Auto plastika Beograd

Registruj se
Prijavi se
Auto plastika Beograd
LOKACIJE
Upotreba sintetičkih materijala je počela naglo da se širi od sredine 20. veka. Samo pogledajte okolo i videćete mnoštvo predmeta napravljenih od plastike. Međutim, postoji nekoliko tipova plastika koje se koriste u specijalne svrhe. Plastika visoke tehnologije se koristi u automobilskoj industriji. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i otpornosti na toplotu, plastika je jedan od omiljenih materijala koji se koriste u automobilskoj industriji. Sve više i više automobilskih komponenti se izrađuje od plastike. Plastika omogućava da delovi budu lakši i oblikovani na mnogo različitih načina, pa se mogu postići raznovrsni oblici koji su pre bili mnogo komplikovaniji za izradu. Tražnja za plastikom u automobilskoj industriji je sve veća jer su plastični materijali svestrani, omogućavaju flaksibilnost pri izradi, a time i slobodu pri projektovanju, a poseduju dovoljnu čvrstinu i male su mase. Kako su vremenom automobili evoluirali u elektronski kontrolisane mašine, potreba za plastikom se dodatno povećala zbog nemogućnosti ili nepraktičnosti korišćenja metalnih delova zbog osobina elektro i toplotne provodljivosti kao i otpornosti na hemijska jedinjenja.
Back to Top