Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca

Registruj se
Prijavi se

Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca

Vrtić Plava Maca

PREZENTACIJA FIRME
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 7
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 2
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 3
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 4
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 5
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 6
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 7
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 2
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 3
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 4
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 5
Celodnevni boravak Vrtić Plava Maca - Vrtić Plava Maca - 6

CELODNEVNI, POLUDNEVNI I VEČERNJI BORAVAK DECE U VRTIĆU PLAVA MACA

CELODNEVNI BORAVAK DECE

Pod celodnevnim boravkom deteta podrazumeva se boravak deteta od 5 i više časova tokom dana u periodu od 07 –
18 časova. Celodnevni boravak deteta uključuje negu deteta, vaspitno-obrazovni rad u skladu sa usvojenim modelima
rada, dva (2) obroka (doručak i ručak)i dve (2) užine prema utvrđenim normativima za ishranu dece.
Roditelji sa dvoje i više dece ostvaruju pravo na popust za drugo i svako naredno dete na celodnevnom boravku u
iznosu od 15% od ugovorene cene za prvo dete.
Boravak deteta nakon 18 časova naplaćuje se po započetom satu bez obzira na vrstu boravka tokom dana.

POLUDNEVNI BORAVAK DECE

Poludnevni boravak. Pod ovom vrstom boravka se podrazumeva boravak deteta do 5 časova u periodu od 07 – 18
časova. Poludnevni boravak deteta uključuje negu deteta, vaspitno-obrazovni rad u skladu sa usvojenim modelima
rada, sve predviđene obroke i užine u koje su planirane u vremenu boravka deteta a prema utvrđenim normativima za
ishranu dece.
Roditelji sa dvoje i više dece ostvaruju pravo na popust za drugo i svako naredno dete na poludnevnom boravku u
vrednosti od 10% od ugovorene cene za prvo dete.

VEČERNJI BORAVAK DECE

Večernji boravak podrazumeva boravak dece u večernjim časovima uz adekvatne i prilagođene aktivnosti. Vreme po
dogovoru.
.
200 / mesečno
150e - POLUDNEVNI BORAVAK
Upišite se u vrtić
Pitaj PLAVU MACU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Plava Maca
Prosečna ocena proizvoda/usluge:
5/5
100% Korisnika dalo je ocenu: Odličan
Back to Top