Kursevi engleskog jezika AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

Registruj se
Prijavi se

Kursevi engleskog jezika AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

Akademija Aleksandrija

PREZENTACIJA FIRME

Kursevi engleskog jezika AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

Učenje engleskog jezika odvija se po nivoima poznavanja ovog jezika prema Evropskom referentnom okviru (CEFR)
od A1 do C1, na grupnoj i individualnoj nastavi. Ukoliko ste već učili engleski, potrebno je da uradite naš online test
kako bismo znali na kom ste nivou. Kada zajedno odredimo nivo, potrebno je da se prijavite na kurs i vaše jezičko
putovanje počinje sa prvim časom!

Kurs engleskog jezika omogućava vam da razvijate sve neophodne veštine:
- slušanje
- čitanje
- pisanje
- konverzaciju
- gramatiku engleskog jezika

Svi elementi su zastupljeni na svakom času tokom kursa na svim nivoima, a njihov intenzitet se povećava na višim
nivoima poznavanja engleskog jezika.

NIVOI UČENJA:
- Početni nivo A1
- Osnovni nivo A2
- Srednji nivo B1
- Viši srednji nivo B2
- Napredni nivo C1

KURSEVI U PONUDI
- Individualni kursevi
- Ubrzani kursevi
- Specijalizovani kursevi
- Pripremna nastava
Back to Top