Komunalna vozila Beograd

Registruj se
Prijavi se
Komunalna vozila Beograd
LOKACIJE
Komunalna vozila su vozila za potrebe održavanja javne higijene u gradovima i naseljenim mestima. Komunalna vozila za odvoz smeća namenjena su za sakupljanje, sabijanje i odvoženje smaća iz gradskih i prigradskih naselja. Podjednako efikasno tretiraju i sitno i kabasto smeće iz stambenih i industrijskih zona. Komunalno vozilo za odvoz fekalija je projektovano za sakupljanje i prevoz otpadne vode, fekalija i drugih muljnih sadržaja. Princip rada je da se vakum pumpom- dekompresorom stvara podpritisak u rezervoaru i tako vrši usisavanje otpadnog sadržaja. Vozilo se koristi u gradskim i prigradskim naseljima, stočnim farmama, poljoprivrednim gazdinstvima, industriji i svim drugim mestima gde za njegovom funkcijom postoji potreba. Komunalna vozila za čišćenje slivnika su namenjena za čišćenje septičkih jama, slivnika i ostalih spremišta kašastog materijala.
Back to Top