OPŠTA IMUNOLOGIJA

Registruj se
Prijavi se

OPŠTA IMUNOLOGIJA

Eurolab - poliklinika i laboratorija

PREZENTACIJA FIRME
OPŠTA IMUNOLOGIJA - Eurolab - poliklinika i laboratorija - 2
OPŠTA IMUNOLOGIJA - Eurolab - poliklinika i laboratorija - 1
OPŠTA IMUNOLOGIJA - Eurolab - poliklinika i laboratorija - 2
OPŠTA IMUNOLOGIJA - Eurolab - poliklinika i laboratorija - 1

OPŠTA IMUNOLOGIJA

IgA (Imunoglobulin A) - 450.00 Din.
IgM (Imunoglobulin M) - 450.00 Din.
Immunoglobulin G - 450.00 Din.
IgE ukupni (Ukupni imunoglobulin E) - 700.00 Din.
C3 komplement - 500.00 Din.
C4 komplement - 500.00 Din.
Krioglobulini - 100.00 Din.
Imunokompleks - CIC - 2,000.00 Din.
ASTO (Antistreptolizin O titar) - Kvantitativno - 450.00 Din.
ASTO (Antistreptolizin O titar) - Latex - 250.00 Din.
CRP (C reactivni protein) - Kvantitavno - High sensitive - 500.00 Din.
CRP (C reactivni protein) - Latex - 240.00 Din.
RF (Reumatiodni faktor) - Kvantitativno - High sensitive - 490.00 Din.
RF (Reumatiodni faktor) - Latex - 450.00 Din.
Waller-Rose Latex - 200.00 Din.
ANA (Antinuklearna antitela) - 1,100.00 Din.
Anti CCP - 1,300.00 Din.
Anti Ds-DNA - 1,600.00 Din.
Antiparijetalna antitela - 1,500.00 Din.
ANCA-C (Antineutrofilna citoplazmatska antitela, citoplazmatsko bojenje) - 1,400.00 Din.
ANCA-P (Antineutrofilna citoplazmatska antitela, perinuklearno bojenje) - 1,400.00 Din.
Antiglijadinska antitela At IgA - 1,500.00 Din.
Antiglijadinska antitela At IgG - 1,500.00 Din.
Antispermatozoidna antitela - 1,500.00 Din.
Antikardiolipinska antitela IgM - 1,500.00 Din.
Antikardiolipinska antitela IgG - 1,500.00 Din.
Antifosfolipidna antitela IgM - 1,500.00 Din.
Antifosfolipidna antitela IgG - 1,500.00 Din.
Antiinsulinska At - 1,400.00 Din.
Antiovarijalna At - 1,800.00 Din.
GAD At - 2,400.00 Din.
Transglutaminska antitela IgA - 1,400.00 Din.
Transglutaminska antitela IgG - 1,400.00 Din.
Anti-HBs antitela - 1,500.00 Din.
ASCA IgA - 1,200.00 Din.
ASCA IgG - 1,200.00 Din.
HTLV 1/2 - 1,400.00 Din.
Back to Top