Carinsko posredovanje Beograd

Registruj se
Prijavi se
Carinsko posredovanje Beograd
kronos-komerc-carinsko-posredovanje

Kronos Komerc

Novi Beograd, Nikole Dobrovića 13 011 2094128
cena: Cenovnik
CARINSKO POSREDOVANJE BEOGRAD KRONOS KOMERC Organizovanje uvoza i izvoza robe za fizička i pravna lica Priprema odgovarajuće dokumentacije za carinjenje robe Tarifiranje robe Zastupanje u carinskom postupku kod carinskih organa Zastupanje pri dobijanju uvoznih i izvoznih dozvola i uverenja Davanje stručnih saveta u vezi sa pakovanjem, transportom i carinjenjem robe
Brzo i kvalitetno carinjenje robe je preduslov uspešnog poslovanja svakog preduzeća koje se bavi uvozom/izvozom robe. Proces zastupanja u carinskom postupku obuhvata priprema kompletne neophodne carinske dokumentacije, savetodavni deo iz oblasti međunarodne špedicije, ostvarivanje najboljeg uvida u sferi carinskih tarifa. Brzo i efikasno carinjenje robe je preduslov svakog transporta. U slučaju problema sa carinskom dokumentacijom može doći i do zastoja u transportu, isporuci Vaše robe pa i carinskim penalima koji su jako veliki i mogu napraviti nepotrebni trošak Vašoj firmi. Inostrane kompanije koje se bave prodajom svojih proizvoda na našem tržištu posebnu pažnju posvećuju veoma bitnom elementu svojih lanaca snabdevanja – carinjenju robe. Posredovanje u carinskom postupku je zasnovano na obostranom poverenju i zaštiti podataka kao službenih tajni svakog privrednog subjekta.
Back to Top