Vatrogasci Beograd

Registruj se
Prijavi se
Vatrogasci Beograd
LOKACIJE
Vatrogasac je osoba koja je obučena za gašenje požara, učestvovanje u sprovodjenju preventivnih mera zaštite od požara i eksplozija, spaša­vanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i obavlja­nja drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. U raznim zemljama vatrogasci su različito organizovani, ali ih karakteriše zajednička volja za zaštitom čoveka i njegovih dobara od nekontrolisanog dejstva vatre. Vatrogasci mogu biti profesionalni i dobrovoljni. Sve profesionalne teritorijalne jedince su vatrogasno-spasilačke jedinice koje pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektoru za vandredne situacije. Njihova zadatak je reagovanje u vanrednim situacijama ( požari, poplave, saobraćajne nesreće, hemijski akcidenti, zemljotresi i dr. ) Pravovremena i tačna dojava nesreće od izuzetne je važnosti za efikasno i uspešno delovanje vatrogasno-spasilačkih jedinica i spasavanja ugroženih lica i objekata. Poziv se bez obzira da li se zove sa fiksnog ili mobilnog telefona ne naplaćuje. Uznemiravanje i lažna dojava se kažnjava kaznom zatvora i novčanom kaznom.
Back to Top