Vrtić 5 plus

Registruj se
Prijavi se

Vrtić 5 plus

PREDŠKOLSKA USTANOVA PET PLUS - VRTIĆ PO MERI DECE

Kategorija - Privatna predškolska ustanova, Privatni vrtići, Privatne jaslice

PET PLUS je privatna predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete.


Ideja o osnivanju nastala je još pre 15 godina, kada je njen osnivač, Tanja Petričević, mast.ekon. još za vreme studija imala priliku da intenzivno radi sa decom kroz individualne časove matematike. Tada se rodila ljubav prema radu sa decom. Rezultat je bio osnivanje škole matematike „Dva plus dva“ koja je namenjena deci od tri do deset godina.

Ovu školu uspešno je završilo više od šest stotina dece. Ideja da osnuje predškolsku ustanovu podstaknuta je željom da se stvori mesto koje će biti osmišljeno tako da bude po meri dece. Od roditelja polaznika njene škole matematike saznala je koji su to nedostaci privatnih i državnih vrtića i na osnovu toga stvorila sliku savršenog vrtića.

Ideja je pretvorena u stvarnost – tako je nastala predškolska ustanova PET PLUS.
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1
Predškolska ustanova 5 plus - REČ OSNIVAČA - 1

ZAŠTO DA UPIŠETE DETE U VRTIĆ PET PLUS?

Kategorija - Privatni vrtići, Privatne jaslice, Privatna predškolska ustanova
Ljubav prema deci opredelila nas je za ovaj posao. Kada radite nešto što volite onda je prirodno da ćete to raditi na najbolji mogući način.

Zašto da upišete dete kod nas?


Deca su poput mladih, nežnih cvetova koje treba gajiti na poseban i delikatan način. Dobro znamo da od toga koliko ih sada bodrimo i poštujemo njihove ličnosti zavisi izgradnja njihovog samopouzdanja i to kakvo će ono biti kad porastu. Učimo ih načinu razmišljanja da na greške gledaju kao na nešto iz čega učimo i postajemo bolji.
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1
Predškolska ustanova 5 plus - OSNOVNI PROGRAM - 1

NAŠ PROSTOR

Kategorija - Privatni vrtići, Privatne jaslice, Privatna predškolska ustanova
Prostor vrtića PET PLUS obasjan je prirodnom sunčevom svetlošću.

Ukupno 220m2 podeljeno je na zasebne prostorne celine različite namene. Najveća prostorija je zajednička, a koristimo je kad imamo muzičko, fizičko ili u njoj pravimo razne kreativne manifestacije i predstave.

Obroke serviramo u trpezariji, a posebne prostorije smo izdvojili za popodnevni odmor. Kreativni kutak ima zid po kome možemo da pišemo i da ga posle brišemo. Imamo matematičku sekciju, a posvećeni smo i učenju stranih jezika, a za ove aktivnosti izdvojili smo dve prostorije koje su najviše opremljene didaktičkim materijalima. Deca su podeljena u manjim grupama, po osmoro, što je optimalan broj. Svaka grupa poseduju svoju prostoriju, s tim što deca mogu slobodno da se kreću po prostornim celinama vrtića.
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠ PROSTOR - 1

KO SU NAŠI VASPITAČI

Kategorija - Privatni vrtići
Imamo iskusne vaspitače, ali i one mlade koji nemaju puno iskustva, ali zato imaju puno energije i kreativnih svežih ideja. Glavni preduslov u njihovom izboru bio je da vole svoj posao.

Kako bi bolje razumeli decu treba da budu deca u duši.
Oni su vešti animatori, dobri poznavaoci psihologije dece, a rade pod monitoringom iskusnog pedagoga.
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - NAŠI VASPITAČI - 1

ADAPTACIJE DETETA NA VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići, Privatne jaslice, Privatna predškolska ustanova
Adaptaciju sprovodimo ili bez prisustva roditelja ili sa prisustvom, a sve u zavisnosti od dogovora i procene šta je najbolje za dete. Upoznajemo se unapred sa karakterom deteta i njegovim specifičnostima. Detetu je tokom adaptacije posvećena maksimalna pažnja kako bi ono što lakše prihvatilo i zavolelo vrtić.

Obroci u vrtiću - Serviramo zdrave, izbalansirane i ukusne obroke. Sarađujemo sa najboljim keteringom koji ima sve neophodne licence.
Zdravlje dece i sigurnost su primarni i sve je podređeno tome.
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1
Predškolska ustanova 5 plus - ADAPTACIJA DECE - 1

PROGRAMSKI SADRŽAJI I AKTIVNOSTI

Kategorija - Privatni vrtići
Cilj našeg programa je odgajanje i vaspitavanje srećne dece.
Osobenosti programa mogu se izraziti kroz sledeće činioce (6K):

KOMUNIKACIJU
Razvoj govora i podsticaj pravilnog izražavanja

KONAČNO SAMOPOUZDANJE
Ohrabrivanje i bodrenje dece

KOOPERACIJU – SARADNJU
Podsticanje drugarstva, igre u kojima deca uče da pomažu prijatelju

KREATIVNE INOVACIJE
Inovativne igračke i kreativni projekti

KRITIČKO MIŠLJENJE Razvoj kritičkog mišljenja

KONKRETAN SADRŽAJ
Sadržaji prilagođeni uzrastu i interesovanju dece.

SADRŽAJI:

MATEMATIKA:
Program Mali Pitagora – matematička radionica čiji je cilj razvijanje logičkog i matematičkog mišljenja.

MUZIKA
Muzička radionica Čarobna frula sa Kolarčeve zadužbine Muzičko obrazovanje i
upoznavanje muzičkih pravaca i muzike sveta.

FIZIČKA KULTURA
Redovni časovi sporta za decu u saradnji sa profesorom fizičkog obrazovanja.

UČENJE STRANIH JEZIKA Engleski i kineski

LIKOVNA RADIONICA
Redovni časovi likovne kulture.

DRAMSKA RADIONICA
Zabava i gluma u dramskoj radionici u okviru redovnog programa.

KREATIVNE RADIONICE
Kuhinje dece sveta – projekat kroz koji se svakog meseca upoznajemo sa načinom ishrane dece u raznim krajevima sveta.

Svi programi uključeni su u cenu vrtića.
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Predškolska ustanova 5 plus - DODATNE AKTIVNOSTI - 1
Bulevar Mihajla Pupina 10a - Beograd - Novi Beograd
066 224555;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Predškolska ustanova 5 plus - 32
 • Predškolska ustanova 5 plus - 11
 • Predškolska ustanova 5 plus - 9
 • Predškolska ustanova 5 plus - 36
 • Predškolska ustanova 5 plus - 27
 • Predškolska ustanova 5 plus - 4
 • Predškolska ustanova 5 plus - 10
 • Predškolska ustanova 5 plus - 13
 • Predškolska ustanova 5 plus - 3
 • Predškolska ustanova 5 plus - 26
 • Predškolska ustanova 5 plus - 6
 • Predškolska ustanova 5 plus - 7
 • Predškolska ustanova 5 plus - 8
 • Predškolska ustanova 5 plus - 12
 • Predškolska ustanova 5 plus - 28
 • Predškolska ustanova 5 plus - 2
 • Predškolska ustanova 5 plus - 14
 • Predškolska ustanova 5 plus - 22
 • Predškolska ustanova 5 plus - 23
 • Predškolska ustanova 5 plus - 15
Vrtić 5 plus
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 10a
  +381 66 224555;
Pitaj 5 PLUS
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić 5 plus
Back to Top