Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Pažnja - vodite računa ko vam prevodi dokumenta

Pisano prevođenje svih vrsta tekstova, kao i usmeno prevođenje u poslovnim prilikama, kao i tokom kulturnih dešavanja, svečanosti, konferencija i raznih zvaničnih događaja – sve su ovo ukratko opisane usluge prevodilačkih agencija. Naše najbolje prevodilacke agencije imaju imperativ da posao obavljaju brzo, kvalitetno i profesionalno.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Ko se bavi prevodjenjem knjiga


Foto: Pixabay

Ako pogledate sa druge strane, tj. ne sa strane klijenta koji angažuje prevodilačku agenciju, već iz pozicije same agencije i osoba koje njome upravljaju, možete naslutiti da pronalaženje kvalitetnih saradnika nije lak posao i da je neophodno osmisliti striktan program selekcije i dalje klasifikacije svih potencijalnih kandidata. U pitanju nisu samo ugled agencije i zadovoljstvo klijenata, već od kvaliteta zavisi i sam opstanak posla. Svaki prevodilac, saradnik angažuje se nakon prolaska inicijalnih testova na osnovu kojih se vrši odabir. Potrebno je da se na praktičnom primeru dokaže znanje i iskustvu i time potkrepi sve što u radnoj biografiji stoji kao preporuka. Prevodilačke agencije sarađuju sa profesorima stranih jezika, lektorima, diplomiranim filolozima i lingvistima, novinarima, stranim lektorima, strancima sa diplomama iz drugih naučnih oblasti koji su se specijalizovali za neki vid stručnog prevođenja u okviru svoje naučne grane.

Cene su formirane tako da budu konkurentne na tržištu jer prevodilačkih agencija je više i ponuda je velika. Potreba za prevođenjenjem dokumenata i tekstova često se javlja. Razlozi su raznovrsni i mogu se sagledati i sa kulturno-sociološkog aspekta.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Ko se bavi prevodjenjem knjiga


Foto: Pixabay

Podrazumeva se da prevod teksta mora da bude tačan i kvalitetani da oba ova uslova moraju biti beskompromisno zadovoljeni. Kada ne bi bilo tako, onda ne bi bilo govora o prevodu koji može da se prezentuje tamo gde je namenjen. Vrste tekstova koje se najčešće prevode u prevodilačkim agencijama su lična dokumenta, svedočanstva, diplome, razna pravna dokumenta, poslovna prepiska, ugovori itd. Spisak je prilično dugačak. Ako uzmemo za primer da Vam je potrebno prevođenje poslovne korespodencije zarad uspostavljanja poslovne saradnje ili u cilju da prodate svoj proizvod inostranom kupcu, onda svakako ne želite ništa da rizikujete. Kad je tačna i nedvosmislena komunikacija u pitanju, za nju Vam je neophodno da obezbedite da prevod reči koje VI nekome upućujete i onih koje do Vas dolaze kao odgovor bude apsolutno nedvosmislen. Ako ne bi bilo tako, dolazilo bi ili do zabune ili do nerazumevanja, a možda bi Vas i razumeli, uz nespretan, trapava i smešan prevod. Ne zna se šta je gore od navedenog. Kako sprečiti da ispadnete neozbiljni i da uvek budete sigurni da će Vas jasno razumeti. Jednostavno. vodite računa koga birate za prevodioca i ne oslanjajte se na osobe koje nisu iz te struke, koliko god dobro da Vi mislite da oni znaju strani jezik koji je u pitanju. Angažujte proverene stručne prevodioce koje će za Vas obezbediti prevodilačka agencija

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Ko se bavi prevodjenjem knjiga


Foto: Pixabay

Greške u prevodu u ugovorima i pravnim dokumentima

Ako neko pogreši u prevodu jelovnika u restoranu, ili u turističkoj brošuri, to je malo nezgodno. U zavisnosti od prirode greške, može biti smešno i eventualno može završiti na nekoj društvenoj mrežim kako se to dešava sa kineskim natpisima u restoranima i na raznim javnim mestima, koji su negde toliko nespretno prevedeni na engleski jezik, da to izaziva salve smeha i deli se po internetu u cilju zabave. Međutim, to ne može imati nekih pravnih posledica, niti može naneti štetu onom ko je naručilac tog „prevoda“. Ali, ako bi se neka greška našla u prevodu poslovnog ugovora, to bi itekako moglo da nanese štetu nekome. S tim stvarima se ne treba šaliti. Prevodilačke agencije za potrebe prevođenja poslovnih i pravnih spisa angažuju ovlašćene sudske tumače koji najbolje poznaju tu materiju. Bez obzira da li je potrebno da prevod ima overu ili ne, svakako treba da ga uradi osoba koja poznaje pravni jezik i specijalno je dodatno obučena za to. Bilo kakva greška može skupo da košta, zato – oprez! Ne poveravajte ovaj posao bilo kome i ne štedite na njemu. Pri tom imajte na umu da usluge prevodilačkih agencija nisu skupe a čak i kad pomislite da ćete proći jeftinije ako date nekom prijatelju, rođaku ili poznaniku da Vam nešto prevede zato što „zna“ strani jezik, nemojte to činiti iz već pomenutih razloga.

Za prevođenje ugovora treba Vam prevodilac koji ima u tome iskustva, a kako ga najbolje odabrati. Kad se obratite pojedincima, oni možda imaju više iskustva iz te oblasti, a možda ne toliko. Međutim, ako pozovete prevodilačku agenciju oni će znati tačno koja osoba je najbolja da bude angažovana za taj posao. Nekada su poslovni ugovori veoma opširni i obuhvataju punu klauzula ili aneksa. Prevodilac mora da vodi računa o svakoj reči. Nekada su tu u opticaju razni stručni izrazi koji ne trpe slobodne interpretacije prevodioca. Postoje i situacije u kojima ne može svaki prevodilac da se snađe sa lakoćom jer ukoliko je npr. reč o prevođenju tehničkih termina neophodno je konsultovanje sa osobama iz te struke.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Ko se bavi prevodjenjem knjiga


Foto: Pixabay

Zamke uspešnog prevođenja ne svode se samo na odgovornost u poslovnoj komunikaciji i posledice koje kvalitet prevoda može da ostavi, bilo da su pravne ili finansijske. Izbor prevodioca, tj. vaš stav o tome ko treba vaše tekstove da prevodi, govori dosta o vama. Brošure, katalozi, tehničke specifikacije vašeg proizvoda treba da budu prevedene na engleski jezik, kao i na druge strane jezike ako želite da plasirate svoju robu na inostrano tržište ili da je predstavite na nekom međunarodnom sajmu. Osobe u čije ruke dođe preveden katalog vaših proizvoda dosta toga može da zaključi o vama i tome šta nudite. Ako je prevod neprecizan i trapav, može se steći utisak da ste škrti. Ukoliko ste u stanju da štedite na uslugama prevođenja i to za vas uradi neko ko nije dovoljno kompetentan, kakvi ste onda u poslu, kakve odluke donosite i da li štedite i na izradi vaših proizvoda do te mere da ugrožavate njihov kvalitet. Kao jeftina vizitkarta, ili reklamni materijal koji vas prezentuje. Možda to nije istina, možda i jeste. Na vama je da ne bude i da ne predstavljate sebe tako da deluje da jeste.

M. K.
Back to Top