Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION

Registruj se
Prijavi se

Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION

Univerzitet Union

PREZENTACIJA FIRME
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 1
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 5
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 6
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 2
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 3
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 4
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 1
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 5
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 6
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 2
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 3
Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION - Univerzitet Union 1 - 4

Školarina PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET UNION

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u
deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a
ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, pocev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju,
obuke za korišćenje pravne baze „Paragraf Lex“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog
usavršavanja studenata.

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita
Alpha Banke.
Back to Top