SIMULTANI PREVODI NEMAČKI I ENGLESKI JEZIK

Registruj se
Prijavi se

SIMULTANI PREVODI NEMAČKI I ENGLESKI JEZIK

Apollo Transolutions

PREZENTACIJA FIRME
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 2
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 1
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 2
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 1
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 2
SIMULTANI PREVODI - Apollo Transolutions - 1

SIMULTANI PREVODI NEMAČKI I ENGLESKI JEZIK

Radimo simultano prevođenje sa srpskog na nemački ili engleski (i sa nemačkog i engleskog na srpski jezik) za konferencije, kongrese, seminare, predavanja, tehničke obuke i druge manifestacije po ceni već od 5.500 dinara.

Ovo je intelektualno i tehnički najzahtevniji i najizazovniji vid prevođenja. Sa jedne strane, od prevodioca se zahteva da odlično poznaje stručnu tematiku na oba jezika, a sa druge strane, da bude skoncentrisan i sposoban da brzo i sa minimalnim kašnjenjem (ne više od nekoliko sekundi) prevede izlaganje govornika na drugi jezik.

Na konferencijama i drugim manifestacijama sa mnogo učesnika, simultani prevodilac obično sedi u zvučno izolovanoj kabini, u kojoj sluša izlaganje preko slušalica i prevodi ga u mikrofon, a slušaoci čuju simultani prevod preko bežičnih slušalica.

Cena našeg simultanog prevođenja zavisi od lokacije, trajanja manifestacije, broja prevodilaca.
U cenu nije uključena organizacija i obezbeđivanje tehničke opreme.
Back to Top