Worldwide Translations

Registruj se
Prijavi se

Worldwide Translations

PREVODILAČKA AGENCIJA WORLDWIDE TRANSLATIONS

Kategorija - Prevodilačke agencije
Kako je Worldwide Translations agencija s najdužom tradicijom u ovakvoj vrsti poslovanja u Srbiji, postavili smo
određene standarde u celokupnom poslovanju i dostigli lidersku poziciju u oblasti prevodilačkih usluga i pokazali se kao
jedna od najpouzdanijih agencija za prevođenje u Srbiji.

Pored vrhunske stručnosti, tačnosti i profesionalnosti, nastojimo da održimo i najpovoljnije cene za naše klijente. Naša
bogata lista klijenata od preko 250 uglednih međunarodnih organizacija, naftnih kompanija, banaka, farmaceutskih kuća i
međunarodnih advokatskih kancelarija dokaz je bezuslovnog poverenja koje su nam ukazali uvaženi klijenti tako što
naše prevodilačke usluge koriste dugi niz godina. Osim kompanija sa domaćih prostora sarađujemo i s mnogim
kompanijama širom sveta.

Prevodioce, redaktore, lektore i ostale saradnike pažljivo biramo na osnovu strogih kriterijuma stručnosti. Naši prevodioci
su profesionalni, kvalifikovani i edukovani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom. Našim klijentima uvek nudimo vrhunski
prevod završen u zadatom roku, kvalitetna rešenja uz povoljne cene, tako da se svaki klijent sa sigurnošću može
osloniti na naše usluge.
Worldwide Translations - PREVODILAČKA AGENCIJA WORLDWIDE TRANSLATIONS - 2
Worldwide Translations - PREVODILAČKA AGENCIJA WORLDWIDE TRANSLATIONS - 3

JEZICI WORLDWIDE TRANSLATIONS

Kategorija - Prevodilačke agencije
Worldwide Translations je renomirana prevodilačka agencija koja ima najdužu tradiciju u Srbiji u poslovima ove vrste.
Svoj ugled stekli smo kao jedna od najstručnijih, najpovoljnijih i najprofesionalnijih agencija za prevođenje. Kako
govorimo sve svetske jezike, možete nam se obratiti za bilo koju vrstu usluga iz oblasti prevođenja.

Nalazimo se u Poslovnom centru „Ušće“ (bivši CK), na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do
naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.
Prevode uglavnom primamo i dostavljamo elektronskom poštom (e-mail), tako da će Vam u najkraćem mogućem
roku biti dostavljeni prevodi koje ste naručili. Međutim, ukoliko je potrebno da Vam se dostave originalni prevodi ili
overeni prevodi Vaših dokumenata, naša kurirska služba učiniće to na Vaš zahtev. U najkraćem mogućem roku na
Vašu adresu isporučićemo prevod koji su za Vas preveli stručni prevodioci i preveli i overili ovlašćeni sudski tumači
naše agencije.

Između ostalog, naša prevodilačka agencija Vam nudi besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:
- prevod sa nemačkog na srpski, prevod sa srpskog na nemački;
- prevod sa engleskog na srpski, prevod sa srpskog na engleski;
- prevod sa drugog stranog jezika na ma koji drugi strani jezik.

- Engleski jezik,
- Nemački jezik,
- Slovenački jezik,
- Italijanski jezik,
- Makedonski jezik,
- Francuski jezik,
- Španski jezik,
- Hrvatski jezik,
- Ruski jezik,
- Mađarski jezik,
- Rumunski jezik,
- Albanski jezik,
- Češki jezik,
- Grčki jezik,
- Slovački jezik,
- Bugarski jezik,
- Holandski jezik,
- Švedski jezik,
- Turski jezik,
- Poljski jezik,
- Portugalski jezik,
- Ukrajinski jezik,
- Kineski jezik,
- Arapski jezik,
- Hebrejski jezik,
- Danski jezik,
- Finski jezik,
- Norveški jezik,
- Japanski jezik,
- Srpski jezik,
- Ostali svetski jezici
Worldwide Translations - JEZICI WORLDWIDE TRANSLATIONS - 2
Worldwide Translations - JEZICI WORLDWIDE TRANSLATIONS - 3

SUDSKI TUMAČI WORLDWIDE TRANSLATIONS

Kategorija - Sudski tumači
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom. Za
overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga
sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog
tumača. Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih
ureda, fakulteta itd.).

Preuzimanje dokumenata i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše prevodilačke agencije
na način koji strankama najviše odgovara. Za takve potrebe Worldwide Translations oformio je kurirsku službu kako bi
Vam olakšao poslovanje ukoliko ste sprečeni da dostavite ili preuzmete dokumenta za prevod.

Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su:
- prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe,
zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.);
- prevodi dokumentacije kompanija (izvoz iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i
revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.);
- prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih
organa);
- prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i
drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena,
svedočanstva, boravišnih ili radnih dozvola itd.
Worldwide Translations - SUDSKI TUMAČI WORLDWIDE TRANSLATIONS - 2
Worldwide Translations - SUDSKI TUMAČI WORLDWIDE TRANSLATIONS - 3

PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS

Kategorija - Prevodilačke agencije
PISMENI PREVODI
- Tim stručnih prevodilaca vam stoji na raspolaganju, Govorimo sve svetske jezike, razumemo svaku vašu potrebu.
Pridružite se našim najuglednijim klijentima.

SIMULTANO PREVODJENJE
- Simultano i konsekutivno prevođenje najkvalitetniji su vidovi komunikacije između ljudi koji govore različitim
jezicima.
Agencija Worldwide Translations obezbeđuje simultani prevod za sve vrste međunarodnih skupova kao što su
kongresi, konferencije, seminari, prezentacije, predavanja i poslovni sastanci.
- Iako se smatra najzahtevnijom vrstom prevođenja, prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena budući da
prevod teče istovremeno sa izvornim izlaganjem i nema usporavanja toka događaja.
- Za simultani prevod od posebne je važnosti da simultani prevodioci unapred znaju datum održavanja skupa i trajanje
prevođenja i da blagovremeno budu upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se
dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje.

KONSEKUTIVNO PREVODJENJE
- Konsekutivno prevođenje je vrsta prevoda u kojem prevodilac reprodukuje prevedeni tekst na ciljni jezik u trenutku
kada govornik pravi predah u svom izlaganju, pri čemu prevodilac ponekad koristi pisane beleške koje je prethodno
zapisao u svoj podsetnik. Konsekutivni prevod najprikladniji je za seminare, okrugle stolove, prezentacije i druge
vrste poslovnih sastanaka.
- Konsekutivni prevodioci u potpunosti se prilagođavaju stilu i dinamici izlaganja svakog govornika ponaosob, te
moraju da budu pouzdani, precizni, brzi i snalažljivi. Ako je reč o prevođenju pred javnim sudom ili u pravnim
postupcima, nužno je da prevodilac bude i sudski tumač. Profesionalnost i veliko iskustvo naših prevodilaca doneće
Vam uspeh u poslovnim sastancima, pri ugovaranju novih poslova sa stranim poslovnim partnerima.
Worldwide Translations - PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS - 3
Worldwide Translations - PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS - 4

OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS

Kategorija - Prevodilačke agencije
Oprema za simultano prevođenje omogućava komunikaciju bez granica, bez jezičkih barijera.

Ukoliko se odlučite za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, rado ćemo vam pomoći savetom i sugestijom pri
organizaciji svih vrsta poslovnih sastanaka kako biste celokupnu uslugu mogli da dobijete na jednom mestu.

Oprema za simultano prevođenje sastoji se od: prijemnika , slušalica, bežičnih mikrofona, statičnih mikrofona,
prevodilačkih kabina, ozvučenja i prateće opreme. Za svaki skup obezbeđujemo iskusnog tehničara koji nadgleda i
upravlja opremom u dvorani tokom celog događaja. Na višejezičnim konferencijama snabdevenim opremom za simultano
prevođenje svaki učesnik govori jezikom koji mu najviše odgovara i sluša jezik koji najbolje razume – bezgranična
komunikacija.
Worldwide Translations - OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS - 2
Worldwide Translations - OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE WORLDWIDW TRANSLATIONS - 3

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA WORLDWIDE

Kategorija - Kursevi engleskog jezika
Worldwide dooorganizuje grupne i individualne kurseve stranih jezika za Vaša preduzeća. Časove je moguće
organizovati u Vašim radnim prostorijama. Da bismo se prilagodili Vašem slobodnom vremenu, spremni smo da
časove održavamo u terminima koji polaznicima tečaja najviše odgovaraju.

Kurs poslovnog engleskog jezika omogućiće Vam da naučite reči i fraze koje se najčešće koriste u poslovnoj
komunikaciji, da razvijete veštinu slušanja i vođenja diskusija i da steknete sigurnost u korišćenju stranog jezika.

Takođe, usvojićete veštine poslovne komunikacije kao što su:
- telefoniranje
- poslovni dopisi i ostala korespondencija

Kurs poslovnog engleskog jezika omogućuje Vam uspešniju saradnju s klijentima i spoljnjim saradnicima, bolju
komunikaciju i snalaženje u poslovnom svetu uopšte i daje Vam odgovor na veoma važno pitanje: Kako steći veštinu
u poslovnoj komunikaciji u međunarodnom okruženju? Poslovni engleski će vam omogućiti da razvijete i opšte
veštine pisanja i govora na stranom jeziku.
Worldwide Translations - KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA WORLDWIDE - 2
Worldwide Translations - KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA WORLDWIDE - 3
Bulevar Mihajla Pupina 6 - Beograd - Novi Beograd
011 2120968; 065 3118317;
PREPORUKE I UTISCI (1)
LOKACIJE
 • Worldwide Translations - 2
 • Worldwide Translations - 3
 • Worldwide Translations - 4
 • Worldwide Translations - 5
 • Worldwide Translations - 6
 • Worldwide Translations - 7
 • Worldwide Translations - 8
 • Worldwide Translations - 9
 • Worldwide Translations - 10
 • Worldwide Translations - 11
 • Worldwide Translations - 12
 • Worldwide Translations - 13
 • Worldwide Translations - 14
 • Worldwide Translations - 15
 • Worldwide Translations - 16
 • Worldwide Translations - 17
 • Worldwide Translations - 18
 • Worldwide Translations - 19
Worldwide Translations
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Slobodan Sarac
Ocena 12.04.19. 23:39:00
Napisite mi vasu mail adresu , hocu dá stupínek unkontak dá vama. Slobodan 063-596-667
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 6
  TC Ušće - sprat 16 +381 11 2120968; +381 65 3118317;
Back to Top