Alergologija MEDLAB

Alergologija MEDLAB

Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

PREZENTACIJA FIRME
Alergologija MEDLAB - Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 2
Alergologija MEDLAB - Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 1
Alergologija MEDLAB - Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 2
Alergologija MEDLAB - Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 1

Alergologija MEDLAB

S–Ukupnl lgE soo
B–Eozlnoflll u nosu 300
S–Nutrltlvnl panel lgE 20 al. 5.000
S–lnhalatornl panel lgE 20 al. 5,000
S–Inhalatornl dečljl pan. lgE 20 al. 5.000
S–Komblnovanl panel lgE 20 al. 5.000
(lnhalatornl • nutrltlvnl)
3-Komblnovanl panel lgE 54 al. 10.000
(Inhalahoml · nuultlvnl)

Poruku prima: Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Zakaži termin: Alergologija MEDLAB

Poruku prima: Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top