Čuvanje matičnih ćelija Beograd

Registruj se
Prijavi se
Čuvanje matičnih ćelija Beograd
Niko od nas ne želi da mu u životu zatrebaju matične ćelije, ali savremena medicina je omogućila čuvanje matičnih ćelija novorodjenčeta, pa zašto to ne iskoristiti.
Kod nas u zemlji, a posebno u Beogradu se nalaze banke matičnih ćelija koje se brinu o tome da Vaše matične ćelije budu na sigurnom ukoliko Vam u životu zatrebaju. Kod nas možete naći banke matičnih ćelija koje Vam i sam Beograd nudi. Osigurajte zdravlje svog deteta...
LOKACIJE
Sve veći broj porodica se odlučuje na čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorodjenčeta. Matične ćelije su osnovne ćelije našeg organizma, od kojih nastaju sve druge ćelije, organi i ljudska tkiva. Kada je beba rodjena matične ćelije su završile svoju osnovnu funkciju izgradnje bebinog organizma i ostaju u telu kao rezerva koja služi za obnavljanje i zamenu oštećenih i ostarelih ćelija i tkiva u toku života. Jedna od najvažnijih osobina matičnih ćelija je mogućnost samoobnavljanja. Druga važna osobina matičnih ćelija je njihova sposobnost da se diferenciraju (pretvaraju) u bilo koji tip ćelije. To znači da one imaju neverovatnu sposobnost ne samo da proizvode same sebe već i da stvaraju nova tkiva prilikom svoje deobe i razvoja. Ukoliko se vaše dete u kasnijim godinama života suoči sa nekim od širokog spektra zdravstvenih problema, matične ćelije mogu biti ključ oporavka i vraćanje njihovog zdravlja. Iako postoji više tipova matičnih ćelija, one iz krvi pupčanika pokazale su nekoliko prednosti. Njih možete da sačuvate, u nekoj od banaka matičnih ćelija, za svoje dete već prilikom rodjenja i da ih koristite kasnije, ako za lečenje ikada zatrebaju. Matične ćelije prikupljene na rodjenju smatraju se „mladim” i kvalitetnijim matičnim ćelijama od onih koje se mogu prikupiti kasnije u životu. Matične ćelije koje ste donirali javnoj banci nećete moći koristiti za ličnu upotrebu ukoliko vam zatrebaju. Nemate nikakva prava na njih, jer su one na raspolaganju pacijentima kojima su one potrebne za lečenje. Sa druge strane, skladištenje u privatnim bankama se plaća, ali su matične ćelije u vašem vlasništvu i uvek su dostupne roditeljima, odnosno deci.
Back to Top