Laboratorijske hemikalije Beograd

Laboratorijske hemikalije Beograd
uni-chem-laboratorijske-hemikalije

Uni-Chem

Beograd, Stari Grad, Strahinjića Bana 44 011 3282986 |
011 7857270 |
LABORATORIJSKE HEMIKALIJE BEOGRAD UNI-CHEM Sigma-Aldrich je multinacionalana kompanija koja se bavi proizvodnjom laboratorijskoih hemikalija, biohemijskih reagenasa i kitova, standarda, laboratorijskog potrošnog materijala za hromatografiju.
Širom sveta je poznata po kvalitetu svojih proizvoda, odličnoj tehničkoj podršci i servisu.
Back to Top