Hemija

Registruj se
Prijavi se

Bazna hemija EUCOM

- - KAUSTIČNA SODA – ljuspe i perle Koristi se u deterdžentskoj industriji, za dezinfekciju u prehrambenoj industriji, industriji hartije, tekstila... - KAUSTIČNA SODA - rastvor Namena: Koristi se kao sredstvo za prečišćavanje voda, industriji hartije, industriji šećera... - KALCINIRANA SODA – laka i teška Namena: Koristi se u tekstilnoj industriji, preradi šećerne repe, deterdžentskoj industriji, kao i u staklarskoj industriji - SODA BIKARBONA soda bikarbona za prehrambenu industriju soda bikarbona – aditiv za stočnu ishranu soda bikarbona, tehnička - FOSFORNA KISELINA 75% i 85% - prehrambenog kvaliteta. - SUMPOR U PRAHU Namena: koristi se u gumarskoj industriji, zaštiti bilja... - KUKURUZNI SKROB Namena: Koristi se u prehrambenoj industriji, industriji papira, tekstilnoj industriji, pripremi stočne hrane... - METANOL Namena: Koristi se u proizvodnji biodizela, u proizvodnji tečnog naftnog gasa… - KALIJUM HIDROKSID Namena: Koristi se u proizvodnji biodizela, kalijumovog sapuna.. - SUMPORNA KISELINA Namena: Proizvodnja veštačkih đubriva, prerada šećerne repe, proizvodnja akumulatora… - BORRESPERSE NA220 (Natrijum lignosulfonate) Primena: prehrambena industrija, metalurgija, proizvodnja i prerada nafte, proizvodnja gume, vatrootpornih materjala…. - GUAR GUM Primena: prehrambena industrija, tekstilna industrija, proizvodnja eksploziva, farmaceutska industrija… - AMONIJUM NITRAT – porozni NH4NO3 min. 98% Apsorcija min.10% Poroznost min. 5,5 % - BAKAR SULFAT Namena: Za impregnaciju drveta, bojenje metala u proizvodnji bakarnih soli, u vinogradarstvu, za proizvodnju električnih baterija... - KALCIJUM HLORID Namena: Koristi se u hemijskoj industriji za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma, kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putevima, za dehidrataciju gasova…
cena: pozovi za cenu

Bazna hemija EUCOM

- - KAUSTIČNA SODA – ljuspe i perle Koristi se u deterdžentskoj industriji, za dezinfekciju u prehrambenoj industriji, industriji hartije, tekstila... - KAUSTIČNA SODA - rastvor Namena: Koristi se kao sredstvo za prečišćavanje voda, industriji hartije, industriji šećera... - KALCINIRANA SODA – laka i teška Namena: Koristi se u tekstilnoj industriji, preradi šećerne repe, deterdžentskoj industriji, kao i u staklarskoj industriji - SODA BIKARBONA soda bikarbona za prehrambenu industriju soda bikarbona – aditiv za stočnu ishranu soda bikarbona, tehnička - FOSFORNA KISELINA 75% i 85% - prehrambenog kvaliteta. - SUMPOR U PRAHU Namena: koristi se u gumarskoj industriji, zaštiti bilja... - KUKURUZNI SKROB Namena: Koristi se u prehrambenoj industriji, industriji papira, tekstilnoj industriji, pripremi stočne hrane... - METANOL Namena: Koristi se u proizvodnji biodizela, u proizvodnji tečnog naftnog gasa… - KALIJUM HIDROKSID Namena: Koristi se u proizvodnji biodizela, kalijumovog sapuna.. - SUMPORNA KISELINA Namena: Proizvodnja veštačkih đubriva, prerada šećerne repe, proizvodnja akumulatora… - BORRESPERSE NA220 (Natrijum lignosulfonate) Primena: prehrambena industrija, metalurgija, proizvodnja i prerada nafte, proizvodnja gume, vatrootpornih materjala…. - GUAR GUM Primena: prehrambena industrija, tekstilna industrija, proizvodnja eksploziva, farmaceutska industrija… - AMONIJUM NITRAT – porozni NH4NO3 min. 98% Apsorcija min.10% Poroznost min. 5,5 % - BAKAR SULFAT Namena: Za impregnaciju drveta, bojenje metala u proizvodnji bakarnih soli, u vinogradarstvu, za proizvodnju električnih baterija... - KALCIJUM HLORID Namena: Koristi se u hemijskoj industriji za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma, kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putevima, za dehidrataciju gasova…
cena: pozovi za cenu
Back to Top