Vrtić Prozorčić

Registruj se
Prijavi se

Vrtić Prozorčić

VRTIĆ PROZORČIĆ

Kategorija - Privatni vrtići
Izbori koje pravimo u životu, odluke koje donosimo, način življenja koji biramo, zavisi od naših iskustava iz najranijeg
doba razvoja – detinjstva. Naš je program zasnovan na svesnosti da, kao važna sredina za odrastanje, u vrtiću možemo
omogućiti da se deca kroz podršku, edukaciju, poverenje i ljubav razviju u zdrave, zadovoljne i uspešne ljude. Uz
osmišljen kreativni program koji u sebi integriše razvoj intelekta, emocionalnog, socijalnog života i motoričkih veština,
podstičemo našu decu da razviju sve svoje potencijale i da steknu različita znanja i veštine, kao što su:

- Kreativno razmišljanje
- Razvoj individualnosti i talenata
- Formiranje autonomne i slobodne ličnosti
- Otvoreno i pozitivno izražavanje emocija
- Razvoj samopouzdanja i stvaranje sigurne ličnosti
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - VRTIĆ PROZORČIĆ - 1

NAŠ TIM PROZORČIĆ

Kategorija - Privatno predškolsko
Studio za kreativno odrastanje dece “Prozorčić” na Banovom Brdu u Beogradu otpočeo je sa radom u septembru 1997
godine. Polazeći od stava da decu mogu da čuvaju različite osobe, a da samo stručne, kompetentne osobe mogu da
im omoguće kvalitetan lični rast i razvoj, osmislili smo kreativni program koji u sebi integriše razvoj intelekta,
emocionalnog, socijalnog života i motoričkih veština.

Sadržaji u vrtiću se realizuju na način blizak deci, a to je kroz zabavan, dinamičan i prirodan proces rada.

Tim koji podržava program ovog vrtića čine:
- Pedagog
- Tri vaspitača
- Profesor istorije umetnosti
- Profesor engleskog jezika
- Profesor kibernetike
- Profesor muzike
- Psiholog
- Dva psihoterapeuta
- Pedijatar
- Logoped
i drugi saradnici
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - NAŠ TIM PROZORČIĆ - 1

PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ

Kategorija - Privatne jaslice
- Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h
- Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina
- Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika

Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.
Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.

U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim
ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u
prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).

Radionice u vrtiću traju od 30-50 minuta za decu starijeg uzrasta i od 15-25 minuta za decu mlađeg uzrasta.

U toku godine u vrtiću je predviđena školica u prirodi van Beograda, u trajanju od tri do sedam dana (planina Tara,
Palić i slično).

U cilju zdravijeg i boljeg razvoja deteta vrtić „Prozorčić“ organizuje i psihološko savetovalište namenjeno i deci i
roditeljima koje vode psihoterapeuti.
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PLAN I PROGRAM VRTIĆ PROZORČIĆ - 1

DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ

Kategorija - Privatni vrtići
Ja znam radionice u vrtiću u kojima deca ovladavaju informacijama i stiču znanje o svetu u kome
žive.

Likovna radionica u kojima se kroz bogatstvo likovnih tehnika, materijala, podloga, deca potvrđuju
kao stvaralačka bića i upoznaju sopstvene likovne mogućnosti.

Muzička razglednica u kojima deca pored razvijanja osećaja za ritam, komponovanje, usvajaju i
nova znanja o specifičnostima, razlikama raznih instrumenata, kroz česta gostovanja učenika i nastavnika muzičke
škole.

Malo pozorište je aktivnost kroz koju se deca uvode u kulturu dramskog stvaralaštva, osnove
dramskog izražavanja, gde razvijaju maštu, opažanje i emocionalno se obogaćuju.

Učimo engleski jezik radionice u vrtiću koje se intenzivno sprovode u vrtiću, tako da se deci, sem
ideje da zavole strani jezik, omogućava i da ga nauče, uz pomoć knjiga i sredstava za rad izdavačke kuće ”Longman”.

Školica računara kroz koju se deca upoznaju sa opštom namenom računara, načinom upotrebe
računara.

Mali-veliki predškolci je radionica u vrtiću u kojoj se deca, u zavisnosti od uzrasta upoznaju sa
osnovama matematičko – logičkih operacija (klasifikacije, serijacije, formiranje skupova, prostorne dimenzije,
shvatanje vremenskih odnosa, oblika, boja) kao i negovanje jezičkog stvaralaštva (poezija, proza, ekspresivna,
imaginativna upotreba jezika) gde se deci otvara put jezičkog razvoja, kao i razvoja deteta u celini

Šta sve može moje telo podrazumeva svakodnevne fizičke aktivnosti, a sprovodi se svakodnevno,
kroz fizičke poligone, igre pokreta, muzičke, pokretne igre u vrtiću, kao i u dvorištu vrtića.
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - DEČIJE RADIONICE PROZORČIĆ - 1

PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ

Kategorija - Privatno predškolsko
- Važnost čulnih funkcija
Čula su nam kontakt funkcije i kroz njih mi ostvarujemo kontakt sa drugima. Neophodno je razvijati svesnost o tome
šta vidimo i čujemo, dodirujemo, mirišemo, testiramo ukusom. Fokusiranjem na sva čula mi razvijamo svoju svesnost o
emocijama.

- Psihički život deteta
Psihički život deteta je veoma osetljiva oblast. Dete je veoma zavisno od okoline i način na koji se ponaša, kako se
oseća i kako formira sliku o sebi bitno zavisi od toga kakvu su mu sredinu obezbedili odrasli. Iz tog razloga je važno da
odrasli razvijaju što veću osetljivost za potrebe deteta: potrebu za zaštitom, pažnjom, fizičkom i emocionalnom
bliskošću, kao i osetljivost za važne situacije u životu deteta: odvajanje od roditelja, fizičko povređivanje, okrivljavanje,
osećaj krivice, nedostatak kretanja, istraživanja, negiranje, samostalnost.

- Roditeljstvo se uči!
Najveća motivacija za učenje jeste želja da nam deca dosegnu one visine koje im pripadaju! Neosporivo je važna naša
svesnost o tome ko smo mi, šta je ono što želimo da od nas damo našoj deci, a šta ne želimo, šta su naše vrednosti, a
od čega težimo da odustanemo. Ne postoji jasan pogled u dete, ako mu ne prethodi pogled u sebe, jer mi smo model
koje dete prati hteli mi to ili ne.

- Psihoterapija
Stručni tim psihoterapeuta u našem vrtiću čine Valentina Relković – Radonjić, dipl. specijalni pedagog, transakcioni
terapeut iI evropski akreditovani Geštalt psihoterapeut i Vladislava Stojković, MA psihologije i evropski akreditovani
Geštalt psihoterapeut.Nas tim ima dugogodišnje terapijsko iskustvo u radu sa klijentima od kojih značajnu grupu čine
roditelji. Roditelji imaju mogućnost da kroz konsultacije, terapiju i radionice drugačije sagledaju probleme sa kojima se
susreću, da dobiju podršku i pomoć u rešavanju istih i time da imaju aktivne saradnike u našem zajedničkom zadatku
– vaspitavanju, obrazovanju i negovanju dece.
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Vrtić Prozorčić 1 - PSIHOLOŠKE RADIONICE I PSIHOTERAPIJA PROZORČIĆ - 1
Beogradskog bataljona 47 - Beograd - Banovo brdo
062 387888; 061 387887;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Vrtić Prozorčić 1 - 58
 • Vrtić Prozorčić 1 - 11
 • Vrtić Prozorčić 1 - 57
 • Vrtić Prozorčić 1 - 13
 • Vrtić Prozorčić 1 - 51
 • Vrtić Prozorčić 1 - 50
 • Vrtić Prozorčić 1 - 55
 • Vrtić Prozorčić 1 - 14
 • Vrtić Prozorčić 1 - 56
 • Vrtić Prozorčić 1 - 15
 • Vrtić Prozorčić 1 - 2
 • Vrtić Prozorčić 1 - 8
 • Vrtić Prozorčić 1 - 3
 • Vrtić Prozorčić 1 - 4
 • Vrtić Prozorčić 1 - 5
 • Vrtić Prozorčić 1 - 7
 • Vrtić Prozorčić 1 - 16
 • Vrtić Prozorčić 1 - 17
 • Vrtić Prozorčić 1 - 18
 • Vrtić Prozorčić 1 - 19
Vrtić Prozorčić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Banovo brdo Beogradskog bataljona 47
  +381 62 387888; +381 61 387887;
Pitaj PROZORČIĆ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Prozorčić
Back to Top