Eurolab - poliklinika i laboratorija

Registruj se
Prijavi se

Eurolab - poliklinika i laboratorija

EUROLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Laboratorija je osnovana 2005., u sklopu Poliklinike Eurolab (gde se pored laboratorijske delatnosti obavljaju takođe i
ginekološki pregledi). Sedište je u Novom Sadu, adresa: Laze Nančića 2.

Osmišljena je kao visoko specijalizovana, savremena medicinska laboratorija za oblast mikrobiologije, virusologije,
biohemije, imunologije, imunohemije hormona i tumorskih markera.

Zadatak Laboratorije je tačan i precizan nalaz o koncentraciji parametara (komponenata) u humanom biološkom
materijalu, što je u funkciji lečenja i pomoći obolelom. Jedino se na taj način postaje paritetni deo zdravstvene zaštite
(preventiva) i deo obrade pacijenta od dijagnostike i praćenja toka lečenja do prognoze bolesti (kurativa).
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB LABORATORIJA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB LABORATORIJA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB LABORATORIJA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - EUROLAB LABORATORIJA - 1

OPREMA

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Laboratorija je opremljena savremenim aparatima i reagensima, prestižnih svetskih proizvođača (Siemens, Roche,
Olympus, Tosoh). U laboratoriji funkcioniše i SLIS (laboratorijski informacioni sistem) koji vodi i automatizuje sve
procese rada u laboratoriji, na odgovarajućim obrascima ili u slobodnoj formi i u kompjuterskom obliku, kao i u formi
registratora.
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - OPREMA - 1

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Kategorija - Ginekološke ordinacije
GINEKOLOGIJA
- Ginekološki pregledi
- Ultrazvučni pregledi
- Papanikolau test
- HPV test ( Humani Papiloma Virus)
- Analize vaginalnog sekreta
- Mikrobiološki brisevi grlića
- Lečenje genitalnih bradavica (kondiloma)
- Lečenje promena na grliću materice
- Ginekološko-hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji

AKUŠERSTVO
- Pregledi trudnica i vodjenje trudnoće
- Ultrazvučno praćenje trudnoće
- Tranquility test - Prenatalni neinvazivni test

STERILITET
- Dijagnostika infertiliteta kod žena i priprema za lečenje
- Određivanje hormonalnog statusa i procena ovarijalne rezerve
- Procena fertilnosti kod muškaraca, ANALIZE SPERMOGRAMA

------------------------- MAGNETO STYM --------------------------
Stolica za lečenje urinarne inkontinencije kod žena i muškaraca, jedina na ovom prostoru, samo u Eurolabu!
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - 1

ANALIZE I TESTOVI

Kategorija - POLIKLINIKA
- BIOHEMIJA
- HEMATOLOGIJA
- HORMONI
- IMUNOLOGIJA
- MIKROBIOLOGIJA
- MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
- URINI
- VAĐENJE KRVI
Eurolab - poliklinika i laboratorija - ANALIZE I TESTOVI - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLIKLINIKA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLIKLINIKA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - ANALIZE I TESTOVI - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLIKLINIKA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - ANALIZE I TESTOVI - 1

POLITIKA KVALITETA

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Medicinska laboratorija „EUROLAB“ je specijalizovana ustanova zdravstvene delatnosti, čiji je zadatak da obavlja
laboratorijsku dijagnostiku za potrebe stanovništva. Organizacija rada i principi funkcionisanja Laboratorije
omogućavaju da sve grane medicine pravovremeno dobiju potrebnu laboratorijsku dijagnostičku uslugu. Laboratorija
pruža neophodne stručno-metodološke i doktrinarne informacije. Da bi zadržala visoki stručni nivo Laboratorija je
obavezna da stalno drži korak sa napretkom nauke, ostvarujući ispitivanja novih parametara i uvodeći nove metode i
postupke rada. Zato je visokostručni kadar Laboratorije dužan da se stalno usavršava u oblasti laboratorijske
dijagnostike.

Obaveza je Laboratorije da omogući, da ordinirajući lekar, odnosno pacijent, dobije tačan i pravovremeni nalaz o
koncentraciji komponenata (parametara) u humanom biološkom materijalu, s obzirom na to da je pravovremeni nalaz
u funkciji lečenja i pomoći obolelom. U tom cilju, Laboratorija neprekidno obezbeđuje potreban stručni kadar, opremu,
meteode rada, i potrošne materijale. Istovremeno obezbeđuje odgovarajuću i osmišljenu organizaciju i tehnologiju
rada, koja uključuje efikasan protok biološkog materijala, analitički rad i protok podataka.

Tačnost rezultata laboratorijskog isptivanja je najvažniji zahtev, a koji se obezbeđuje precizno definisanom
organizacijom i tehnologijom rada. One obuhvataju sledeće faze: prijem pacijenata i uzoraka, označavanje uzetih
uzoraka, trijažu biološkog materijala, laboratorijska ispitivanja, održavanje uslova radne sredine i sredstava za rad, kao
i pravovremeno izdavanje rezultata ispitivanje.
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Eurolab - poliklinika i laboratorija - POLITIKA KVALITETA - 1
Laze Nančića 2 - Novi Sad -
021 2704444; 065 2704444;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 2
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 5
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 6
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 7
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 8
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 44
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 9
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 10
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 11
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 26
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 12
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 45
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 38
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 46
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 23
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 13
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 18
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 19
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 20
 • Eurolab - poliklinika i laboratorija - 29
Eurolab - poliklinika i laboratorija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Novi Sad Laze Nančića 2
  +381 21 2704444; +381 65 2704444;
Back to Top
Mirandre.com logo