Podizanje obrva ADONIS

Registruj se
Prijavi se

Podizanje obrva ADONIS

Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis

PREZENTACIJA FIRME
Podizanje obrva ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 3
Podizanje obrva ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 2
Podizanje obrva ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 3
Podizanje obrva ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 2

Podizanje obrva ADONIS

Spuštene obrve su jedan od prvih znakova početka starenja lica, te ih je potrebno korigovati, najčešće posle 40. godine
starosti. Nekada su se u ovu svrhu koristile više hiruške procedure, dok se danas sve češće i više koriste hijaluronski
preparati, botoks i odgovarajuće niti.

Na ovaj način se obrve koriguju oko 6 meseci (botoks), oko godinu dana (hijaluron) i oko 2 godine (suspenzione niti).
Kada će se koja procedura raditi zavisi od stanja spuštenosti obrva, kvaliteta kože i godina života pacijenta.

Intervencija se radi ambulantno u uslovima lokalne anestezije i traje do pola sata. Pacijent može da ide kući odmah posle
intervencije.
Back to Top