Vrtić Čudesna šuma

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Čudesna šuma

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA

Kategorija - Privatni vrtići
Privatna Predškolska ustanova „Čudesna šuma“ postoji od aprila 2014. godine sa ciljem da najlepši i najvažniji period
dečjeg odrastanja podržimo kroz upotrebu i podsticaj maksimuma dečjih kapaciteta i afiniteta.

Pored igračaka koje su isključivo od prirodnih materijala, podstičemo dečju maštu time što i sami prave svoja sredstva
za igru, takođe od prirodnih materijala (glina, drvo, tkanina).

Nalazimo se u mirnom i bezbednom delu Beograda, ulica Lamartinova br. 36, okruženi pažljivo odgajanim i prijatnim
zelenilom. Takođe smo u blizini parkova i javnih zelenih površina, osnovnih škola, kulturnih i sportskih centara za decu.
.
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 2
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 3
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 4
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 5
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 6
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ČUDESNA ŠUMA - 7

PROGRAMI RADA U ČUDESNOJ ŠUMI

Kategorija - Privatne predškolske ustanove
JASLENI UZRAST

Program rada i nege Jaslenog uzrasta obuhvata rad sa decom od 6 meseci do 3. godine života. U ovom periodu
radimo na pravilnom razvou govora, krupnoj i sitnoj motorici, razvoj početne kreativnosti, pravilnom opažanju okoline.
Program je vođen od strane vrhunskog medicinskog osoblja i vaspitača.

PROGRAM RADA ZA UZRAST OD 3. DO 6. GODINE

Ostvarujemo Program rada propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Deo nacionalnog programa, svakodnevno se odvija i na engleskom jeziku. Uzrasne grupe obuhvataju najviše desetoro
dece što obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni Predškolski program u našoj Ustanovi je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije. U okviru ovog Programa, sarađujemo sa Privatnom Osnovnom školom „Vladislav Petković
Dis“ u cilju postepenog upoznavanja i uvođenja predškolaca u nastavni proces.
.
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 2
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 3
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 4
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 5
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 6
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - VRTIĆ, JASLICE I PREDŠKOLSKO ČUDESNA ŠUMA - 7

ČUDESNA ŠUMA - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU

Kategorija - Privatne predškolske ustanove
ČUDESNI KAMP
Naša Ustanova, u okviru redovnih aktivnosti, svake godine organizuje izlet na Zlatiboru. U toku tog perioda
istražujemo, učimo i igramo se u prirodi. Takođe ovaj izlet ima za cilj da deca, kroz igru i rekreaciju, spoznaju razliku
između izvođenja aktivnosti u gradskim uslovima i u prirodi.

MUZIKA I UMETNOST
U detinjstvu svakog deteta je od velikog značaja muzičko i likovno izražavanje. U našoj Ustanovi, svako dete uči da
svira klavir u skladu sa svojim kapacitetima, upoznaje se sa likovnim tehnikama i kroz njih se slobodno izražava.

VESELI PETAK
Poslednjeg petka u mesecu, organizujemo ”Veseli petak” kada deca mogu da prenoće u vrtiću sa našim vaspitačima
a u cilju postepenog osamostaljivanja deteta.

SPORT
Pored organizovanih fizičkih aktivnosti u našoj Ustanovi, posećujemo i sportske centre i dešavanja u skladu sa
afinitetima deteta.

BEZ ELEKTRONSKIH UREĐAJA
Podstičemo razvoj i učenje bez elektronskih uređaja oslanjajući se na maksimalne intelektualne kapacitete svakog
deteta. Deci su omogućena kompletna didaktička sredstva od prirodnih materijala – drvo, tkanina i ostali materijali
pronađeni u prirodi. Igračke, sredstva za fizičko i zdravstveno razvijanje, sredstva za razvijanje početnih
matematičkih pojmova, likovna i muzička sredstva, sredstva za razvoj govora, sredstva za početno opismenjavanje,
sredstva za upoznavanje okoline, biblioteka su pažljivo birane u cilju zdravog i bezbednog učenja i igre.

DODATNI BORAVAK
Pružamo mogućnost boravka dece u „Čudesnoj šumi“ u popodnevnim, večernjim satima i vikendom, u dogovoru sa
roditeljima.

RODITELJI
Uključujemo roditelje u vaspitno – obrazovni proces deteta kroz redovne pismene Izveštaje o postignućima deteta iz
svih oblasti, svakodnevna Otvorena vrata i ostale oblike saradnje.

NTC
Inteligencija ne zavisi samo do genetike, odnosno od broja nasleđenih nervnih ćelija, nego i od broja veza među
neuronima. Upravo na uspostavljanju tih veza i značaju njihovog ostvarivanja radili su stručnjaci Nikola Tesla Centra
(odseka Mense za darovite). Tako je nastao Program NTC sistema učenja, čiji je cilj da stimuliše mentalni razvoj
dece, razvije koordinaciju pokreta i motorike, brzinu razmišljanja i zaključivanja, ali i da spreči poremećaj koncetracije
i pažnje.

Naša Ustanova poseduje Licencu za sprovođenje ovog Programa, odnosno osposobljeni smo da u svakodnevnom
radu sa decom koristimo ovaj vid učenja. Program je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije.
.
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 2
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 3
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 4
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 5
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 6
Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA NA VRAČARU ČUDESNA ŠUMA - 7
Lamartinova 36 - Beograd - Vračar
011 2459640; 060 4487794;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 2
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 3
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 4
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 5
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 6
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 7
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 8
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 9
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 10
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 11
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 12
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 13
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 14
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 15
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 16
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 17
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 18
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 19
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 20
 • Vrtić Čudesna šuma - privatna predškolska ustanova - 21
Vrtić Čudesna šuma
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Lamartinova 36
  +381 11 2459640; +381 60 4487794;
Pitaj ČUDESNU ŠUMU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Čudesna šuma
Back to Top