Autobuske stanice Beograd

Registruj se
Prijavi se
Autobuske stanice Beograd
LOKACIJE
Autobuska stanica je posebno uređeni objekat za prihvatnje autobusa i putnika. Autobuske stanice se grade u svim većim naseljenim mestima i gradovima koji su prometno povezani sa ostalim mestima i gradovima u kojima postoje redovne međugradske autobusne linije, a da bi se olakšao prihvat putnika i autobusa. Autobuska stanica pruža sve usluge potrebne za što udobniji i sigurniji prihvat autobusa i putnika, od prodaje putnih karata, čuvanja prtljaga, informacija pa do privremenog smeštaja i osveženja. Sve veće autobuske stanice u svom sastavu imaju čekaonicu, pult za informacije, pult za prodaju karata u domaćem i međunarodnom saobraćaju, prostoriju namenjenu za čuvanje prtljaga, restoran, caffe bar, kioske sa štampom, taksi stajalište, posebno uređene perone za prihvat autobusa, informativne table sa istaknutim voznim redom u svim smerovima u kojima autobusi voze, prodavnice sa prehrambenim i drugim proizvodima, sanitarni čvor sa WC-ima i umivaonicima i dr. Peroni su posebno uređena i asfaltirana mesta za parkiranje autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i njihovih prtljaga. U zavisnosti od veličine stanice u njenom sastavu može biti od jednog do stotinak pa i više perona.
Back to Top