Akademija Aleksandrija

Registruj se
Prijavi se

Akademija Aleksandrija

ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

U školi stranih jezika Akademija Aleksandrija ideja vodilja jeste kvalitetno i moderno učenje stranih jezika, sa ciljem
postizanja najboljih rezultata po završetku kurseva. Nakon skoro 4 godine postojanja, prolaženja kroz nekoliko faza
razvoja, shvatili smo koji je najbolji način za usvajanje jezika. Kao najvažnije izdvajamo prilagođavanje vama i vašim
potrebama u skladu sa našim pravilima i strukturom kurseva.

Na raspolaganju su vam preko 10 jezika, grupna i individualna nastava, specijalizovani, ubrzani i tematski kursevi.
Naša politika ogleda se u stvaranju kvalitetnih i dugoročnih odnosa, pa su timski duh i dobro raspoloženje odlika svih
zaposlenih.

ŠTA NAM JE NAJVAŽNIJE?

Na putu ka ostvarenju naše misije, ne bismo mogli bez vas, koji i sami morate puno raditi i truditi se kako biste stekli
praktično upotrebljivo znanje jezika.

ČIME SE PONOSIMO?

Kada posle višemesečnog zajedničkog iskustva zadovoljni polaznici izađu sa naših kurseva, ostvare svoje želje u
kojima smo i mi imali udela, ostaju reči zahvalnosti koje nas ispunjavaju ponosom. Završavamo jednu etapu i
započinjemo novu sa svakim novim kursom, sa svakim novim polaznikom.

U školi stranih jezika Akademija Aleksandrija ideja vodilja jeste kvalitetno i moderno učenje stranih jezika, sa ciljem
postizanja najboljih rezultata po završetku kurseva.
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 2
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 3
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 4
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 5
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 6
Akademija Aleksandrija - ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 7

KURSEVI STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

- ENGLESKI JEZIK
- NEMAČKI JEZIK
- NORVEŠKI JEZIK
- ŠVEDSKI JEZIK
- ITALIJANSKI JEZIK
- TURSKI JEZIK
- GRČKI JEZIK
- FRANCUSKI JEZIK
- RUSKI JEZIK
- ŠPANSKI JEZIK
Akademija Aleksandrija - KURSEVI STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 2
Akademija Aleksandrija - KURSEVI STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 3
Akademija Aleksandrija - KURSEVI STRANIH JEZIKA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 4

MEDJUNARODNI SERTIFIKATI AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

MEĐUNARODNI SERTIFIKAT ZA ITALIJANSKI - CELI SERTIFIKAT

Ispit CELI podeljen je na 6 nivoa prema modelu svetskih standarda. Predviđena su 3 ispitna roka u toku jedne godine:
u martu (samo za sledeće nivoe: CELI Impatto, CELI 1, CELI 2 i CELI 3), u junu i novembru.

Za ovaj ispit je nadležan Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) pri Univerzitetu u Peruđi, a
Akademija Aleksandrija je posredstvom Global inputa centar za održavanje CELI ispita u Nišu.

CELI se deli na CELI za odrasle, za strane državljane i tinejdžere.

MEĐUNARODNI SERTIFIKAT ZA ENGLESKI - LCCI SERTIFIKAT

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) je međunarodna organizacija koja pruža usluge dobijanja
internacionalnih sertifikata iz raznih oblasti, između ostalog i sertifikate o znanju engleskog jezika. U preko 80
zemalja sa tradicijom dugom 100 godina postoje centri za polaganje LCCI testa.

LCCI je zvanično podržan od strane britanske vlade, kroz njihov centar Ofqual (The Office of Qualifications and
Examinations Regulation) koji pri vladi ima zaduženja za regulisanje ispita i testova jezika u Engleskoj i Irskoj.
Testovi o znanju engleskog jezika mogu se polagati specijalno za pojedine oblasti (English for specific purposes) kao
na primer biznis engleski, biznis engleski za menadžere za internacionalne odnose, konverzacijski engleski iz oblasti
industrije i menadžmenta, turizma, računovodstva i opšti test znanja engleskog (General English Qualifications).

U školi engleskog jezika Akademija Aleksandrija moguće je polagati sve LCCI testove o opštem znanju engleskog
jezika (takozvani JETSET), zatim biznis engleski (English for Business) i engleski jezik u turizmu (English for
Tourism – Written and Spoken). Takođe su dostupni testovi ELSA (English Language Skills Assessment) i FTBE
(First Certificate for Teachers of Business English).

DILS SERTIFIKATI ITALIJANSKOG

DILS sertifikati italijanskog jezika (Certificazione in „Didattica dell’Italiano Lingua Straniera“ – DILS-PG) potrvrđuju
stepen jezičke kompetencije italijanskog jezika kao stranog. Namenjeni su strancima, kao i Italijanima koji žive u
inostrantvu (potomci italijanskih emigranata), ali i strancima koji su se doselili u Italiju.

DILS – PG potvrđuje stručnost u nastavnim metodama od suštinske važnosti za profesiju i / ili za procenu pruženih
usluga .

To se odnosi na teorijsko znanje, pedagoško – didaktičke svesti i operativne sposobnosti predavača italijanskog kao
drugog stranog jezika (L2) bez obzira na specifičnost sadržaja nastave, starost, nivo ili prethodno znanje učenika.
DILS – PG mogu podjednako da polažu i italijanski i strani kandidati. Podeljen je u dva nivoa.

DILS-PG prvi nivo iziskuje poznavanje italijanskog jezika na B2 nivou i posedovanje odgovarajućeg sertifikata kao
potvrdu – PLIDA, Univerzitet za strance u Peruđi ili Sijeni.

DILS-PG drugi nivo iziskuje poznavanje italijanskog jezika na C1 nivou.
DILS – 2 sertifikati su jedni od tri sertifikata priznatih od strane Ministarstva prosvete Italije u skladu sa dekretom
92/2016 Specijalizacija iz oblasti italijanskog kao L2.
Akademija Aleksandrija - MEDJUNARODNI SERTIFIKATI AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 2
Akademija Aleksandrija - MEDJUNARODNI SERTIFIKATI AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 4
Akademija Aleksandrija - MEDJUNARODNI SERTIFIKATI AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 5

PREVODILAČKA AGENCIJA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA

Prevodilačka agencija Akademija Aleksandrija je na usluzi za sve vrste prevoda na nekoliko svetskih jezika – overeni,
bez overe, stručni i ostali.
Akademija Aleksandrija - PREVODILAČKA AGENCIJA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 2
Akademija Aleksandrija - PREVODILAČKA AGENCIJA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 3
Akademija Aleksandrija - PREVODILAČKA AGENCIJA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 4
Akademija Aleksandrija - PREVODILAČKA AGENCIJA AKADEMIJA ALEKSANDRIJA - 5
Jovana Ristića 2a - Niš -
018 4287700; 062 8533779;
Pitaj AKADEMIJU ALEKSANDRIJU
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Akademija Aleksandrija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Niš Jovana Ristića 2a +381 18 4287700 +381 62 8533779
Akademija Aleksandrija - 2
Akademija Aleksandrija - 3
Akademija Aleksandrija - 4
Akademija Aleksandrija - 5
Akademija Aleksandrija - 6
Akademija Aleksandrija - 7
Akademija Aleksandrija - 8
Akademija Aleksandrija - 9
Akademija Aleksandrija - 10
Akademija Aleksandrija - 11
Akademija Aleksandrija - 12
Akademija Aleksandrija - 13
Akademija Aleksandrija - 14
Akademija Aleksandrija - 15
Akademija Aleksandrija - 16
Akademija Aleksandrija - 17
Akademija Aleksandrija - 18
Akademija Aleksandrija - 19
Akademija Aleksandrija - 20
Akademija Aleksandrija - 21
Akademija Aleksandrija - 22
Akademija Aleksandrija - 23
Akademija Aleksandrija - 24
Akademija Aleksandrija - 25
Akademija Aleksandrija - 26
Akademija Aleksandrija - 27
Akademija Aleksandrija - 28
Akademija Aleksandrija - 29
Akademija Aleksandrija - 30
Akademija Aleksandrija - 31
Akademija Aleksandrija - 32
Akademija Aleksandrija - 33
Akademija Aleksandrija - 34
Akademija Aleksandrija - 35
Back to Top
Mirandre.com logo