Vrtić Plava Maca

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Plava Maca

VRTIĆ PLAVA MACA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
DOBRO DOŠLI U PLAVU MACU!

Vrtić Plava maca se nalazi na najlepšoj dečijoj opštini, Zvezdari, u blizini pijace Đeram.
Prostorije su prilagođene boravku dece uzrasta od 1 do 6 godina sa velikim dvorištem raznolikog sadržaja koje je tu
samo za nas.
Posetite nas i saznajte zašto naši drugari toliko vole da dolaze u Plavu macu!

PROSTOR

Vrtić Plava maca se nalazi u mirnom delu šireg centra grada, u blizini Đeram pijace, u ulici Marka Oreškovića broj 13.
Prostire se na površini od 95 metara kvadratnih i u sklopu Vrtića se nalazi dvorištance površine 75 metara kvadratnih.
Prijatni ambijent je upotpunjen raznim zanimljivim sadržajima za Vaše najmlaše. Prostrano dvorište pruža mogućnost
da se vreme provede u igri na svežem vazduhu uz korišćenje tramboline, ljuljaške i drugih igračaka. Vrtić je podeljen
u nekoliko celina:

Igraonica;
Dvorištance;
Sobica za spavanje;
Bebi kutak;
Kutak za Mame i Tate.
Kapacitet vrtića je 25. dece uzrasta od 12 meseci do 5.5 godina.

Dođite i uživajte u našem malom carstvu sa drugarima koji su željni da stiču nova prijateljstva!

NEKE OD AKTIVNOSTI U VRTIĆU PLAVA MACA
Posete Zoo vrt-u
Mali baštovani
Mali kreativci
Kreativna radionica
Ponovo radi bioskop
Vežbe i gluma
Naše ruke čuda prave!
Akvarel slikanje
Mali muzičari
Zabava u dvorištu
.
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 2
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 3
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 4
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 5
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 6
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 7

KONCEPT VRTIĆA PLAVA MACA

Kategorija - Privatni vrtić Zvezdara
KAKO RADIMO U PLAVOJ MACI

Vaspitno-obrazovni rad zasnovan je na:
sposobnostima deteta, uz dovoljno prostora za sticanje novih iskustava, pronalaženju vlastitih puteva razmišljanja,
igri i učenju kroz igru;
uvažavanju razvojnih i posebnih potreba i prava deteta i podsticanju njegove uloge u vaspitno-obrazovnom procesu;
učešću roditelja u stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj nezavisnih, samosvesnih i kreativnih pojedinaca.
Želimo da stvorimo mesto u kome se deca osećaju srećno, sigurno i zaštićeno, gde se poštuje detetova različitost i
postiče razvoj individualnih sposobosti i potencijala, a roditeljima nudi mogućnost učenja potrebnih veština i znanja za
uspešno roditeljstvo i odgoj odgovorne, stvaralačke i samostalne dece.

PREDNOSTI NAŠEG NAČINA RADA

Rad u malim grupama pruža više vremena za individualni pristup deci. Ne želimo „gužvu“ i prevelike grupe.
Program aktivnosti „Korak po korak“ uvažava razvojne potrebe deteta, njegova prava i individualnost. Težište je na
saznajnim, socijalnim, komunikacijskim, izražajnim, potrebama za pokretom, igrom, stvaranjem. Korak po korak –
postupnost u odrastanju, upravo onako kako je to prirodom određeno.
Aktivnosti su zasnovane na interesovanjima i potrebama dece.
Rad je zasnovan na međusobnom poverenju i uvažavanju.
Otvoreni smo za razgovor i razmenu ideja.
Adaptacija bez suza. Posebna pažnja kojom se sprovodi adaptacija deteta i njegovo uključivanje u kolektiv.

KONCEPT

Plava maca je mesto za čuvanje, edukovanje i animaciju dece uzrasta od 12 meseci do 5.5 godina. Stručni tim Plave
mace sa bogatim iskustvom je tu da obezbedi Vašem detetu (deci) kvalitetno provedeno vreme tokom dana.
Vaspitačica, medicinska sestra, psiholog i pedijatar omogućavaju zdrav i pravilan psiho-fizički razvoj Vaše dece.
Kako je zdravlje Vašeg deteta (dece) na prvom mestu, usluge pedijatra su besplatne i dostupne i van Plave mace.
Kroz igru i usmeravanje aktivnosti svakog deteta, deca se socijalizuju, stiču svest o pripadnosti grupi, razvijaju
emocionalnu inteligenciju i uz to stiču potrebne veštine i radne navike u skladu sa godinama što omogućava bolje
preduslove za veći koeficijent inteligencije i više mogućnosti za napredovanje i razvoj u školovanju i životu.
Koncept rada se odlikuje u sastavljanju manjih grupa dece svih uzrasta (mešovite grupe). Time se postiže pozitivni
efekat kod svih polaznika: mlađa deca uče od starijih, dok oni stariji uče kako da se ophode i pomognu mlađim
članovima grupe. Ovaj princip rada se pokazao kao veoma delotvoran, jer deca brže napreduju i vremenom postaju
emotivno stabilnija.
Vreme provedeno u prirodnom okruženju izuzetno dobro utiče na ravzoj dece i iz tog razloga se u Plavoj maci svako
prepodne provodi u dvorištu uz obavljanje raznih aktivnosti kako bi se stekla svest i o drugom živom svetu koji nas
okružuje.
Kako se u Plavoj maci neguje kultura i poštuju svi vidovi umetnosti, svoje polaznike vodimo u pozorišta,
organizujemo izlaganje likovnih radova i učestvujemo u raznim aktivnostima zajedno sa decom iz drugih vrtića i
igraonica.
Zdravo i srećno dete kasnije postaje dobar čovek i to je ono čemu mi u Plavoj maci težimo: srećnim detinjstvom
ulažemo u budućnost naše dece.
.
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 2
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 3
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 4
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 5
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 6
Vrtić Plava Maca - PRIVATNI VRTIĆ PLAVA MACA - 7

PROGRAM RADA U VRTIĆU PLAVA MACA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
CILJEVI VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Podrška celovitom razvoju i dobrobiti deteta uzrasta, pružanjem uslova i podsticaja da razvija svoje sposobnosti,
proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i okruženju.
Poboljšanje roditeljskih kompetencija.
Razvoj potencijala deteta za aktivan i kretivan život u okruženju i priprema za polazak u školu.
Uslovi za razvoj vaspitanja i obrazovanja ostvaruju se kroz:

različite oblike informisanja, vaspitač-dete-roditelj;
uključenost u zajedničko planiranje i realizovanje različitih aktivnosti;
mogućnost izbora i uređenja prostora od strane dece, vaspitača i roditelja;
uključivanje roditelja, dece i vaspitača u planiranje i realizaciju određenih projekata.

Kroz svakodnevnu saradnju sa vaspitačem roditelji se obaveštavaju o događajima u vrtiću i napredovanju njihovog
deteta.

RAD SA DECOM DO 3 GODINE STAROSTI - JASLICE

U radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja. Proces nege i
vaspitanja prilagođava se svakom detetu njegovim potrebama i mogućnostima. Nega podrazumeva i preventivnu
zdravstvenu zaštitu kojom se čuva zdravlje dece i preventivno deluje na moguće bolesti.
Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče. Igra
omogućava, podstiče i kultiviše spontane izraze i ponašanja deteta a takođe omogućava poštovanje dečjih
sposobnosti i otkrivanje sveta oko sebe.
Pri planiranju i relizaciji aktivnosti u radu sa decom koristimo priručnike: „Korak po korak 1” i „Program rada sa decom
do tri godine”.
Program preventivne zdravstvene zaštite ima za cilj formiranje zdravog, zadovoljnog i bezbrižnog deteta. Program se
realizuje kroz saradnju i angažovanje sa specijalističkom pedijatrijskom ordinacijom dr Milice Kotlajić. Preventivno-
zdravstvena zaštita realizuje se kroz različite aktivnosti predviđenim programom, u skladu sa potrebama deteta.
Pored stalnog lekarskog nadzora planirano se sprovode i sledeće aktivnosti značajne za preventivnu zdravstvenu
zaštitu:
Jačanje i zaštita.
Formiranje higijenskih navika koje vode očuvanju i unapređenju zdravlja deteta (održavanje lične higijene, fizičko
rekreativne aktivnosti, zaštita životne sredine).
Dnevna kontrola zdravstvenog stanja deteta od strane medicinske sestre i vaspitačica.
Obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenosti i provetrenosti prostorija.
Svakodnevna kontrola higijene prostorija, opreme, igračaka, posteljine i sl.
Kontrola korišćenja dezifekcionih sredstava i sredstava za higijenu.
Savetodavni rad sa roditeljima.

Zdravstveno-vaspitni rad je sastavni deo unapređivanja zdravlja, rasta i razvoja dece. Deca kroz igru usvajaju značaj:
Zdravlja.
Pravilne i raznovrsne ishrane.
Lične i opšta higijene.
Fizičkog vežbanja.

RAD SA DECOM STARIJOM OD 3 GODINE

Osnove programa zasnivaju se na razvojnim potrebama deteta, naglašavnjem unutrašnje snage i
spsobnosti deteta koje treba razvijati koristeći sve prednosti sredine.
Omogućiti detetu da otkriva i upozna sebe, razvije odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima i svetu oko
sebe.
U celodnevnom boravku prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 3 do 5,5 godina su:

stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj;
bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja i napredovanja kroz socijalne, emocionalne, fizičke i intelektualne aktivnosti;
praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.
Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja razrađene su u dva modela: A i B. Mi smo se opredelili za
rad po modelu A. Model A teži otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od
interesovanja dece.
Centralne ideje programa su: otvoren sistem vaspitanja, interaktivan način razvijanja programa, individualizacija rada
sa decom, učenje kao konstrukcija znanja, unutrašnja motivacija kao osnov učenja na raznim uzrastima,
samostalnost i autonomija deteta kao centralna vrednost, vaspitač kao kreator programa, intezivna saradnja sa
okruženjem.
Izvori sadržaja i aktivnosti rada sa decom su:

sistemi komunikacije i simbolizacije (sadržaji koje deca sreću na TV, radiju, pozorištu, novinama, internetu,
literaturi…);
sociokulturni sistemi (nauka i tehnika, saobraćaj, sport, umetnost, rad i proizvodnja, društvene delatnosti…);
tradicija i prošlost (različiti običaji, folklor, istorija, religija…);
neposredan praktičan život koji decu okružuje (iskustva iz života u zajednici, porodici, dečja pitanja, aktivnosti
dece…);
vrednosni sistemi.
Posebna pažnja se poklanja organizaciji fizičkog prostora koji se postavlja i menja u skladu sa dečjim individualnim
potrebama i interesovanjima. Vaspitači po modelu A planiraju aktivnosti tematski po centrima interesovanja. Rad u
malim grupama omogućava da se praktično za svako dete uradi i sprovede individualni program rada.
Vaspitanje i obrazovanje kroz odgovarajuće programe, postupke, konkretne sadržaje i aktivnosti omogućava
zadovoljenje individualnih potreba dece prateći njihov tempo razvoja.
Osnove programa polaze od humanističkog shvatanja prirode deteta i njegovog razvoja.
Dete je aktivno, interaktivno, kreativno biće.
Dete je fizički, saznajno, socijalno, afektivno biće, aktivno u procesu vaspitanja.
Poštovanje i uvažavanje detetove ličnosti – ono što jeste, može, svesno svojih mogućnosti.
Bilo koja varijanta u koncepciji programa rada polazi od nekoliko važnih pokazatelja:

naglašena aktivnost deteta u procesu;
dovoljno mogućnosti i vremena za slobodnu igru;
dovoljno doživljaja, iskustva, saznanja uzora, vremena, materijala; što sve stavlja dete u aktivnog nosioca svog
razvoja.
.
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 2
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 3
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 4
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 5
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 6
Vrtić Plava Maca - VRTIĆ PLAVA MACA - 7
Marka Oreškovića 13 - Beograd - Zvezdara
064 2373272;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić Plava Maca - 2
 • Vrtić Plava Maca - 3
 • Vrtić Plava Maca - 4
 • Vrtić Plava Maca - 5
 • Vrtić Plava Maca - 6
 • Vrtić Plava Maca - 7
 • Vrtić Plava Maca - 8
 • Vrtić Plava Maca - 9
 • Vrtić Plava Maca - 10
 • Vrtić Plava Maca - 11
 • Vrtić Plava Maca - 12
 • Vrtić Plava Maca - 41
 • Vrtić Plava Maca - 13
 • Vrtić Plava Maca - 14
 • Vrtić Plava Maca - 15
 • Vrtić Plava Maca - 16
 • Vrtić Plava Maca - 17
 • Vrtić Plava Maca - 18
 • Vrtić Plava Maca - 19
 • Vrtić Plava Maca - 20
Vrtić Plava Maca
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zvezdara Marka Oreškovića 13
  +381 64 2373272;
Pitaj PLAVU MACU
Povezane kategorije:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Plava Maca
Back to Top