Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Registruj se
Prijavi se

Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU LEDJA I VRAT

Kategorija - Fizikalna terapija
Od hiljadu načina da vežbate treba izabrati pravi.
Dopustite našem lekaru da vas posavetuje. Samo pravilno izabrane vežbe LEČE.

Osnivač ordinacije “Ledja i vrat” je dr.Vesna Stefanović, rođena 3.4. 1970. u Beogradu, završila medicinski fakultet u
Beogradu 1996.godine, spezijalizirala fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na VMA u Beogradu 2000.godine. Već 15
godina se bavi lečenjem a 11 godina bavi se vertebroloskom rehabilitacijom (rehabilitacijom pacijenata sa oboljenjem
kičmenog stuba).
Završila edukaciju: primena manevarskih tehnika u lečenju BPPV-a (Bergen,Norveska), 2002.
Student je Stott pilates studija (Zagreb, New York), 2010.
Završila edukaciju kineziterapijksog programa spinalne segmentne stabilizacije kod prof. Paol Hodgesa/Atina 2011.
Clinical Pilates Sarah Rosemberg Pht Atina 2013.
Movement Solution KINETIKKONTROL dijagnostika i lečenje pokretom Mancester 2015.
Članica NSSA North American Spine Society.

Završila školu savremenog baleta u klasi Smiljane Mandukić 1990.godine. Nastupala u zemlji i inostranstvu kao
članica trupe savremenog pokreta.
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU LEDJA I VRAT - 4

FIZIKALNA TERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT

Kategorija - Fizikalna terapija
Fizikalna terapija je deo fizikalne medicine, koja koristi fizičke agense u svrhu lečenja pacijenta.

U ordinaciji koristimo:
UZ masažu, različite modalitete elektroterpije, laseroterapiju, magnetoterapiju, termoterapiju, kineziterapiju,
intermitentnu longitudinalnu trakciju.
Svi modaliteti imaju funkciju smanjenja bola, poboljčanja prokrvljenosti, biostimulacije,smanjenja otoka, povećanja
lokalne otpornosti tkiva I ubrzanja njegovog zaceljenja.

Trakcija
- Vertebralna trakcija je BEZBOLNA tehnika lečenja oboljenja kičme primenom strogo dozirane ( u intenzitetu I
trajanju) mehaničke sile.

Terapijsko dejstvo
- Trakcijom se može postići razmicanje apofiznih zglobova(medjuprsljenski zglobici), smanjenje protuzije diskusa,
istezanje mekog tkiva, relaksacija paravertebralne muskulatuke, pokretljivost zglobova. Distrakcijom apofiznih
zglobova se smanjuje pritisak na zglobne površine, proširuju se medjuprsljenski otvori, tako da se smanjuje
ukljestenje i iritacija korenova kicmrnih zivaca i krvnih sudova i smanjuje se bol. Produženom umerenom vučnom
silom istežu se mišići, tetive, ligamenti i diskusi, što smanjuje kompresiju na medjuprsljenske zglobove i kicmene
korenove i povećava pokretljivost kičme.
- Vertebralna trakcija stimuliše relaksaciju paravertebralne muskulature. U zavisnosti od aktuelne patologije moze se
ivoditi u lezecem plozaju na ledjima na stomaku ili boku razlicite duzine trajanja, intervala relaxacije,vucne sile.Ove
vrednosti variraju I u toku lecenja istog pacijenta
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - FIZIKALNA TERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - FIZIKALNA TERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - FIZIKALNA TERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 4

KINEZITERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT

Kategorija - Kineziterapija
Kineziterapija – terapija pokretom daje MOMENTALNE rezultate sto nije karakteristično za klasične kineziterapijske
programe. Ukoliko redovno vežbate rezultati su trajni.

Na osnovu 15 godišnjeg iskustva u radu sa pacijentima I izučavanju poktreta kod bolesnih ljudi, primenjujemo
potpuno novi pristup dijagnostike I lečenja pokretom.

Ukoliko, zanemarujući smetnje u funkciji (povremeni blagi bol u ledjima, bol u ramenu, kuku, kolenu, pri tipičnom
pokretu) ostećenje funkcije dovede do drugog stadijuma ANATOMSKOG OSTEćENJA. Simptomi postaju izraženiji I
sputavajući. Lečenje je dugotrajno I dovodi, uglavnom do ZALEČENJA. Treba naglasiti da u ovoj fazi program vežbi
pomaže zaustavljanju progresivnog anatomskog propadanja I pojavu lokalnog bola. Indikaciono područje za lečenje
pokretom je široko.

Ukoliko na osnovu analize posture (držanja tela) kako kod dece tako I kod odraslih, ustanovimo da je prisutan
deformiteta kičmenog stuba (skolioza, kifoza, ravna leđa) u proces kineziterapije uključujemo I korektivnu gimnastiku.
U tom slučaju ciljanim vežbama jačanja oslabljenih mišića I istezanjem skraćenih kao I učenjem tehnika
trodimenzionalnog, rotacijonog disanja aktiviramo duboku muskulaturu koja jedina može da deluje na ispravljanje
deformiteta I lošeg držanja I prevenciju ponovne pojave istih. Dugogodišnje iskustvo I praksa su pokazali da
kombinacija vežbi po Schroth metodi (kada su one indikovane) kao I modifikovanih kako pilates tako I terapeutskih
vežbi daju najbolje, dugotrajne rezultate. Nestaje bol u leđima, smanjuje se ugao krivine, pacijent se osposobljava da
dugotrajno održi postojeću korekciju, trajno poboljša držanje I kontroliše svoje telo u prostoru (svesnost tela).
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KINEZITERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KINEZITERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KINEZITERAPIJA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 4

PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT

Kategorija - Fizikalna terapija
Kompletnim lekarskim pregledom se ustanovljava dijagnoza koja se može dopuniti i drugim dijagnostičkim
procedurama.

Problemi kičme su često uzrokovani lošim navikama u držanju tela, prinudnim pozicijama tela, sedelačkim načinom
života što dovodi do disbalansa mišićne snage, asimetrije tela I slabljenja pojedinih misisćnih grupa veoma važnih za
održanje zdravlja kičme. U početku ovakvi disbalnasi uzrokuju diskretne tegobe na koje pacijenti I ne obraćaju
pažnju. Često ćete čuti da nekoga bole ledja “onako kako je to normalno”. Pacijenti često zaboravljaju da je bol alarm
I da je tada bolest već prisutna. Po navici tada posežu za analgeticima zaboravljajući da bol ne treba “ubijati” on nas
obaveštava da treba tražiti njegov UZROK. Treba lečiti uzrok a ne posledicu .Bol je samo posledica I vratiće se
ponovo!

Jedno od glavnih načela rada ordinacije je lečimo uzrok a ne posledicu. Uzrok leži u lošim navikama držanja tela,
prinudnim pozicijama sto dovodi do mišićnog disbalansa, pojave bola I kasnije mogućih trajnih oštećenja. Način
utvrdjivanja stepena odstupanja vašeg držanja od poželjnog kao I praćenje promena tokom rehabilitacije veoma su
važni za objektiviziranje rezultata lečenja. Čitav ovaj postupak je moguć uz pomoć aparata POSTURALNOG
ANALIZATORA, kojeg koristimo na prvom pregledu pri dijagnostikovanju a kasnije pri svakoj kontroli, utvrdjujući na
taj način stepen poboljšanja i efikasnost lečenja.

Ordinacija LEDJA I VRAT je jedna od retkih koja poseduje ovaj aparat.

Iskustveno smo došli do saznanja da je u procesu dijagnostike i lečenja vrlo važno pažljivo saslušati pacijenta te
individualno pristupiti rešavanju njegovog problema, prvo akutnog ukoliko on postoji a onda uhvatiti se u koštac sa
korenom problema. Ne treba zaboraviti osnovo načelo modernog pristupa: pacijent I lekar su partneri u lečenju.
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 4

OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT

Kategorija - Fizikalne terapije
Vežbe za vrat

Simptomatoligija koja upucuje na dijagnozu Funkcionalne vratne nestabilnosti su:
- cervikogena vrtoglavica,
- cervikogena glavobolja,
- bol u vratu na pokret bol u vratno ramenoj regiji pri zadržavanju glave u poziciji,
- cesta “ukočenja” vrata

Terapijski pilates

TERAPIJSKI PILATES je zasnovan na osnovnim principima Stott pilatesa, ali obzirom da je namenjen onima koji
imaju tegobe u ledjim I vratu kao I u zglobu kolena kuka ramena ima I svoje posebnosti. Različita patološka stanja
zahtevaju različite vežbe pa smo programe podelili na:
- Vežbe za lečenje cervikalne kliničke nestabilnosti,
- Vežbe za lečenje lumbalne extenzione kliničke nestabilnosti,
- Vežbe za lečenje lumbalne flexione kliničke nestabilnosti,
- Vežbe stabilizacije zgloba ramena,
- Vežbe korekcije držanja tela

Stott pilates

STOTT PILATES® je savremeni pristup originalnoj metodi vežbanja, a čitav tim fizioterapeuta, lekara sportske
medicine i fitness profesionalaca razvijaju ovaj metod, opremu, sprave i rekvizite već više od dvadeset godina.
Tako je STOTT PILATES® izrastao u najcenjeniji pilates metod na svetu.

Vežbe za leđa

Kineziterapije ili razumljivije vežbe, za donji deo ledja su oduvek postojale kao vid rehabilitacije kod bolova u ledjima.
Nekadašnji programi vežbi su se viže osvrtali na istezanje pojedinih mišićnih grupa, te jačanje drugih, površnijih
mišića pokretača. Pošto su se često u toku kineziterapijskog programa javljala pogoršanja stanja onda se pojavila
potreba za daljim unapredjivanjem kineziterapijskog programa.

Program za osteoporozu

Osteoporoza je metabolički poremećaj kostiju koji karakterišu:
- smanjena koštana masa koja dovodi do skeletne fragilnosti (krhkosti)
- povećan rizik od fraktura (preloma).

Ova “moderna bolest” je veliki zdravstveni problem, koji rezultuje bolom, gubitkom funkcije, smanjenjem kvaliteta
života. Osteoporoza se može podeliti prema faktorima rizika:
- primarna osteoporoza javlja se kod žena nakon menopauze
- senilna osteoporoza zahvata populaciju nakon 75 godine života
- sekundarna osteoporoza javlja se kao posledica drugih oboljenja ili usled primena lekova koji izazivaju
demineralizaciju kostiju.
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 4
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 5
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 6
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - OSTALE USLUGE ORDINACIJE LEDJA I VRAT - 7

KOREKTIVNA GIMNASTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT

Kategorija - Fizikalna terapija
Korektivna gimnastika predstavlja sastavni deo kineziterapije.
Ona ciljanim vežbama deluje na ispravljanje deformiteta i lošeg držanja kao i na prevenciju pojave istih.

Pored tretiranja deformiteta kao što su ispupčene ili udubljene grudi, ravna leđa, X ili O noge, ravna stopala, ordinacija
’’Leđa i Vrat’’ i njen stručni tim se u najvećem procentu i sa velikim uspehom bavi lečenjem skolioza i kifoza kako kod
dece, tako i kod odraslih.

Praksa je pokazala da korišćenje modifikovanih pilates vežbi u lečenju i prevenciji ovih deformiteta ima primetne,
dugotrajnije rezultate. Nestaje bol u leđima, koriguje se posturalna asimetrija i smanjuje ugao krivine u nekim
slučajevima čak i kod starijih osoba.

Cilj ovog posebno planiranog i kontrolisanog sistema vežbi je postizanje ravnoteže između suprotnih mišićnih grupa (pa
i strana tela), a zatim i najvažnije: trajno poboljšanje posture (pravilnog držanja tela) i kontrole položaja tela u prostoru
(svesnost tela).
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KOREKTIVNA GIMNASTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KOREKTIVNA GIMNASTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - KOREKTIVNA GIMNASTIKA ORDINACIJA LEDJA I VRAT - 4

NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA

Kategorija - Fizikalna terapija
- cervikalna ili lumbalna spondiloza (bol u vratu ili donjem delu ledja)
- diskus hernija (povedno medjupršljenskog diska),
- radikulopatije vratne ili lumbalne regije (bol duž ruke ili noge)
- dorzalgije (bol u medjulopatičnoj regiji)
- funkcionalna cervikalna ili lumbalna nestabilnost (vrtoglavice, glavobolje, bol u donjem delu ledja pri pokretu)
- spondilolisteza (iskliznuće pršljena)
- centralna spinalna stenoza (suženje kanala kroz koji prolazi kičmena moždina ili kauda ekvina)
- skolioza, kifoza, hiperlordoza ravna ledja (deformiteti kičme)
- posturalna disfunkcija (poremećaj pravilnog držanja)
- BPPV (pojava vrtoglavica pri okretanju glave u krevetu)
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 2
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 3
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 4
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 5
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 6
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - NAJČEŠĆA PATOLOŠKA STANJA - 7
Stojana Protića 48 - Beograd - Vračar
011 3086111;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 2
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 3
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 4
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 5
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 6
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 7
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 8
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 9
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 10
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 11
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 12
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 13
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 14
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 15
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 16
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 17
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 18
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 19
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 20
 • Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 21
Leđa i Vrat Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Stojana Protića 48
  +381 11 3086111;
Back to Top