Laser terapija VALMEDIC

Registruj se
Prijavi se

Laser terapija VALMEDIC

Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 4
Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 1
Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 3
Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 4
Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 1
Laser terapija VALMEDIC - Valmedic - 3

Laser terapija VALMEDIC

Snaga lasera, izlazna snaga laserskog zraka, talasna dužina, energija zračenja, fokus laserskog zračenja, ukupna
energija laserskog zračenja kao i režim rada (kontinuirani ili impulsni) su parametri koji određuju efekte primene lasera i
moraju biti precizni pre nego sto se laser primeni u praktičnom radu.
Back to Top