Vrtić na engleskom Step by step

Registruj se
Prijavi se

Vrtić na engleskom Step by step

VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP

Step by Step je vrtić na engleskom za decu uzrasta od 1-7 godina. Mi smo privatna predškolska ustanova,
verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U vrtiću Step by Step komunikacija se vrši na engleskom jeziku. Naš program je namenjen svoj deci, bez obzira na
to da li imaju neko predznanje engleskog jezika. Kada dete krene u vrtić, vaspitačice se brinu o tome da polako i
postepeno uključe dete u komunikaciju na engleskom kao i u sve aktivnosti u vrtiću.

Deca u vrtiću Step by Step uče kroz igru i zabavu. Naše vaspitačice vode računa da uvek pokazuju i demonstriraju
sve o čemu pričaju kako bi deca učila i asocijativno. Učenje jezika kroz svakodnevnu komunikaciju omogućava deci
da engleski savladaju sa lakoćom. Na taj način deca nauče da sama formiraju rečenice i vremenom počnu da govore
engleski prirodno, kao maternji jezik.

Učenje enlgeskog se kod nas odvija spontano, a još jedna prednost našeg programa je pristup prema učenju i
vaspitanju dece.

Deca najbolje uče kroz istraživanje i igru. Mi u Step by Step-u razumemo da je ovaj period u odrastanju veoma važan
za budućnost deteta.

Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i
ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.

Radno vreme:
radnim danima 7.30 - 18č
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 7

VREDNOSTI I CILJEVI

Naše vrednosti

Vrednosti su više od lepih reči. Naše vrednosti su osnova svega što jesmo – kao ljudi i kao vaspitna ustanova. U
svemu što radimo uvek se zapitamo – da li je to u skladu sa našim vrednostima?
- Poštovanje: Poštujemo sebe i druge kao jedinstvene osobe sa specijalnim talentima i veštinama.
- Predanost: Predani smo u ispunjavanju naših ciljeva i uvek održavamo naša obećanja
- Integritet: Verujemo da je integritet suština svih trajnih veza i ulaganja
- Timski rad: Mi radimo zajedno, kao tim, da postignemo ono sto je važno
- Odgovornost: Ponosni smo i stojimo iza svega što radimo

Naši ciljevi

- da omogućimo deci bogat i raznovrstan program i upoznamo ih sa svetom u kojem živimo, putem naših raznovrsnih
tema, kao i osnovnih oblasti učenja, a to su matematika, jezik i književnost, umetnost i stvaralaštvo, muzika i gluma,
ples i pokret, sport i timski duh.
- da pomognemo deci da otkriju i neguju svoje jedinstvene talente i mogućnosti
- da pružimo deci priliku da vežbaju razne veštine i strategije, da efektivno rešavaju izazove sa kojima će se susretati
u budućnosti
- da pomognemo deci da prepoznaju i razumeju svoje vrednosti i kako da ih koriste u životu u rasuđivanju i donošenju
odluka
- da omogućimo deci da budu zadovoljni, samouvereni i produktivni članovi društva
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 7

O PROGRAMU

Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način
učenja svakog deteta. Deca su inspirisana da istražuju, ispituju i pronalaze odgovore. Nasi vaspitači organizuju
aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta.

Imamo mesečne teme koje su veoma interesantne i zabavne za decu. Vaspitači prave nedeljne planove sa
aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake
grupe i svakog deteta ponaosob.

Deca često rade u specijalnim centrima koji su raspoređeni po radnoj sobi i zajedno sa svojom grupom rade na
raznim projektima i aktivnostima. Zatim se smenjuju tako da svako dete učestvuje u svakom centru.

U Step by Step vrtiću najviše smo usredsređeni na sledeće aspekte razvoja:

- Fizički razvoj – jačanje telesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje
prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj
- Igra uloga – drama ili dramske igre
- Matematički razvoj – najveća pažnja je usmerena na sortiranje, merenje, brojanje, šablonske nizove (ne znam kako
bih drugačije prevela pattering)
- Razvoj govora – priče, grafomotorika, pesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
- Razvoj fine motorike -najveća pažnja je usmerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike
- Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
- Senzorni razvoj – aktivnosti koje stimulišu detetova čula (dodira, mirisa, ukusa, vida, sluha)
- Kognitivni (saznajni) razvoj – učenje o svetu oko nas, aktivnosti koje unapređuju razmišljanje i rešavanje problema
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 7

PRIVATNE JASLICE

Rana dečija iskustva i saznanja imaju veliki uticaj na njihov dalji razvoj. Step by Step program u jaslicama se zasniva na
igri i istraživanju.

Pružamo bezbedno i stimulativno okruženje i program koji podržava njihov socijalni, emotivni, fizički i kreativni razvoj.

Deca ovog uzrasta teže ka samostalnosti. Naš zadatak je da im rpužimo priliku da vežbaju samostalnost i da donose
samo odluke da probaju nove stvari. Podstičemo znatiželju, osećaj ponosa i sposobnosti kod dece, što ih motiviše i
podiže samopouzdanje. Pozitivnim pristupom podstičemo decu da izraze svoja osećanja, želje i mogućnosti. Deca uče
da se igraju zajedno, dele, čekaju svoj red, itd. Svesni smo toga da se svako dete razvija i napreduje svojim tempom,
zbog toga smo obezbedili program i okruženje koji su dovoljno fleksibilni da zadovolje rezličite potrebe svakog deteta.

Jaslena grupa: 1 - 3,5 godine
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 7

MLAĐA I SREDNJA GRUPA

Deca su veoma radoznala i željna učenja i novih saznanja.
Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše decu da istražuju, ispituju i razmišljaju.

Omogućujemo deci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima. Naše aktivnosti u malim
grupama, namenjene su za blizak rad i interakciju sa vaspitačem, a aktivnosti u većim grupama, podstiću timski rad i
motivišu decu da zajedno postignu viši cilj. U okruženju koje je bezbedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo deci
mogućnost da uče i neguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje
mentalno, telesno i socijano -emocionalno razvijanje.

Vrtić: 3,5 - 5,5 godina
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 7

PRIVATNO PREDŠKOLSKO

U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu. Počinje u
septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.

Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu
tranziciju u prvi razred osnovne škole.

Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu
podršku u svemu što rade. Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da
saznaju više i ne boje se izazova.

Predškolska grupa: 5,5 - 7 godina
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 6

DODATNI PROGRAMI

Časovi engleskog

Kako bismo omogućili našoj deci da nastave da razvijaju i koriste engleski jezik, imamo časove engleskog dva puta
nedeljno (3 sata nedeljno).

Deca na časovima uče fonetiku, da čitaju i pišu na engleskom, vežbaju komunikaciju i proširuju rečnik engleskog
jezika. Na ovaj način trudimo se da deca i dalje održavaju i razvijaju engleski jezik koji su naučili u vrtiću, u okolini
gde je srpski jezik dominantan.

Školski boravak

Za našu decu koja su završila Step by Step i idu u školu imamo letnji i zimski kamp. Tokom školskih raspusta imamo
specijalan program za decu školskog uzrasta, koji obuhvata razne edukativne i zabavne izlete i razne aktivnosti, kao
što su: umetnost, društvene igre, kuvanje, muzika, čitanje i pričanje priči, gluma, sport i druge rekreativne aktivnosti.

Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas za detalje.
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 7
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 8
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 9
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 11
Bulevar Zorana Đinđića 87 - Beograd - Novi Beograd
011 3017790; 066 5162516;
Pitaj STEP BY STEP
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Vrtić na engleskom Step by step
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 87 +381 11 3017790 +381 66 5162516
    Beograd Banovo brdo Pustorečka 7 +381 11 3543018 +381 66 5162516
Vrtić na engleskom Step by step - 25
Vrtić na engleskom Step by step - 2
Vrtić na engleskom Step by step - 33
Vrtić na engleskom Step by step - 59
Vrtić na engleskom Step by step - 75
Vrtić na engleskom Step by step - 3
Vrtić na engleskom Step by step - 66
Vrtić na engleskom Step by step - 7
Vrtić na engleskom Step by step - 9
Vrtić na engleskom Step by step - 12
Vrtić na engleskom Step by step - 50
Vrtić na engleskom Step by step - 43
Vrtić na engleskom Step by step - 21
Vrtić na engleskom Step by step - 44
Vrtić na engleskom Step by step - 29
Vrtić na engleskom Step by step - 23
Vrtić na engleskom Step by step - 24
Vrtić na engleskom Step by step - 26
Vrtić na engleskom Step by step - 71
Vrtić na engleskom Step by step - 81
Vrtić na engleskom Step by step - 78
Vrtić na engleskom Step by step - 65
Vrtić na engleskom Step by step - 54
Vrtić na engleskom Step by step - 67
Vrtić na engleskom Step by step - 28
Vrtić na engleskom Step by step - 51
Vrtić na engleskom Step by step - 37
Vrtić na engleskom Step by step - 41
Vrtić na engleskom Step by step - 47
Vrtić na engleskom Step by step - 49
Vrtić na engleskom Step by step - 52
Vrtić na engleskom Step by step - 55
Vrtić na engleskom Step by step - 56
Vrtić na engleskom Step by step - 62
Vrtić na engleskom Step by step - 34
Vrtić na engleskom Step by step - 69
Vrtić na engleskom Step by step - 79
Back to Top