Zbirni transport robe Beograd

Registruj se
Prijavi se
Zbirni transport robe Beograd
LOKACIJE
Zbirni transport je troškovno efikasan metod za prevoz robe između određenih destinacija. Usluge zbirnog transporta predstavljaju gde se na jednom mestu konsoliduju sve pošiljke i koje se otpremaju zajedno u kamionu. Ovaj metod je ekstremno troškovno efikasan kada klijenti plaćaju samo prostor koji je pošiljka zauzela a ne ceo tovarni prostor. Dužina pošiljke varira u zavisnosti od transportne rute i drugih povezanih faktora koji mogu imati efekta na vreme isporuke. Zbirni prevoz je zbir komadnih pošiljaka više nalogodavaca, koje špediter prikuplja i otprema jednim vozilom u cilju korišćenja povoljnijih prevoznih tarifa. Zbirne pošiljke su takve pošiljke koje ne zauzimaju pun utovarni prostor prevoznog sredstva. Zbirni transport robe najbolje je rešenje za sve kompanije koje ne znaju da li da transport obave u okviru preduzeža ili da se za to obrati transporteru. Najveći problem predstavljaju veliki troškovi oko redovnog tekućeg održavanja. Zbirni transport robe je veoma bezbedan način prenosa stvari, jer je roba osigurana i skladištena na mestu namenjenom za te svrhe, čime se sprečava mogućnost da se nešto ošteti. Zbirni transport robe odnosi se na prevoz sve robe i svih stvari koje se mogu prenositi dotovarom, povratnim putnim utovarom ili povratnim turama. Na ovaj način uštedećete svoj novac, i možete da transportujete i manje količine stvari kad god poželite. Znatno kraći rok isporuke, do 30 odsto niža cena transporta i potpuna kontrola pošiljke osnovne su prednosti zbirnog transporta robe.
Back to Top