Kontejnerski transport robe Beograd

Registruj se
Prijavi se
Kontejnerski transport robe Beograd
LOKACIJE
Transport kontejnerima obezbeđuje brzo i efikasno primanje i slanje pošiljaka, od jedne do druge lokacije. Prednosti transporta robe kontejnerima su brzo rukovanje (ukrcavanje i istovar), i dobra zaštita robe kako od oštećenja tako i od krađe. Transport kontejnerima pruža sigurnost tako da se vaša roba ni na koji način ne može oštetiti. Kontejnerski transport se obavlja i pomorskim putem gde se kontejneri ubacuju u teretni prostor brodova. Posebni transport robe kontejnerima podrazumeva da se transportuje roba sklona kvarenju, kao i roba osetljiva na promene temperature u specijalnim kontejnerima sa kontrolisanom temperaturom, u rasponu od -30°C do +30°C. Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO objašnjava da je kontejner sud pravougaonog preseka, nepromočiv, koji se primenjuje za transport i skladištenje izvesnog broja teretnih jedinica, denčanih pošiljki ili robe u rasutom stanju, štiti njegovu sadržinu od kvarenja i gubitaka, može se odvojiti od transportnog sredstva i može se pretovariti bez istovremenog istovara robe.
Back to Top