Elektromaterijal, Elektro oprema Lazarevac

Registruj se
Prijavi se
Elektromaterijal, Elektro oprema Lazarevac
tri-o-elektromaterijal

Tri O

Beograd, Lazarevac, Janka Stajčića 34 011 8155585
cena: Cenovnik
TRI O ARANDJELOVAC.
Tri O Arandjelovac elektromaterijal u ponudi ima elektromaterijal: Montažne kutije, nosač modula sa vijcima, ukrasne okvire, nosače modula sa šapicama, razvodne kutije, montažne kutije, sklopke naizmenične, tastere svetla sa indikacijom, tastere zvona sa indikacijom, razvodne kutije, ukrasne okvire, sklopke jednopolne, sklopke naizmenične, jednopolne sklopke, taster zvona sa signalnom sijalicom, serijske skloke, telefonska priključnica, kutija za izjednačavanje potencijala,razvodna kutija, audio priključnica, SAT TV priključnica, priključnica završna PAL/F, trofazna priključnica, komunikaciona priključnica, horizontalna sklopka za kupatilo, vertikalna sklopka za kupatilo, vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom sklopkom, razvodna tabla, elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom, TV priključnica sa dva modula...
Elektromaterijal i elektro oprema sačinjavaju svi sastavni delovi koji su neophodni da bi se na pravilan i bezbedan način konfigurisala elektromreža u nekom objektu. Izbor adekvatnog i kvalitetnog elektromaterijala je od najvećeg značaja, ne samo zbog dužeg veka trajanja komponenata električne mreža, veće prevashodno zbog sprečavanja kvarova i havarija koji mogu biti prouzrokavani ukoliko elektromaterijal nije odgovarajućeg kvaliteta ili ukoliko elektro oprema nije povezana na adekavtan način. Sastavne delovi elektro opreme čine: kablovi i kablovska oprema, sklopna tehnika za elektromrežu, prekidači, utikači, utičnice, razdelnici, uređajui koje se koriste za zaštitu, signalno-komandni elementi, instalacioni program, nosači kablova, pričvrsni elementi, merna tehnika, gromobranija i još puno komponenata. Prodavnice elektro opreme nastoje da Vam ponude što širi asortiman elektromaterijala, kako biste sve što Vam je potrebno pronašli na jednom mestu i kako biste se kao zadovolji kupci vraćali svaki put kad Vam je potrebna elektro oprema. Elektromaterijal je neizostavni deo izgradnje novih objekata i investiranje u kvalitetnu i savremenu elektro opremu je višestruko isplativo, ne samo sa aspekta sigurnosti, nego i sa aspekta komoditeta. Savremena rešenja nude Vam lakšu kontrolu nad električnom mrežom, tako da ukoliko dođe do kvarova, električari će ih lakše otkloniti. Sistem sa sklopkom veoma su praktični jer ukoliko dođe do "iskakanja osigurača", ne morate menjati osigurač, nego je dovoljno samo da pritisnete prekidač. U prodavnicama elektro opreme pronaći ćete sve što Vam je potrebno. Angažujte profesionalce i postavite električnu mrežu na pravi način u vašem stambenom ili poslovnom prostoru, kako biste bili bezbedni i sprečili kvarove, havarije i požare i kako biste smanjili potrošnju električne energije.
Back to Top