Vrtić na ruskom jeziku Beograd

Registruj se
Prijavi se
Vrtić na ruskom jeziku Beograd
Vrtić na ruskom jeziku u Beogradu je predškolska ustanova u kojoj se komunikacija u potpunosti ili veoma intenzivno odvija na ruskom jeziku.
Gde je u Beogradu ruski vrtić?
Da li ruski vrtić mogu da pohađaju i deca koja ne znaju ruski i čiji roditelji ne govore ruski?
Naravno, ruski vrtići su namenjeni svima onima koji žele da njihova deca tečno govore ruski jezik.
Kolika je cena ruskog vrtića?
Predstavljamo Vam ruske vrtiće u Beogradu i sve detalje o njihovim uslugama i cenama.
Vrtić na ruskom jeziku namenjen je i deci ruskih državljana, deci kojima je ruski maternji, ali i deci koja nikada nisu učila ruski jezik i čiji roditelje žele da dete od najranijeg detinjstva nauči strani jezik u prirodnoj sredini, bez opterećenja i kroz igru i druženje.
Učenje ruskog jezika u vrtiću osigurava da dete na lak način uči strani jezik, neosetno, kao što je to slučaj sa učenjem maternjeg jezika.
Znanje stranog jezika je blago i u startu daje veliku pednost, otvara mnoge mogućnosti u daljem obrazovanju i karijeri.
Ruski vrtići su akreditovane predškolske ustanove koje sve aktivnosti, nastavni plan i program sprovode u najvećoj meri na riskom jeziku.
Pored ruskog jezika, benefiti ruskih vrtića su i što deca uče i bogatoj ruskoj kulturi, istoriji i književnosti.
vrtic-skazka-vrtic-na-ruskom-jeziku

Vrtić Skazka

Beograd, Stari Grad, Miće Popovića 13 011 3391936
cena: 250 €
VRTIĆ NA RUSKOM JEZIKU BEOGRAD. RUSKI VRTIĆ U BEOGRADU.
Skazka je akreditovana predškolska ustanova u Starom gradu.
Jedinstvena po tome što deca u prirodnoj sredini, uz igru, intenzivno uče ruski jezik.
U vrtiću Skazka postoji i ruska grupa u kojoj se komunikacija sa decom odvija skoro u potpunosti na ruskom jeziku.
Osnivač predškolske ustanove je JELENA PRODANOVIĆ magistar psiholoških nauka, koja je nakon 12 godina provedenih u Moskvi, želela da svoje iskustvo i znanje pretoči u projekat jedinstvene predškolske ustanove.
Skazku pohađaju i mališani koji nisu imali dodirnih tačaka sa ruskim jezikom ali i deca kojima je ruski maternji ili deca iz mešovitih rusko srpskih brakova.
Vrtić na ruskom jeziku ili ruski vrtić je akreditovana predškolska ustanova koja svojiprogram u potpunosti ili u velikoj emri sprovodi na ruskom jeziku. Učenje ruskog jezika u vrtiću i od najranijeg detnjstva osigurava da dete sa lakoćom nauči ruski. Ruski jezik (rus. rússkiй яzы́k) je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranata iz zemalja bivšeg SSSR, kao što su Izrael, Nemačka, Kanada, Sjedinjene Američke Države, itd. — kao maternji jezik dela stanovništva i kao jezik međunarodne komunikacije. U Izraelu, na primer, prema podacima popisa stanovništva iz 1999. živi 750 hiljada iseljenih iz SSSR. Tamo se objavljuju ruski listovi, te funkcionišu ruske radio-stanice i televizijski kanali. Određeni broj onih koji znaju ruski nalazi se u Istočnoj Evropi, gde je ruski do nedavno bio obavezan predmet u školama. Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi. Prema podacima časopisa „Language Monthly“ (№ 3 za 1997), oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti. Od ovih, oko 160 miliona ga zove maternjim (što ga čini u tom pogledu 7. u svetu). Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. Godine 1999. proglašen je za četvrti najuticajniji jezik na svetu.
Back to Top