Uvećanje dojki ADONIS

Registruj se
Prijavi se

Uvećanje dojki ADONIS

Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis

PREZENTACIJA FIRME
Uvećanje dojki ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 1
Uvećanje dojki ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 2
Uvećanje dojki ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 1
Uvećanje dojki ADONIS - Bolnica za estetsku hirurgiju Adonis - 2

Uvećanje dojki ADONIS

Ovo je svakako jedna od najčešćih operacija. Može se raditi već od navršene 18. godine.

Procedura se sastoji u aplikaciji silikonskih implantata koji se mogu smestiti ispod žlezdanog tkiva ili ispod velikog
grudnog mišića (PEKTORALISA)

Sam pristup može biti inframamarni (što je i najčešći), periareolarni (oko areole) ili transaksilarni (kroz pazušnu jamu).

Izbor zavisi od želja pacijntkinje, konstitucije kao i od samog željenog efekta koji se želi postići.
Back to Top