Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Ugradnja sigurnosnih vrata

Kada smo izabrali naša nova sigurnosna ulazna vrata i kada smo obavili kupovinu ostaje je još samo jedna stvar da se uradi. A to je naravno ugradnja tih vrata. Ugradnju vršte majstori koji po pravilu treba da imaju iskustva sa postavljanjem sigurnosnih vrata. Postoji razlika između postavljanja običnih sobnih vrata to jest drvene stolarije i sigurnosnih vrata. Pa ako ni zbog čega drugog ono zbog težine, koja može da ide u nekim slučajevima i do 80 kilograma. A to je zbog čelika koji je u osnovi glavna ispuna vrata. Iz tog aspekta kada se ugrađuju sigurnosna vrata, potrebno je da najmanje dve osobe učestvuju u procesu. Čak je i njih dvoje po nekad malo jer tih na primer preko 50 kilograma u proseku treba izneti na određenu lokaciju. Sigurnosna vrata ne bi trebalo da se liftom prenose na sprat ako je u pitanju zgrada, mada se to radi. Ona bi trebalo da se ručno prenesu do određenog sprata gde se nalazi stan u kome treba da se vrši ugradnja. Pre samog početka ugradnje prvo treba pripremiti otvor u zidu. Pod tim se podrazumeva da imamo dva različita slučaja. Prvi, da ako je u pitanju novogradnja, onda je pripremu izvršio izvođač radova na samom objektu ili zgradi, to jest ostavio je određenu standardnu veličinu otvora u koji će se postaviti vrata. Drugi, ako je u pitanju kuća ili starogradnja gde su već bila neka druga vrata ili i dalje imaju stara sigurnosna vrata koja želimo da skinemo i postavimo nova. U ovom slučaju, majstori prvo izlaze na teren pre donošenja novih vrata. Pristupa se skidanju starih vrata. I ovde ima dva podslučaja, jer razlika je da li su stara vrata obična drvena stolarija ili su stara vrata takođe sigurnosna vrata. Ako su u pitanju obična vrata ona se lako izbijajnu iz štoka, a i sam štok se lako skida. Za razliku od ovih vrata, sigurnosna vrata nije lako skinuti. Ona su u principu mnogo jače vezana za sam zid pri prvoj inicijalnoj ugradnji. Tako da se pristupa izbijanju vrata u kome se može i deo zida oštetiti.

Blog ilustracija: Ugradnja sigurnosnih vrata


Foto: Mirandre

Kada su stara vrata skinuta i kada imamo otvor koji je pripremljen, možemo pristupiti postavljanju novih. U principu imamo neku dogovorenu standardizaciju tih otvora gde imamo dve dimenzije širine otvora, a to su 90 centimetara ili 100 centimetara. Pre same kupovine majstori uzimaju mere, visina je otprilike uvek ista, ali se širina razlikuje. Na osnovu uzetih mera pristupa se izradi sigurnosnih vrata. Prvo što se radi, vrata se iznose na lokaciju za postavljanje. U otvor koji je pripremljen postavljaju se na drvene klinove. Prvo se ubacuje metalni štok. Može da se desi, a to bi bilo i najbolje da kada se metalni štok ubacuje u otvor, da dimenzije samog otvora budu faktički knap i da kačeći ivice zida, otvor sam drži štok. Pošto je to retko slučaj, između štoka i zida ubacuju se drveni klinovi. Oni će za početak biti veza između otvora zida i samog okvira od vrata. Naravo to je samo privremeno rešenje. Sledeća stvaka u procesu ugradnju je nivelacija štoka u odnocu na podnu oblogu. Ugao koji mora da se zadovolji je 90 stepeni. I taj ugao mora da budu u stepen, da ne kažemo i minut tačno postavljen. Jer od toga zavisi da li će se vrata pravilno otvarati i obezbeđuje da pri otvaranju ne dođe do zakošenja. Da li su pravi uglovi izvučeni proveravamo uspomoć vaser vage iliti labele. Prepostavljajući da je ram koji drži i nosi kasnije sigurnosna vrata pravilno postavljen, sledeće je da treba učvrstiti vezu između zida i njega. I ta veza kasnije treba da bude trajna. Prvo ćemo prazan prostor između štoka i zida ispuniti pur penom. Ona će osim ispune obezbediti i dodatni pritisak koji će pritiskati obe strane. Nekih pola sata je minimalno dovoljno da se pur pena osuši. Zid se naknadno malteriše sa trajnom vezom cementa i vode. A pre toga oblepiti krep traku preko ivice štoka da ne bi došlo do prljanja štoka sa cementom. Posle malterisanja krep traku ćemo skinuti, a samim tim i eventualne ostatke maltera na okviru vrata. Ovim smo obezbedili da se sama estetika vrata neće narušiti. Samom cementu je potrebno određeno vreme da se stvrdne. A kada se to desi mi smo faktički zazidali vrata u zid. Ovo je jedna od glavnih razlika između ugradnje obični drvenih ulaznih vrata i sigurnosnih vrata. Pre nego što smo ozidali štok, u samom zidu sa bočne strane a i u plafon i pod izbušili smo otvore koji će nam biti potrebni da u njih ulaze šipke iz vrata koje će da se pokreću okretanjem ključa u kasa bravi. A što daje i pruža dodatnu sigurnost vratima i objektu. Sada se vidi razlika jer smo samim malterom prešli preko okrećenog zida i spolja unutar hodnika i ulazu ali i unutar stana. Ovo će se kasnije kada se malter konačno osuši ponovo morati krečiti. Samim tim nova sigurnosna vrata će se potpuno uklopiti u enterijer stana ili kuće.

Majstori koji vrše ugradnju sigurnosnih vrata moraju biti dodatno obučeni za ovaj posao. Moraju da imaju i fizičku snagu da mogu da iznesu vrata na lokaciju. A treba da znaju i nekoliko dodatnih delatnosti a koje obuhvataju ceo ovaj proces. A to su i korišćenje bušilice, ako treba ponekad i hilti, da znaju da koriste aparat za varenje, jer u nekim slučajevima i to je radnja koja mora da se izvrši da bi vrata pravilno stajala u okviru za vrata, to jest štoku. Kada se završi sa postavljanjem štoka kao zadnja radnja pristupa se kačenju samih vrata na ram. Na vratima a i na štoku postoje metalni delovi koji se zovu šarke i preko njih sigurnosna vrata se navlače na ram. Ako je ceo proces ugradnje i nivelisanja urađen kako treba, sama sigurnosna vrata će se pravilno otvarati i zatvarati. Ugradnja je time završena. U svemu ovome doći će do generisanja prašine i ostataka od zida koji će biti rasuti oko novih sigurnosnih vrata. Po pravilu, majstori koji su vršili ugradnju, trebalo bi da počiste za sobom. Po nekada se dešava da oni to namerno neće da urade, pod izgovorom da to nije njihov deo posla, pa se ostavlja loš utisak. A sa druge strane kupci smatraju da su kupovinom vrata njihova očekivanja ta da će kada ugradnja bude završena, da imaju sve što je vezano za vrata da bude kao što je bilo i pre postavljanja. Isto tako treba i napomenuti da dolazi do dodatnog nesporazuma, a to bi trebalo odmah pri samoj kupovini od strane prodavca da bude naglašeno, da majstori koji ugrađuju sigurnosna vrata, da se oni ne bave finim građevinskim radovima. Neki kupci očekuju od njih i da sačekaju da se malter osuši i da ostanu i da okreče zidove i ivice oko vrata i spolja a i u samom stanu. Po pravilu ovo nije obaveza prodavca.

Pročitajte još:
- Rokovi i vreme izrade sigurnosnih vrata

M. K.
Back to Top