Bušenje bunara Beograd

Registruj se
Prijavi se
Bušenje bunara Beograd
Bunari su iskopine ili bušotine kreirane u zemlji kopanjem, pobijanjem ili bušenjem da bi se pristupilo podzemnim vodama odnosno izdanima.
Voda iz bunara se može crpiti različitim konstrukcijama pumpi na ručni ili električni pogon.
Crpljenje vode iz kućnih bunara, se takođe može obavljati i kofama, koje se podižu ručno ili mašinski.
Bunari se međusobno razlikuju po dubini, karakteru nivoa vode (arteski sa nivoom vode pod pritiskom i obični sa nivoom vode ispod površine terena) i kvalitetu vode (bunari termalne, mineralne ili pitke vode).
- bušenje bunara za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
- bušenje bunara za pijaću vodu
- bušenje bunara za građevinarstvo
- bušenje bunara za toplotne pumpe
- bušenje depresionih bunara
- bušenje arterskih bunara
naturaqua-busenje-bunara-busenje-bunara
BUŠENJE BUNARA - NATURAQUA Radnja za bušenje dubinskih bunara NATURAQUA nalazi se u Temerinu.
Dugi niz godina radimo veoma kvalitetno i postojano.
Osnovna delatnost radnje je bušenje dubinskih bunara.
Nalazimo se na adresi Radnička 43 u Temerinu.
LOKACIJE
Bunare možemo svrstati u vertikalne hidrogeološke objekte izvedene u zemljištu sa namenom u eksploataciji ili osmatranju podzemnih voda. Da bi se bunari izradili moraju se koristiti određene metode poput iskopa ili bušenja. Među najednostavnijim i najčešćim tipom vodenih objekata smatraju se kopani bunari kojim se uglavnom snabdevaju manji potrošači. Primena bušenih bunara u poslednje vreme je sve veća. Ukoliko se prati sanitarni aspekt njihova bezbednost je znatno bolja u odnosu na kopane bunare i samim tim mogućnosti da se voda zagadi su jako male. Bušenim bunarima moguća je eksploatacija kako plitkih tako i izrazito dubokih voda. Bušenje je moguće uz pomoć raznih ručnih ili mašinskih metoda. Za upotrebu podzemne vode iz bušenih bunara neophodno je pre svega njeno izvlačenje na površinu. U ovom procesu potrebna je ugrađena potapajuća pumpa koja radi na određenoj dubini i nivou vode. Uz pumpu je obavezan i filter. Korišćenje ove vode može biti u kućnoj upotrebi, u svrhu navodnjavanja i dr.
Back to Top