Kovintrade

Registruj se
Prijavi se

Kovintrade

KOVINTRADE

Firma Kovintrade d. o. o. Srbija je osnovana 2004. godine kao deo Kovintrade grupacije. Kovintrade
grupacija se sastoji od majke-firme Kovintrade d. d. Celje i mreže kćerki-firmi koje imaju predstavništva u 11 evropskih
zemalja. U grupi imamo više od 5500 kupaca i 1500 dobavljača u 50 zemalja.

Strateške oblasti poslovanja firme Kovintrade d. o. o. Srbija:
- Crna metalurgija
- Obojena metalurgija
- Metalurški proizvodi
- Sirovine
- Usluga sečenja
Kovintrade - KOVINTRADE - 1
Kovintrade - KOVINTRADE - 1
Kovintrade - KOVINTRADE - 1
Kovintrade - KOVINTRADE - 1
Kovintrade - KOVINTRADE - 1
Kovintrade - KOVINTRADE - 1

TOPLO - VALJANI DEBELI LIM

Konstrukcioni lim (EN 10029)
- S235JR
- S235J0
- S235J2+N
- S275JR
- S275J0
- S275J2+N
- S355JR
- S355J0
- S355J2+N

Lim za posude pod pritiskom (EN 10029)
- P265GH
- P355GH
- P355NL1/NL2
- P355N/NH
Kovintrade - TOPLO - VALJANI DEBELI LIM - 1
Kovintrade - TOPLO - VALJANI DEBELI LIM - 1
Kovintrade - TOPLO - VALJANI DEBELI LIM - 1

TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI

TOPLO - VALJANI LIM
- Konstrukcioni lim (EN10025-2:2004)
- Mikolegirani lim (EN10149)
- Kotlovski lim (EN10028)
- Rebrasti lim (EN10051)

TOPLO-VALJANI LUŽENI LIM
- Lim za hladno preoblikovanje (EN10111)
- Mikrolegirani luženi lim za hladno preoblikovanje (EN10149-2)
- Konstrukcioni luženi lim (EN10025-2)
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1
Kovintrade - TOPLO-VALJANI LIM – TANKI I LUŽENI - 1

HLADNO - VALJANI POCINKOVANI LIM

HLADNO-VALJANI POCINKOVANI LIM
- Lim za hladno preoblikovanje (EN10130)
- Lim za emajliranje (EN10209)

TOPLI PONICKOVANI LIM
- Lim za hladno preoblikovanje (EN10346)
- Konstrukcioni lim (EN10346)
- Mikolegirani pocinkovani lim (EN10346)

ELEKTROPOCINKOVANI LIM
- Lim za hladno preoblikovanje (EN10346)

ALUMINIZIRANI LIM
- Lim za hladno preoblikovanje (EN10346)
Kovintrade - HLADNO - VALJANI POCINKOVANI LIM - 1
Kovintrade - HLADNO - VALJANI POCINKOVANI LIM - 1
Kovintrade - HLADNO - VALJANI POCINKOVANI LIM - 1

SPECIJALNI LIMOVI

Toplo-valjani specijalni lim
- Čelik visoke čvrstine
- Lim otporan na habanje
- Lim otporan na habanje

Hladno-valjani lim
- Lim za poboljšanje, kaljeni lim i opružni lim
Kovintrade - SPECIJALNI LIMOVI - 1
Kovintrade - SPECIJALNI LIMOVI - 1
Kovintrade - SPECIJALNI LIMOVI - 1

CEVI

Šavne cevi
Oblik:
- Kvadratne
- Pravougaone
- Okrugle
- Hladno-oblikovani profili U, L, C
- Konstrukcioni profili
- Specijalni profili

Bešavne cevi
Oblik:
- Okrugli
Kovintrade - CEVI - 1
Kovintrade - CEVI - 1
Kovintrade - CEVI - 1
Kovintrade - CEVI - 1
Kovintrade - CEVI - 1
Kovintrade - CEVI - 1

NOSAČI, L PROFILI, PROFILI

Toplo-valjani nosači
Oblici:
- Nosač UPN
- Nosač IPE
- Nosač IPN
- Nosač HEA
- Nosač HEB
- Nosač HEM

Toplo-valjani profili , L profili, čelici
Oblik:
- Pločasti čelik
- Okrugli čelik
- Kvadratni čelik
- Profili nejednakih dužina
- Profili jednakih dužina
- T profili
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1
Kovintrade - NOSAČI, L PROFILI, PROFILI - 1

ČELIČNE ŠIPKE

Na lageru imamo sledeće čelike:
Prema obliku:
- okrugli čelik,
- pločasti čelik,
- kvadratni čelik,
- šestougaoni čelik;

Prema metodama proizvodnje:
- toplo-valjani čelik,
- kovani i predobrađeni čelik,
- hladno-vučeni čelik (hladno-valjan, ljušten, brušen);
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1
Kovintrade - ČELIČNE ŠIPKE - 1

ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK

Alatni čelik za rad u hladnom stanju
Alatni čelik za rad u hladnom stanju ima visok sadržaj hroma, sa visokim stepenom površinske tvrdoće. Takođe
poseduje dobru žilavost i postojanost pri obradi. Koristi se za različite alate za rad u hladnom stanju, kao što su alati za
sečenje i alati za merenje.

Alatni čelik za rad u vrućem stanju
Karakteristike alatnog čelika za rad u vrućem stanju su snaga i tvrdoća, koje su neophodne kako bi alat funkcionisao
dobro na visokim temperaturama. Ova vrsta čelika se koristi za proizvodnju alata za rad u vrućem stanju, npr. za
livenje pod pritiskom, vruće sečenje, aluminijumsku ekstruziju.

Alatni čelik za preoblikovanje plastike
Alati za preoblikovanje plastike moraju imati sposobnost da izdrže visoke temperature i pritisak. Karakteriše ih
otpornost na habanje i u specijalnim slučajevima otpornost na koroziju. Koriste se za proizvodnju aktivnih delova i
osnovnih ploča za alate.

Specijalni čelik
Specijalni čelik je čelik sa veoma specifičnim standardima i upotrebljava se u energetskoj industriji, naftnoj industriji,
avio-industriji i hemijskoj industriji.

Brzorezni čelik
Brzorezni čelik se koristi za proizvodnju alata za sečenje (bušilice, noževi, testere).
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1
Kovintrade - ALATNI ČELIK I SPECIJALNI ČELIK - 1

NERĐAJUĆI MATERIJALI

Hladno-valjana nerđajuća pločevina:
Debljina: 0,50 mm – 6,00 mm

Toplo-valjana nerđajuća pločevina:
Debljina: 3,00 mm – 12,0 mm

Nerđajuća pločevina:
Debljina: 10,0 mm – 120,0 mm

Nerđajuća vatrootporna pločevina:
Debljina: 1,00 mm – 25,0 mm
Kovintrade - NERĐAJUĆI MATERIJALI - 1
Kovintrade - NERĐAJUĆI MATERIJALI - 1
Kovintrade - NERĐAJUĆI MATERIJALI - 1

MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE

Kao deo našeg prodajnog programa, možemo ponuditi prozivode i servis u oblasti materijala za zavarivanje:
- Žica za zavarivanje pod zaštitnim gasom MIG/MAG postupkom SG2, SG3;
- Rutilno punjena žica za zavarivanje MIG/MAG postupkom Supercored 71
- Žica za zavarivanje pod zaštitnim gasom za zavarivanje srednjelegiranih čelika: Cr, Ni, Mo, ER 100, ER 110;
- Elektrode za zavarivanje niskolegiranih, srednjelegiranih i visokolegiranih čelika (rutilna, bazična, celulozna);
- Visokolegirane elektrode za zavarivanje vatrootpornog čelika;
- Elektrode za posebne namene (za navarivanje slojeva otpornih na habanje);
- Aluminijumska žica za zavarivanje i lemljenje.
Kovintrade - MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE - 1
Kovintrade - MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE - 1
Kovintrade - MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE - 1

SIROVINE

Trgujemo sa sledećim sirovinama:
- Masivne ferolegure (FeSi, FeMn, FeCr, SiMn)
- Plemenite ferolegure (FeMo, FeV)
- Ostale ferolegure (SiC, silicon metal, Mn metal)
- Aluminijumske legure
- Čelični otpad (E3, G3, E6, E8, E40),
- Granulatni čelik
- Nodulatori i modifikatori
Kovintrade - SIROVINE - 1
Kovintrade - SIROVINE - 1
Kovintrade - SIROVINE - 1

OBOJENA METALURGIJA

ALUMINIJUM I ALUMINIJUMSKE LEGURE
- Hladno-valjan aluminijum u trakama i pločevinama
- Rebrasta aluminijumska pločevina
- Aluminijumske kvadratne, okrugle i pravougaone cevi
Kovintrade - OBOJENA METALURGIJA - 1
Kovintrade - OBOJENA METALURGIJA - 1
Kovintrade - OBOJENA METALURGIJA - 1

BETONSKO GVOŽĐE I MREŽE

- Rebrasto betonsko gvožđe:
• Fraxel laser
• PRP
• Mezoterapija

- Mreže
- Glatka žica u kolutovima
Kovintrade - BETONSKO GVOŽĐE I MREŽE - 1
Kovintrade - BETONSKO GVOŽĐE I MREŽE - 1

SEČENJE

Trgovina metalurgijom takođe uključuje i dodatne usluge, kao što je sečenje materijala, priprema za procese proizvodnje
koji slede. U Steel centru Kragujevac nudimo usluge sečenja alatnog čelika testerama, kao i sečenje lima metodom
gasnog sečenja. U Steel centru Beograd nudimo slitovanje i sečenje lima iz kotura, kao i proizvodnju šavnih cevi koje
obavlja naš kooperant. Materijal sečemo prema specijalnim zahtevima kupca.
Kovintrade - SEČENJE - 1
Kovintrade - SEČENJE - 1
Batajnički drum 23 - Beograd - Zemun
011 3622722; 011 3622723;
Pitaj KOVINTRADE
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Kovintrade
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zemun Batajnički drum 23 +381 11 3622722 +381 11 3622723
    Kragujevac Trg Topolivaca 4 +381 34 306360 +381 63 609237
Kovintrade - 21
Kovintrade - 12
Kovintrade - 14
Kovintrade - 9
Kovintrade - 2
Kovintrade - 3
Kovintrade - 4
Kovintrade - 5
Kovintrade - 6
Kovintrade - 7
Kovintrade - 8
Kovintrade - 10
Kovintrade - 11
Kovintrade - 13
Kovintrade - 15
Kovintrade - 16
Kovintrade - 17
Kovintrade - 18
Kovintrade - 19
Kovintrade - 20
Kovintrade - 22
Kovintrade - 23
Kovintrade - 24
Kovintrade - 25
Kovintrade - 26
Kovintrade - 27
Kovintrade - 28
Kovintrade - 29
Kovintrade - 30
Kovintrade - 31
Kovintrade - 32
Kovintrade - 33
Kovintrade - 34
Kovintrade - 35
Kovintrade - 36
Kovintrade - 37
Kovintrade - 38
Kovintrade - 39
Kovintrade - 40
Back to Top
Mirandre.com logo