Ćumur za roštilj Beograd

Registruj se
Prijavi se
Ćumur za roštilj Beograd
LOKACIJE
Ćumur se koristi u: ugostiteljstvu i domaćinstvima (za roštilj), sušenje mesa u mesarama... Kod roštiljskog ćumura, toplotna moć i karakteristike sagorevanja su osobine kvaliteta koje su u prvom planu. Granulacija i stabilnost ćumura su od velikog značaja ne samo za roštiljske profesionalnce, već i za amatere koji tek ulaze u čarobni svet roštiljanja. Da bi se ugalj za roštilj lako zapalio i postigao visoku temepraturu trebalo bi da bude što je više moguće suv i da pokazuje visok sadržaj ugljenika i toplotne vrednosti. Takođe je važno da dovoljno kiseonika može da cirkuliše u među-prostorima između komada uglja. Za perfektan žar preduslov je i dobar roštilj. Prilikom izbora Vašeg roštilja vodite računa o tome da ugalj bude dovoljno snabdeven kiseonikom. Ćumur se dobija nepotpunim sagorevanjem drveta u ugljarnicama tzv. ćumuranama. Ovaj način je star koliko i kovačka vatra. Kada danas kazemoćumur uglavnom pomislimo na roštilj i to na pravi ukus roštilja. Ćumur je upravo faktor koji pravi razliku između domaće pljeskavice i hamburgera. Ćumur su nakada koristili limari, kazandžije i kovači a danas ga koriste samo roštiljdžije.
Back to Top