Armaturna mreža Q131 VELOG

Registruj se
Prijavi se

Armaturna mreža Q131 VELOG

Armaturna mreža Q131 VELOG - Velog - 1
Armaturna mreža Q131 VELOG - Velog - 2
Armaturna mreža Q131 VELOG - Velog - 1
Armaturna mreža Q131 VELOG - Velog - 2

Armaturna mreža Q131 VELOG

ARMATURNA MREŽA Q 131 - OBOSTRANO NOSIVA 5X5MM - 215X600CM

Obostrano nosive , Q – mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata, a nosive su i uzdužne i poprečne žice.Hladno valjane
čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja,
proizvodi se visokokvalitetna armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje
kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruisana mašina za ovu vrstu elektrootpornog zavarivanja. Bez obzira na
način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja
vara.
Back to Top