Zdravstveni instituti Beograd

Registruj se
Prijavi se
Zdravstveni instituti Beograd
LOKACIJE
Institut je zdravstvena ustanova koja obavlja visokospecijalizovanu specijalističkokonsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost, ili samo visokospecijalizovanu specijalističko- konsultativnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više grana medicine ili stomatologije. Zdravstveni institut, u skladu sa delatnošću koju obavlja, mora ispunjavati odgovarajuće uslove. Institut se može osnovati samo u sedištu univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. Zdravstveni instituti u državnoj svojini, u čijem sedištu ne postoji opšta bolnica, obavljaju za gradjane sa te teritorije i odgovarajuću delatnost opšte bolnice. Osnivač svih instituta i zavoda za javno zdravlje je Vlada Republike Srbije koja je svojim osnivačkim telom definisala njihove osnovne delatnosti. U obavljanju zdravstvene delatnosti Institut pruža preventivne, dijagnostičke i druge zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite i odgovarajućih užih specijalnosti.
Back to Top