Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Stomatološke ordinacije - procedura ugradnje zubnih implanata

Jedno od najčešćih pitanja koje u stomatološkim ordinacijama pacijenti kojima je potrebno lečenje vezano za nedostatak jednog ili više zuba - jeste šta su zubni implanti. Ovo pitanje prate i mnoga potpitanja u vezi sa njima koja zanimaju svakog ko na najbolji mogući način reši ovaj fiziološki i estetski problem.

Zubni implanti su u modernoj stomatologiji najnaprednija i najbolja moguća zamena za zdrave zube koji iz ovog ili onog razloga nedostaju pacijentu. Zašto se oni smatraju najboljom zamenom, inače nezamenjivih zdravih zuba? Odgovor na ovo pitanje je da je razloga mnogo.

Blog ilustracija Stomatološke ordinacije - procedura ugradnje zubnih implanata


Da počnemo od toga kakav osećaj ima osoba kojoj je ugrađen zubni implant (ili više njih). Zdravlje zuba treba čuvati i negovati predano i konstantno, jer ne postoji apsolutno ništa što može zameniti zdrav zub, a da pri tom pruži identičan prirodan osećaj komfora. Kada govorimo o tom osećaju, ili bolje rečeno o komforu, zubi implanti su najpribližnija moguća zamena za prirodan zub. Osećaj koji oni pružaju nije identičan, jer je u pitanju strano telo, međutim, zahvaljujući njihovoj čvrstini i stabilnoj fiksiranošću za kost vilice, zubni implanti makar približno daju prirodan osećaj, za koji je normalno da je sve na svom mestu i da se ništa ne pomera.

Pre svega, trebalo bi dati odgovor na pitanje šta su to zubni implanti. Laički rečeno, implanti za zube su u stvari šrafovi koji se direktno ušrafljuju u kost gornje ili donje vilice. Ovi šrafovi su, ustvari, zamena za koren zuba koji nedostaje. Kada neko izgubi zub kao posledica bolesti, dugog neuspešnog lečenja, zanemarenih ili kasno uočenih simptoma ili pak usled neke fizičke povrede, taj gubitak je neophodno nadomestiti veštačkim zubom. Zubi implant nije ceo nov, veštački zub, nego je on zamena za koren zuba koji nedostaje. U stomatološkim ordinacijama procedura ugradnje zubnih implanata je manje ili više slična. Ukratko rečeno, kada se zubni implant ugradi ili ušrafi, to nije kraj, jer preko njega se stavlja vidljivi deo zuba, odnosno zubna krunica. Dakle, implant je metalni deo koji glumi koren novog zuba. Kao što je već napomenuto, potrebno ga je ušrafiti direktno u kost. Da bi se ovo postiglo, neophodno je da se zadovolje neki preduslovi. U medicini, naravno i u stomatologiji, kao njenom sastavnom delu, kada je potrebno ugraditi ili uvezati bilo kakvo strano telo za neki organ, u ovom slučaju viličnu kost – u tu svrhu koriste se isključivo tzv. biokompatibilni materijali. To znači da su u pitanju veštački materijali neorganskog porekla koji se dobro „slažu“ sa organskim tkivom i retko izazivaju reakcije organizma kao što su odbacivanje. Ovi materijali moraju proći niz ispitivanja kako bi se uopšte odobrila njihova upotreba u medicini. Neophodno je da okolno tkivo dobro reaguje na njihovo prisustvo, da ne reaguju sa njim i da ni u kom slučaju taj materijal nije toksičan ili na bilo koji način štetan za zdravlje. Naše najbolje stomatološke ordinacije koriste kvalitetne zubne implante koji su izrađeni od titanijuma. Titanijum zadovoljava sve navedene preduslove i u savremenoj stomatologiji smatra se metalom koji je glavni izbor za proizvodnju implanata.

KOLIKI JE ROK TRAJANJA ZUBNOG IMPLANTA UGRAĐENOG U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Rok trajanja je doživotan. Ako nema nikakvih zdravstvenih komplikacija, ne postoji nikakav drugi razlog zašto bi neko želeo da izvadi zubni implant. Tako da možemo reći da su zubni implanti večni. Pošto smo pomenuli komplikacije, opšte je poznato, ali nije zgoreg da se naglasi, da su komplikacije kod ugradnje zubnih implanta veoma retke, i da se one ogledaju u tome da organizam odbaci zubni implant. Čak i u ovakvim slučajevima procedura se može ponoviti nakon zarastanja rane. Ako se jedanput dogodilo da organizam odbaci zubni implant, to ne znači da će svaki naredni put isto da se desi. Ovo jedino može da bude zamorno za pacijenta jer produžava proces, ali neko ko je uporan i odluči se i na drugi pokušaj, biće veoma zadovoljan rezultatom ako on uspe. Međutim, kao što je već naglašeno, procenat neuspešnih pokušaja veoma je mali, tako da je malo verovatno da će se to baš Vama dogoditi ako se odlučite za ugradnju zubnog implanta u izabranoj stomatološkoj ordinaciji.

KAKO IZGLEDA SAMA PROCEDURA UGRADNJE ZUBNOG IMPLANTA I DA LI TO BOLI

Možda Vam ugradnja metalnog šrafa u kost zvuči kao bolan i dugotrajan proces. Međutim, ugradnja zubnog implanta je rutinska procedura koja traje samo desetak minuta i ne boli! Priprema za nju podrazumeva da je pacijent zdrav i da može da se podvrgne ugradnji zubnog implanta. Stomatolog Vas može uputiti na dodatne preglede kod lekara specijalista ukoliko za to postoji potreba, ili ukoliko bolujete od neke hronične bolesti. Ako je sve u redu, tj. ako su preduslovi da je zdravstveno stanje pacijenta zadovoljavajuće ispunjeni, zakazuje se sama procedura. Tokom nje se koriste lokalni anestetici najnovije generacije čijom upotrebom Vam cela ta strana lica, tj. vilice utrne i ne osećate ništa. Kada se izbuši rupa idealnog i preciznog promera, pribegava se proceduri ušrafljivanja implanta. Ceo postupak je brzo gotov. Sledeće što je potrebno, je malo strpljenja i vremena. Da biste dobili svoj savršeni novi zub, moraćete malo da sačekate. To je konkretno period od dva do pet meseci, koji je neophodan da kost sraste sa novim veštačkim korenom zuba, odnosno metalnim zubnim implantom. Kada ovaj period istekne i kad stomatolog utvrdi na kontroli da je sve u redu i kako treba, može se preći na sledeću, završnu fazu, a to je postavljanje metalokeramičke ili bezmetalne krunice preko implanta, jer ona je faktički vidljivi deo vašeg novog zuba. Boja krunice bira se u skladu sa bojom susednih zuba kako se ne bi razlikovala i time bilo primetno da nije reč o prirodnom zubu. Inače, zubne krunice se danas proizvode tako da imaju prirodan oblik i veličinu jer po svaku cenu želimo da izbegnemo veštački izgled i ne želim o da se novi zub razlikuje od starih prirodnih. Možda Vas brine da li se implant vidi ispod krunice, odnosno da li negde viri neki metalni deo ili granica između krunice i samog šrafa. Ovo naravno nije slučaj, jer se krunica postavlja tako da njeno podnožje stoji ispod linije desni i opšte se ne vidi ni implant ni bilo kakav metalni do ili granica. Nov, veštački zub koji nosi zubni implant u potpunosti imitira prirodan izgled zuba. Takođe, veoma je važno naglasiti da pacijenti koji imaju ugrađene implante svedoče da im je veoma malo vremena trebalo da se naviknu na svoj novi zub i da su njegovom ugradnjom rešili funkcionalne i estetske nedostatke.

M. K.
Back to Top