Hidrogradnja

Registruj se
Prijavi se
Hidrogradnja
Hidrogradnja se bavi izgradnjom građevina za kontrolu vodotokova. Brane, ustavi, kanali su neophodni za opstanak svake države, za dobranu od vremenskihnepogoda i vandrednih situacija, poplava i nadolaženja reka. Brana je hidrotehnička građevina izgrađena preko rečne doline ili korita radi iskorišćavanja vodene mase. Branom se stvara veštačko jezero ili retencija (privremeno zadržavanje vode), koje ima namenu za upravljanje vodnog toka radi učinkovitije odbrane od poplava i korišćenja vode za vodosnabdevanje, natapanje, proizvodnju električne energije (hidroelektrana), plovidbu i rekreaciju.
Back to Top