Betonjerka Čačak

Registruj se
Prijavi se
Betonjerka Čačak
LOKACIJE

Betonska galanterija

BETONSKA GALANTERIJA, PROIZVODNjA BETONSKE GALANTERIJE.
PROIZVODNjA BETONSKIH ELEMENATA.
Betonski ivičnjaci tipa A, B i C proizvode se od betona MB40 u sivoj i beloj boji.
Koriste se za ovičenje ulica, kolovoza i parkinga.
Betonski ivičnjaci tipa D, dimenzija 50x20x7, mogu se raditi beli i sivi, a koriste se za oivičenje travnjaka i peščanih staza.
Betonske rigole i profilisane ploče (kanalete).
Betonske kanalete proizvode se od betona MB30 postupkom vibropresovanja na mašini "ZENIT".
Mogu se upotrebljavati za ograde, za klupe, razna oblaganja i drugo.
Betonske rigole proizvode se od betona MB 30 vibriranjem u metalnim kalupima.
Mogu biti bele i sive.

Betonski stubovi i cevi

BETONSKE CEVI, PROIZVODNjA BETONSKIH CEVI.
Armirano betonske cevi, Cevi se proizvode na mašini tipa "OMAG" od betona MB-40.
U zavisnosti od zahtevanog spoljnjeg i unutrašnjeg opterećenja cevi se armiraju odgovarajućom armaturom.
Spajanje cevi se vrši našom specijalnom bitumenskom masom koja obezbeđuje potpuno zaptivanje i elastičan spoj na muf ili falc.
Unutrašnje površine cevi su glatke tako da garantuju zahtevani koeficijent hrapavosti.
Proizvodnja cevi je pod kontrolom Instituta za ispitivanje materijala Republike Srbije.
Betonske vibropresovane cevi koriste se za razne kanalizacione i meliracione sisteme, kao i za druge namene.
Uz dodatak specijalnih aditiva ili premazom unutrašnje strane cevi se mogu primeniti i za odvod agresivnih voda.
BETONSKI STUBOVI.
Armirano betonski stubovi za elektroenergetske vodove od 04 kV.
Proizvode se u metalnim kalupima, vibriranjem od betona MB-40, armirani su rebrastom armaturom.
Tipska ispitivanja armirano betonskih linijskih stubova NU9 i NN9 prema Tehničkim preporukama br 10.
Betonski stubovi koriste se za građenje nadzemnih elektroenergetskih niskonaponskih vodova i uličnog osvetljenja

Ograde

OGRADE, PROIZVODNjA BETONSKIH OGRADA.
Armirano betonske montažne ograde.
Betonske ograde se proizvode od betona MB30 u metalnim kalupima standardnih dimenzija.
Ograde se mogu kompletirati od raznih ogradnih elemenata: stubova, talpi, tranžena i poklopnih ploča (venčaca), elemenata od pocinkovane i bodljikave žice i drugih, prema želji kupaca.

Proizvodnja betona

PROIZVODNjA BETONA.
Proizvodnja svih vrsta sirovog betona: Sirovi beton svih marki betona proizvodi se za potrebe pogona i trećih lica.
Kapacitet fabrike je 50 m3/h.

Laboratorija za beton

Laboratorija za beton.
Vrši kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda jer je pod nadzorom "Instituta za ispitivanje materijala" Republike Srbije.

Izgradnja mostova

IZGRADNjA MOSTOVA.
Tipski montažni mostovi.
Mostovi raspona L=6,0 do 12,0 metara su kompletna montažna konstrukcija sastavljena od stubova, nosača i krila.
Nosači su olakšane klasično armirane ploče pravougaonog preseka.
Spajanje nosača se vrši monolitzacijom na licu mesta.
Mostovi raspona L=14,0 do 30,0 metara se rade kao montažna gornja konstrukcija od prenapregnutih nosača, "T" preseka i montažnih pešačkih staza ili venaca.
Monolitizacija glavnih nosača se vrši na licu mesta, betoniranjem armirano betonske kolovozne ploče preko nosača i izradom poprečnih nosaca.
Donja konstrukcija mosta (stubovi, lezisne grede i krila) se rade na licu mesta, prema projektnoj dokumentaciji.

Montažne hale

MONTAŽNE HALE.
Armirano betonske montažne hale

Behaton

BEHATON, BEHATON PLOČE.
Proizvode se od betona marke MB30 na masini "Zenit".
Koriste se za popločavanje trotoara, trgova i dvorišnih prostora.
Lako i jednostavno se ugrađuju na uanpred pripremljenoj šljunkovito peščanoj podlozi i izuzetno su otporne na habanje i mehaničke udare.
Proizvode se u više boja i njihov oblik i dimenzija pogodne su za raznovrsno dekorisanje površina.
Lokacije
    Lokacija
  1. Čačak Nikole Tesle 5
    +381 32 5373689; +381 32 5524455; +381 32 5344455; +381 32 5524457;
Back to Top