Muzeji Beograd

Registruj se
Prijavi se
Muzeji Beograd
Da li ste ikada razišljali o tome koliko muzeja ima u Srbiji i regionu koje vredi posetiti?
Uz našu pomoć, pogledajte spisak muzeja u Beogradu, u Srbiji i u regionu i uživajte u njihovim izložbama.
Bilo da volite naučne muzeje ili umetničke, mislimo da Vam neće biti višak ukoliko se opredelite da ih obidjete sve.
Jedan po jedan posećen muzej, doneće Vam nova saznanja i sugorno ćete se osećati bogatijom i vrednijom osobom.
Uživajte!
narodni-muzej-u-beogradu-muzeji

Narodni muzej u Beogradu

Beograd, Stari Grad, Trg Republike 1a 011 3306048
Narodni muzej osnovan je ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića, maja 1844 godine, kao Muzeum serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva.
Organizovan u prvim decenijama svog rada i kao ustanova zaštite i kao naučna, istraživačka ustanova, koja je konstituisala nacionalni identitet i bila presudan akter u razvoju zaštite baštine, Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvaničnog reprezenta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji.
Intenzivnoj delatnost prikupljanja i razvoja zbirki, pridružen je ubrzo i raznovrstan istraživački rad, koji je preobrazio Muzej od skladišta prošlosti u prikazivački, demonstracioni izložbeni prostor.
Međuratne godine dvadesetog veka dovele su do velike transformacije, u kojoj su izložbe, posebno međunarodne koje su se dinamično smenjivale, uz raznovrsnu istraživačku i izuzetnu izdavačku delatnost, postavile Muzej kao centar informacija o izuzetnom, o lepom, o posebnim vrednostima nacionalne, ali i evropske kulturne baštine.
Poslednjih decenija, bogata izložbena i izdavačka delatnost, kao i raznovrsni programi za publiku, u kojima nove tehnologije imaju posebno mesto, potvrdili su da je Narodni muzej važan centar komunikacije i izvor saznanja, otvoren, dinamičan i pristupačan muzej.
muzej-nikole-tesle-muzeji
Muzej Nikole Tesle smešten je u centru Beograda, u rezidencijalnoj vili izgrađenoj 1929 godine, po projektu znamenitog srpskog arhitekte Dragiše Brašovana.
Zgrada je imala razne namene, sve do decembra 1952 godine, kada je odlukom vlade FNR Jugoslavije osnovan Muzej Nikole Tesle.
Muzejska gradja stigla je u Beograd prema odluci američkih sudskih vlasti, pošto je za jedinog Teslinog naslednika proglašen njegov nećak, Sava Kosanović.
Po Teslinoj želji, gospodin Sava Kosanović je dokumentaciju i lične Tesline predmete preneo u Beograd 1951 godine.
Muzej je jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, kao i u svetu.
Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle.
Poseduje izuzetno vredne kolekcije: preko 160.000 originalnih dokumenata; preko 2000 knjiga i časopisa; preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata; preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uredjaja; preko 1000 planova i crteža.
Kao institucija u kojoj se nalazi najveća svetska zbirka dokumenata o Teslinom životu i radu, Muzej Nikole Tesle ima značajnu ulogu u pružanju informacija istraživačima u oblasti istorije nauke, pronalazaštva, patentnih prava i o projektima nastalim iz pokreta za očuvanje životne sredine i istraživanja takozvanih čistih izvora energije.
Posebna uloga Muzeja je u organizovanju, podsticanju i promovisanju istraživanja u oblasti istorije nauke, kako bi se jasnije sagledao Teslin doprinos razvoju nauke i tehnologije krajem 19 i početkom 20 veka.
istorijski-muzej-srbije-muzeji

Istorijski muzej Srbije

Beograd, Stari Grad, Trg Nikole Pašića 11 011 3398018
Koreni nastanka svih muzeja u Srbiji, pa i Istorijskog muzeja Srbije, nalaze se u osnivanju Narodnog muzeja u Beogradu 1844 godine kada je prvi put realizovana ideja o prikupljanju, čuvanju i prikazivanju muzejske građe kojom će se ilustrovati istorija srpskog naroda.
Iako se u početku najviše pažnje poklanjalo arheologiji i numizmatici, taj se način rada bitno promenio kada je na čelo muzeja došao Stojan Novaković, profesor slovenske filologije, koji je nastojao da muzej usmeri na istoriju i etnologiju.
Uprkos tome, istorijska zbirka Narodnog muzeja je postojala više formalno - nije bilo njenog planskog razvoja, a predmetima, koji su nabavljani i prikupljani stihijski, nije se niko ozbiljnije bavio.
Imajući u vidu takvo stanje u kome je tradicija čuvanja kulturnog blaga bila slabo razvijena, a predmeti propadali, jasna je bila potreba za osnivanjem specijalizovanog muzeja za prikupljanje i zaštitu istorijskih predmeta koji će naučno i stručno-muzeološki ilustrovati privrednu, ekonomsku, političku i kulturnu istoriju Srbije.
muzej-savremene-umetnosti-muzeji
Od samog osnivanja 1965 godine, MSUB je izlagačku politiku zasnivao na predstavljanju najznačajnijih umetnika, razdoblja, pokreta i tendencija jugoslovenske, srpske i strane umetnosti 20 veka.
Takođe, MSUB je na evropskoj i svetskoj mapi moderne i savremene umetnosti stekao zavidnu reputaciju koja je otvorila mogućnost intenzivne međunarodne razmene i saradnje sa relevantnim stranim muzejima, galerijama, kolekcijama, kustosima i kritičarima.
Muzej takođe učestvuje u predstavljanju i promovisanju ovdašnje umetnosti u inostranstvu, a često je bio u prilici i da organizuje nastupe domaćih umetnika na međunarodnim bijenalima i trijenalima (Venecija, Sao Paolo, Pariz itd.).
Prilagođavajući se savremenim muzeološkim principima zaštite kulturnog nasleđa i politikama izlaganja, MSUB danas predstavlja dinamičnu instituciju koja obimom i raznovrsnošću svojih programa, istraživačkim i pedagoškim radom, intenzivnom međunarodnom saradnjom i otvorenošću za različite oblike kulturnih aktivnosti i saradnje, predstavlja važan činilac umetničkog i kulturnog života Beograda i Srbije.
etnografski-muzej-u-beogradu-muzeji

Etnografski muzej u Beogradu

Beograd, Stari Grad, Studentski trg 13 011 3281888
Etnografski muzej u Beogradu razvija sve oblike muzeološkog i istraživačkog rada koji obuhvataju prikupljanje predmeta i njihovo razvrstavanje u muzejske zbirke, istraživanje i dokumentovanje podataka s terena, naučno-istraživački rad i publikovanje stručnih i naučnih tekstova, konzervatorsko- restauratorsku obradu i zaštitu predmeta, prosvetno- pedagoški rad i pripremanje izložbi i drugih programa za javnost.
Muzej ostvaruje svoju delatnost u organizacionim i radnim jedinicama kao osnovnim delovima jedinstvenog procesa rada.
Organizacione jedinice su: Odeljenje za proučavanje narodne kulture, Odeljenje za prosvetno-pedagošku delatnost, dizajn i komunikaciju, Odeljenje za dokumentaciju, Odeljenje za zaštitu muzejskih predmeta, Odeljenje za zajedničke poslove i Centar za nematerijalno kulturno nasleđe.
Radne jedinice su: Biblioteka i Etnografska spomen-zbirka Hristifora Crnilovića u Manakovoj kući.
Muzej je naziv za ustanovu ili zgradu, u kojoj se čuvaju, proučavaju i izlažu - hronološki ili tematski - zbirke starina i umetnina, te prirodnjačkih, tehničkih i sl. predmeta. U najširoj upotrebi muzej je neprofitna, stalna ustanova u službi društva i njegovog razvoja i otvorena javnosti, koja sabira, čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna svedočanstva čoveka i njegove okoline, radi proučavanja, obrazovanja i zabave. Muzeji se dele na naučne i umetničke. Osim izložbenih prostorija, savremeni muzej ima depoe ( retko se izlaže čitav inventar ), prostorije za restauriranje i prepariranje muzejskih eksponata, fotografsku laboratoriju, prostorije za stručno osoblje, sa inventarima i bibliotekom. I crkvene riznice imaju značajnu ulogu u sakupljanju i čuvanju vrednih predmeta od srednjeg veka pa sve do danas. Iz renesansnih zbirki razvili su se muzeji i galerije. Od vremena Francuske revolucije muzeji se otvaraju za javnost, u 19. veku većinom dobijaju sopstvene zgrade, prilagođene vlastitoj nameni, a u 20. veku prisvajaju se principi za savremenu muzejsku arhitekturu.
Back to Top