Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Registruj se
Prijavi se

Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Kategorija - Biohemijske laboratorije
U Laboratoriji Medlab je zaposleno: 11 lekara i farmaceuta sa visokom stručnom spremom, među kojima tri doktora i
četiri magistara medicinskih nauka, od kojih pet specijalista, 20 sa srednjom medicinskom školom, prvenstveno
laboratorijskih tehničara, kao i 20 zaposlenih nemedicinskih struka svih nivoa stručnosti . Ukupna radna površina svih
laboratorija koje se nalaze u najužim centrima Novog Sada, Zrenjanina, Sombora, Subotice, Vrbasa, Apatina, Kikinde,
Veternika i Žablja je preko 800 m2.

Uvođenjem GLP (Good laborathory practice) – DLP (Dobre laboratorijske prakse) stekli smo ogromno iskustvo i svest o
potrebi stalne kontrole kvaliteta i unapređivanja politike te kontrole. Zahvaljujući uvođenju ovog standarda, obezbeđeni su
potrebni preduslovi za klinička ispitivanja terapijskih efekata lekova. Do sada je urađeno više desetina kliničkih studija, a
potvrda kvaliteta, podrška i preporuka za dalji rad u toj oblasti došla je 2004. godine od prestižne Američke asocijacije za
hranu i lekove (FDA).

Svakodnevnom kontrolom i preispitivanjem svih radnih procesa, sa jasnom podelom zaduženja i odgovornosti,
unapređen je timski rad i istaknut značaj svakog pojedinca u timu. I tu nismo stali, u 2012. godini ulažemo dodatni napor,
svoju energiju i znanje i uvodimo SRPS ISO/IEC 15189:2014 koji predstavlja krunu standardizacije medicinskih
laboratorija.
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - 1

PRIJEMNO ODELJENJE MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Na prijemnom odeljenju ZU Medlab-a radi pet administrativnih radnika kao i 5 laboratorijskih tehničara medicinske
struke. Prijem pacijenata se vrši putem LIS-a, koji dodeljuje jedinstvene laboratorijske brojeve pacijenta sa bar kod
identifikacijom svakog uzorka. Laboratorija poseduje jak sistem zaštite integriteta podataka LIS-a i svi zaposleni u
laboratoriji su prošli kurseve iz Etike i Poverljivosti informacija.

Imajući u vidu da Medlab laboratorija radi u saglasnosti sa standardom ISO 15189:2014, o preanalitičkoj fazi vodi se
posebna pažnja jer i ona ima veliki uticaj na sam kvalitet ispitivanja. Venepunkcija se vrši vacutainerima renomiranog
proizvođača Becton Dickinson.

Laboratorija poseduje i posebnu prostoriju za uzimanje uzoraka kod beba i male dece. Laboratorijsko osoblje u saradnji
sa roditeljima se trudi da se uzorkovanje vrši u što opuštenijoj atmosferi. Naši mali pacijenti za svoju hrabrost budu
nagrađeni: pohvalom, lizalicom, peticom…

Laboratorijski tehničari na prijemu brinu o svakom pacijentu i prate njegovo stanje od ulaska u prostor za uzorkovanje
pa do izlaska iz laboratorije. Ukoliko se pacijentu „sloši“ nakon vađenja krvi, laboratorijski tehničari pacijenta zbrinjavaju,
stavljaju u položaj autotransfuzije i do poboljšanja stanja ostaju uz njega.
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PRIJEMNO ODELJENJE MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PRIJEMNO ODELJENJE MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PRIJEMNO ODELJENJE MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PRIJEMNO ODELJENJE MEDLAB - 1

HEMATOLOGIJA MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
U okviru hematološke laboratorije vrši se određivanje:
- kompletne krvne slike (krvna slika sa leukocitarnom formulom),
- krvne slike,
- leukocita,
- trombocita,
- retikulocita,
- sedimentacije,
- faktora koagulacije ( vreme krvarenja, protrombinsko vreme, APtt, fibrinogen…)

Hematološke analize se rade na hematološkom analizatoru Sysmex XT-1800i. Rad u laboratoriji podleže dva puta godišnje
eksternoj kontroli (QualiCont), kao i svakodnevnim internim kontrolama.

Sysmex XT-1800i je hematološki analizator novije generacije, vrhunskih peformansi koji obezbeđuje
tačne i precizne rezultate, uključujući i kompletnu 5-part DIFF leukocitarnu formulu.
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - HEMATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - HEMATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - HEMATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - HEMATOLOGIJA MEDLAB - 1

BIOHEMIJA MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Koristeći svoju savremenu opremu, laboratorija za biohemiju i imunometriju svakodnevno vrši preko 200 različitih testova na
12 analizatora poznatih svetskih prozvođača. Svaki aparat je pod budnim okom 5 biohemičara koji prate tokom njihovog
rada kontolu kvaliteta. Kontrolni serumi se puštaju pre i za vreme rada aparata i njihova validnost je odraz ispavno urađenog
rezultata pacijenta. Zbog svoje visoke tehnološke opremljenosti, laboratorija vrši i klinička ispitivanja lekova koja su joj
poverena od svetski poznatih CRO (Clinical Research Organization). Sama činjenica da je laboratorija prošla obuku GLP
(Good Laboratory Practice) i da radi klinička ispitivanja lekova je dokaz njenog kvaliteta koji je prepoznat od svetskih
farmaceutskih kuća koje imaju visoke kriterijume i standarde u odabiru laboratorija.
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - BIOHEMIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - BIOHEMIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - BIOHEMIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - BIOHEMIJA MEDLAB - 1

MIKROBIOLOGIJA MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
- Laboratorija za bakteriologiju i parazitologiju
U sklopu bakterioloških analiza rade se:
- sve vrste briseva (grla, nosa, uha, oka, kože, rane, vagine, cerviksa, uretre…),
- urinokultura,
- spermokultura,
- koprokultura,
- brisevi na Hlamidiju (DIF metoda)
- identifikacija mikoplazme i ureaplazme iz uretralnog i cervikalnog brisa,
- kandifast (izolacija, identifikacija i antimikogram)
- pregled stolice i perianalnog brisa na jaja parazita,
- bakteriološka serologija…

- Laboratorija za virusologiju
U laboratoriji za virusološka ispitivanja se određuju imunoglobulini (IgA, IgM i IgG) na: Adenovirus, Toxoplasma, CMV,
Rubella, HSV1, HSV2, Chlamidia trachomatis, Helicobacter pylori, HbsAg, HCV, HIV…
Rad u laboratoriji podleže dva puta godišnje eksternoj kontroli (QualiCont), periodičnim međulaboratorijskim poređenjima
sa akreditovanom virusološkom laboratorijom i svakodnevnim internim kontrolama.
Virusološka ispitivanja se vrše na automatizovanom imunoanalizatoru mini Vidas i na Elisa analizatoru Chemwell.

- Laboratorija za imunologiju
Od imunoloških testova u laboratoriji se određuju iz oblasti:
- Reumatologije
- Dijagnostike vaskulitisa:
- Dijagnostike tromboze:
- Gastroenterologije:
- Imunoblot

- Alergološka ispitivanja
- Inhalacioni panel ( crna jova, polen leske, bela breza, divlji pelin, mačji repak, raž, bokvica, jasen, penicillium, alternaria,
cladosporium, aspergilus, hrčak, morsko prase, zec, konj, mačka, pas, grinje d. Farinae, grinje d pterony)
- Nutritivni panel ( kraba, bakalar, šargarepa, jabuka, krompir, paradajz, celer, breskva, orah, kikiriki, lešnik, badem, soja,
raž, pšenica, susam, kazein, mleko, belance, žumance)
- Univerzalni panel ( bela breza, ambrozija, mačji repak, divlji pelin, lateks, soja, pirinač, bakalar, pšenica, kikiriki,
belance, mleko, aspergilus, cladosporium, alternaria, pas, mačka, bubašvaba, grinje d. Farinae, grinje d pterony)
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MIKROBIOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MIKROBIOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MIKROBIOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - MIKROBIOLOGIJA MEDLAB - 1

PATOLOGIJA MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
U patohistološkoj i citološkoj laboratoriji radimo sledeće analize:
- Citološke analize
Citološki se analiziraju ne-ginekološki citološki uzorci briseva i punktata različitih organa metodom MGG: ispljuvak, materijal
dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i
drugih organa, mokraća, perkutane iglene punkcije tankom iglom (FNAC) limfnih čvorova, štitnjače, pljuvačnih žlezda, dojke,
pluća, jetre, pankreasa itd.. Cervikalni brisevi i vaginalni sekret se obrađuju Papanicolau metodom. Analiza podrazumeva
utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju i tipizaciju malignih ćelija.

- Patohistološke analize
Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama.
Pored toga rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima i/ili preparatima, predhodno
obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematoksilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja
prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije
rade se dopunske imunohistohemijske analize
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PATOLOGIJA MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - PATOLOGIJA MEDLAB - 1

SPERMOGRAMI MEDLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Spermogram predstavlja osnovnu analizu semene tečnosti. Ovaj pregled treba da uradi svaki muškarac u generativnom
periodu, jednom godišnje, bez obzira da li planira potomstvo ili ne.Svako pitanje steriliteta ili neplodnosti u braku treba
započeti sa analizom sperme.

Prilikom pregleda dobijaju se podaci o fizičkim karakteristikama sperme: izgled, boja, kiselost, likvefakcija i količina, koji su
važni u proceni kvaliteta uzorka. Posebno važan pokazatelj je broj spermatozoida po mililitru i ukupan broj u celom uzorku.
Broj leukocita (granulocita ili limfocita) govori o prisutnoj bakterijskoj ili virusološkoj infekciji u najširem smislu te reči. Broj
okruglih ćelija govori o potencijalu produkcije spermatozoida.

Najvažniji parametar je pokretljivost koja se dobije isključivo vizuelnim putem u nativnom preparatu i rezulatat zavisi od
iskustva osobe koja tu analizu vrši. Postoji 4 nivoa: A) brzo pokretni, B) sporo pokretni, C) pokretni u mestu i D) nepokretni.
Treću grupu rezulatata predstavlja morfologija odnosno izgled 100 ili 200 spermatozoida sa prikazom oblika u procentima.
Ovi se podaci se dobijaju iz bojenih preparata.
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - SPERMOGRAMI MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - SPERMOGRAMI MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - SPERMOGRAMI MEDLAB - 1
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - SPERMOGRAMI MEDLAB - 1
Ilije Ognjanovića 1 - Novi Sad -
021 422332; 065 4422332;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 6
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 23
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 22
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 7
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 24
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 29
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 27
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 3
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 30
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 28
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 10
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 4
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 5
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 8
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 13
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 14
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 9
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 11
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 12
 • Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 1 - 15
Medlab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Novi Sad Ilije Ognjanovića 1
  +381 21 422332; +381 65 4422332;
  Lokacija
 2. Novi Sad Bulevar Oslobođenja 127
  +381 21 450354;
  Lokacija
 3. Novi Sad Rumenačka 106
  +381 21 450556;
  Lokacija
 4. Sombor Nikole Vukićevića 1
  +381 25 420282;
  Lokacija
 5. Zrenjanin Trg dr Zorana Đinđića 1
  +381 23 510082;
  Lokacija
 6. Subotica Petefi Šandora 12
  +381 24 523084;
  Lokacija
 7. Vrbas Maršala Tita 74c
  +381 21 701702;
  Lokacija
 8. Novi Sad Milana Tepića 6
  Veternik +381 21 824591;
  Lokacija
 9. Novi Sad Futoška 65
  +381 21 528027;
  Lokacija
 10. Kikinda Generala Drapšina 34
  +381 23 436836;
  Lokacija
 11. Apatin Nušićeva 5
  +381 25 773666;
  Lokacija
 12. Kanjiža Doža Đerđa 1
  +381 24 4873008;
  Lokacija
 13. Žabalj Nikole Tesle 39
  +381 21 832968;
Back to Top
Mirandre.com logo