Internati, domovi učenika Vračar

Registruj se
Prijavi se
Internati, domovi učenika Vračar
dom-ucenika-srednjih-skola-jelica-milovanovic-internati-domovi-ucenika
Dom učenika srednjih škola Jelica Milovanović je vaspitna ustanova koja obezbeđuje: smeštaj, ishranu, uslove za učenje, kulturno-zabavni i sportski život, kao i druge zajedničke potrebe učenika koji pohađaju školu van mesta stalnog boravka.
Objekti Doma su građeni pre oko 70 godina i od tada su imali različite ali vrlo bliske namene i delatnosti, slične sadašnjoj.
U određenim periodima ovde su bili smešteni: Domaćinska škola, Internat za zanatske i trgovačke majstore, Dom za nezbrinutu decu, Baletska škola i slično.
Od 1947.godine objekti su integrisani i rade kao jedna ustanova i pod imenom Dom učenika Jelica Milovanović.
Od tada ova ustanova je, korak po korak, gradila i ulagala u stvaranje tradicije i ugleda koje sada poseduje.
Dom učenika Jelica Milovanović danas ima tri međusobno odvojena objekta, locirana u strogom centru grada.
Svaki objekat pored učeničkih soba ima učionice za učenje, klubove za druženja i slobodne aktivnosti.
Postoji i kompjuterska učionica za potrebe učenika, zatim biblioteka sa oko 10.000 knjiga i fiskulturna sala.
Učenici se sami staraju o higijeni svojih soba, a za održavanje ostalih prostorija i kupatila zaduženo je osoblje Doma.
U svakoj sobi se nalaze ormari za odlaganje ličnih stvari i postoje instalirani fiksni telefoni.
U svim zgradama je centralno grejanje.
U sve tri zgrade doma, učenicima je obezbeđen wireless internet kojem mogu da pristupe sa svojih računara/laptopova, a ukoliko učenik ne poseduje kompjuter, u Domu postoji učionica sa računarima koje učenici mogu da koriste za svoje potrebe.
Puna pažnja se poklanja kvalitetu ishrane učenika.
Jelovnik je usklađen po normativima ishrane učenika i studenata, a u njegovom sastavljanju učestvuju Nutricionista, Šef kuhinje, Magacioner i Ekonom u saradnji sa Saradnikom za učenički standard.
Dom učenika "Jelica Milovanović" kroz svoju osnovnu delatnost - vaspitni rad koji podrazumeva učenje, razvijanje ličnosti učenika i organizaciju učeničkog slobodnog vremena, osmišljava i gradi ambijent i okvir življenja oblikovan po realnim potrebama učenika.
To je raznovrstan i životno bogat proces koji se odvija u kontinuitetu bez prekida.
Sve aktivnosti, od pojedinačnog i zajedničkog učenja, do odmaranja i rekreacije, angažuju učenika i utiču na njegov razvoj.
Back to Top