Vrtić na nemačkom jeziku Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Vrtić na nemačkom jeziku Stari Grad
vrtic-peekaboo-vrtic-na-nemackom-jeziku
Vrtić na nemačkom jeziku u centru Beograda.
Polovina planiranog dnevnog programa se odvija isključivo na nemačkomi srpskom (4 sata). Dobrodošli u bilingvalni/trilingvalni vrtić Peekaboo, vrtić o kakvom smo svi oduvek maštali!
Veoma pažljivo biramo ljude sa kojima sarađujemo. To su saradnici – istomišljenici koji podržavaju našu osnovnu ideju u pristupu bavljenja decom. Svi zaposleni prolaze posebab psihološki test, kao i edukaciju kako bi im se u potpunosti približio specifičan koncept rada školigrice Peekaboo. O vašoj deci i sprovođenju našeg programa vode računa:# • 2 srpska vaspitača.
• 2 medicinske sestre.
• 1 nemački vaspitač.
Deca u uzrastu između druge i šeste godine najlakše usvajaju strani jezik i prihvataju ga kao maternji.
Ovakav pristup učenju stranih jezika daje izvanredne rezultate, jer deca u ovom uzrastu s lakoćom komuniciraju, ne mešaju jezike i mogu da vode konverzaciju istovremeno na dva i više jezika.
Ove sposobnosti dete kasnije gubi i zato je ovaj uzrast idealan za uvođenje deteta u strani jezik. Velika prednost bilingvalnog/trilingvalnog programa je što taj jezik deca usvajaju kao maternji i tako ga i koriste.
Prihvataju ga kao jezik svakodnevne komunikacije.
Na taj način on za njih prestaje da bude strani jezik. Peekaboo je školigrica Novog Doba koja ima inovativni pristup u svakodnevnom višejezičnom okruženju!
Osnovni princip rada u školigrici Peekaboo jeste individualni pristup i negovanje njihove autentičnosti. U cilju individualnog, sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece, kao i održavanja kvaliteta rada, posebno je osmišljen multilingvalni program sa elementima Montesori programa i vrlo pažljivo izabran nastavni kadar.
Angažovani su i stalni stručni saradnici: psiholog/psihoterapeut, defektolog/logoped i pedijatar. Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba. Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Nemački jezik, je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske. Van Evrope, najveće zajednice u kojima se govori nemački jezik nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama (u državama Severnoj i Južnoj Dakoti, Montani, Viskonsinu i Indijani i u Brazilu. Zbog svega ovoga učenje nemačkog jezika i znanje nemačkog jezika nosi sa sobom mnogo koristi i otvara mnoge dobre prilike. Učenje nemačkog jezika u najranijem dobu, je odličan poduhvat, pošto deca lako savladavaju reči i rečenice stranog jezika, čak i u periodu ranog detinjstva dok još ne znaju da čitaju i pišu. Vrtići na nemačkom jeziku nude Vam tu mogućnost. Nemački jezik govori se u ovim vrtićima stalno i deca ga postepeno usvajaju. Igraju se i druže se na nemačkom. U vrtićima na nemačkom jeziku rade profesori nemačkog ili osobe kojima je maternji nemački jezik, tako da deca uče pravilan izgovor jezika. Pričanje nemačkog jezika postaje tečno, a deca nesvesno sastavljaju rečenice i sposobna su za komplentu komunikaciju na nemačkom, tako da mogu nastaviti školovanjena ovom jeziku.
Back to Top