Vrtić na engleskom Step by step

Registruj se
Prijavi se

Vrtić na engleskom Step by step

VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP

Kategorija - Vrtići na engleskom jeziku
Step by Step je vrtić na engleskom za decu uzrasta od 1-7 godina. Mi smo privatna predškolska ustanova,
verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U vrtiću Step by Step komunikacija se vrši na engleskom jeziku. Naš program je namenjen svoj deci, bez obzira na
to da li imaju neko predznanje engleskog jezika. Kada dete krene u vrtić, vaspitačice se brinu o tome da polako i
postepeno uključe dete u komunikaciju na engleskom kao i u sve aktivnosti u vrtiću.

Deca u vrtiću Step by Step uče kroz igru i zabavu. Naše vaspitačice vode računa da uvek pokazuju i demonstriraju
sve o čemu pričaju kako bi deca učila i asocijativno. Učenje jezika kroz svakodnevnu komunikaciju omogućava deci
da engleski savladaju sa lakoćom. Na taj način deca nauče da sama formiraju rečenice i vremenom počnu da govore
engleski prirodno, kao maternji jezik.

Učenje enlgeskog se kod nas odvija spontano, a još jedna prednost našeg programa je pristup prema učenju i
vaspitanju dece.

Deca najbolje uče kroz istraživanje i igru. Mi u Step by Step-u razumemo da je ovaj period u odrastanju veoma važan
za budućnost deteta.

Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i
ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.

Radno vreme:
radnim danima 7.30 - 18č
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU STEP BY STEP - 7

VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP

Kategorija - Internacionalni vrtići
Naše vrednosti

Vrednosti su više od lepih reči. Naše vrednosti su osnova svega što jesmo – kao ljudi i kao vaspitna ustanova. U
svemu što radimo uvek se zapitamo – da li je to u skladu sa našim vrednostima?
- Poštovanje: Poštujemo sebe i druge kao jedinstvene osobe sa specijalnim talentima i veštinama.
- Predanost: Predani smo u ispunjavanju naših ciljeva i uvek održavamo naša obećanja
- Integritet: Verujemo da je integritet suština svih trajnih veza i ulaganja
- Timski rad: Mi radimo zajedno, kao tim, da postignemo ono sto je važno
- Odgovornost: Ponosni smo i stojimo iza svega što radimo

Naši ciljevi

- da omogućimo deci bogat i raznovrstan program i upoznamo ih sa svetom u kojem živimo, putem naših raznovrsnih
tema, kao i osnovnih oblasti učenja, a to su matematika, jezik i književnost, umetnost i stvaralaštvo, muzika i gluma,
ples i pokret, sport i timski duh.
- da pomognemo deci da otkriju i neguju svoje jedinstvene talente i mogućnosti
- da pružimo deci priliku da vežbaju razne veštine i strategije, da efektivno rešavaju izazove sa kojima će se susretati
u budućnosti
- da pomognemo deci da prepoznaju i razumeju svoje vrednosti i kako da ih koriste u životu u rasuđivanju i donošenju
odluka
- da omogućimo deci da budu zadovoljni, samouvereni i produktivni članovi društva
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - VREDNOSTI I CILJEVI STEP BY STEP - 7

O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP

Kategorija - Pribatni vrtići
Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način
učenja svakog deteta. Deca su inspirisana da istražuju, ispituju i pronalaze odgovore. Nasi vaspitači organizuju
aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta.

Imamo mesečne teme koje su veoma interesantne i zabavne za decu. Vaspitači prave nedeljne planove sa
aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake
grupe i svakog deteta ponaosob.

Deca često rade u specijalnim centrima koji su raspoređeni po radnoj sobi i zajedno sa svojom grupom rade na
raznim projektima i aktivnostima. Zatim se smenjuju tako da svako dete učestvuje u svakom centru.

U Step by Step vrtiću najviše smo usredsređeni na sledeće aspekte razvoja:

- Fizički razvoj – jačanje telesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje
prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj
- Igra uloga – drama ili dramske igre
- Matematički razvoj – najveća pažnja je usmerena na sortiranje, merenje, brojanje, šablonske nizove (ne znam kako
bih drugačije prevela pattering)
- Razvoj govora – priče, grafomotorika, pesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
- Razvoj fine motorike -najveća pažnja je usmerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike
- Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
- Senzorni razvoj – aktivnosti koje stimulišu detetova čula (dodira, mirisa, ukusa, vida, sluha)
- Kognitivni (saznajni) razvoj – učenje o svetu oko nas, aktivnosti koje unapređuju razmišljanje i rešavanje problema
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - O PROGRAMU PRIVATNOG VRTIĆA STAP BY STAP - 7

PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP

Kategorija - Privatne jaslice
Rana dečija iskustva i saznanja imaju veliki uticaj na njihov dalji razvoj. Step by Step program u jaslicama se zasniva na
igri i istraživanju.

Pružamo bezbedno i stimulativno okruženje i program koji podržava njihov socijalni, emotivni, fizički i kreativni razvoj.

Deca ovog uzrasta teže ka samostalnosti. Naš zadatak je da im rpužimo priliku da vežbaju samostalnost i da donose
samo odluke da probaju nove stvari. Podstičemo znatiželju, osećaj ponosa i sposobnosti kod dece, što ih motiviše i
podiže samopouzdanje. Pozitivnim pristupom podstičemo decu da izraze svoja osećanja, želje i mogućnosti. Deca uče
da se igraju zajedno, dele, čekaju svoj red, itd. Svesni smo toga da se svako dete razvija i napreduje svojim tempom,
zbog toga smo obezbedili program i okruženje koji su dovoljno fleksibilni da zadovolje rezličite potrebe svakog deteta.

Jaslena grupa: 1 - 3,5 godine
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNE JASLICE STEP BY STEP - 7

MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP

Kategorija - Privatni vrtići
Deca su veoma radoznala i željna učenja i novih saznanja.
Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše decu da istražuju, ispituju i razmišljaju.

Omogućujemo deci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima. Naše aktivnosti u malim
grupama, namenjene su za blizak rad i interakciju sa vaspitačem, a aktivnosti u većim grupama, podstiću timski rad i
motivišu decu da zajedno postignu viši cilj. U okruženju koje je bezbedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo deci
mogućnost da uče i neguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje
mentalno, telesno i socijano -emocionalno razvijanje.

Vrtić: 3,5 - 5,5 godina
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - MLAĐA I SREDNJA GRUPA PRIVATNI VRTIĆ STEP BY STEP - 7

PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP

Kategorija - Privatno predškolsko
U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu. Počinje u
septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.

Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu
tranziciju u prvi razred osnovne škole.

Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu
podršku u svemu što rade. Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da
saznaju više i ne boje se izazova.

Predškolska grupa: 5,5 - 7 godina
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 2
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 4
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 6
Vrtić na engleskom Step by step - PRIVATNO PREDŠKOLSKO STEP BY STEP - 6

DODATNI PROGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP

Kategorija - Privatni vrtići
Časovi engleskog

Kako bismo omogućili našoj deci da nastave da razvijaju i koriste engleski jezik, imamo časove engleskog dva puta
nedeljno (3 sata nedeljno).

Deca na časovima uče fonetiku, da čitaju i pišu na engleskom, vežbaju komunikaciju i proširuju rečnik engleskog
jezika. Na ovaj način trudimo se da deca i dalje održavaju i razvijaju engleski jezik koji su naučili u vrtiću, u okolini
gde je srpski jezik dominantan.

Školski boravak

Za našu decu koja su završila Step by Step i idu u školu imamo letnji i zimski kamp. Tokom školskih raspusta imamo
specijalan program za decu školskog uzrasta, koji obuhvata razne edukativne i zabavne izlete i razne aktivnosti, kao
što su: umetnost, društvene igre, kuvanje, muzika, čitanje i pričanje priči, gluma, sport i druge rekreativne aktivnosti.

Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas za detalje.
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 3
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 5
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 7
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 8
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 9
Vrtić na engleskom Step by step - DODATNI PREOGRAMI PRIVATNOG VRTIĆA STEP BY STEP - 11
Bulevar Zorana Đinđića 87 - Beograd - Novi Beograd
011 3017790; 066 5162516;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić na engleskom Step by step - 25
 • Vrtić na engleskom Step by step - 2
 • Vrtić na engleskom Step by step - 33
 • Vrtić na engleskom Step by step - 59
 • Vrtić na engleskom Step by step - 75
 • Vrtić na engleskom Step by step - 3
 • Vrtić na engleskom Step by step - 66
 • Vrtić na engleskom Step by step - 7
 • Vrtić na engleskom Step by step - 9
 • Vrtić na engleskom Step by step - 12
 • Vrtić na engleskom Step by step - 50
 • Vrtić na engleskom Step by step - 43
 • Vrtić na engleskom Step by step - 21
 • Vrtić na engleskom Step by step - 44
 • Vrtić na engleskom Step by step - 29
 • Vrtić na engleskom Step by step - 23
 • Vrtić na engleskom Step by step - 24
 • Vrtić na engleskom Step by step - 26
 • Vrtić na engleskom Step by step - 71
 • Vrtić na engleskom Step by step - 81
Vrtić na engleskom Step by step
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 87
  +381 11 3017790; +381 66 5162516;
  Lokacija
 2. Beograd Banovo brdo Pustorečka 7
  +381 11 3543018; +381 66 5162516;
Back to Top