Muzička škola Dr Vojislav Vučković

Registruj se
Prijavi se
Muzička škola Dr Vojislav Vučković
LOKACIJE

Muzičke škole

Muzička škola Dr Vojislav Vučković je osnovana 1952.godine u Beogradu, kao škola za osnovno muzičko obrazovanje u Beogradu i nosi ime poznatog kompozitora, dirigenta i muzikologa Vojislava Vučkovića.
Škola je u zgradu na sadašnjoj adresi preseljena 1967.godine i tu je ostala do dan danas.
Škola je poznata po profesionalnom i visoko obrazovanom nastavničkom kadru, pa nam učenici dolaze iz čitavog Beograda, ali i iz drugih gradova Srbije i Crne Gore.
Tome doprinosi i udoban, moderan školski prostor u kome radimo.
Opremljeni smo brojnim i kvalitetnim instrumentima, kao i personalnim računarima za potrebe teorijske nastave.
U okviru vokalno-instrumentalnog odseka pružamo mladima mogućnost da uče solo-pevanje ili sviranje nekog od brojnih instrumenata (uz izučavanje pratećih praktičnih i teorijskih disciplina).
Osim kvalitetne stručne nastave, trudimo se da učenicima pružimo i mogućnost čestih nastupa na javnim koncertima koje škola priređuje kako u sopstvenoj koncertnoj sali, tako i u renomiranim koncertnim prostorima našeg grada, kao što su sale Kolarčevog narodnog univerziteta, Beogradske filharmonije, Doma Vojske itd.
Iniciramo i saradnju sa drugim muzičkim školama iz čega proističu gostovanja u drugim sredinama, kao i zajednička izvođačka ostvarenja, poput koncerta koji je imao veliki odjek u našoj kulturnoj javnosti, a na kome je izvedena "Karmina Burana" Karla Orfa.
Naši đaci učestvuju na brojnim domaćim i inostranim takmičenjima na kojima postižu zapažene rezultate.
Sama škola organizuje dva takmičenja međunarodnog karaktera: za klavir i harmoniku.
Osim toga, škola organizuje stručne seminare i predavanja za đake i nastavnike, koje drže vodeći strani i domaći pedagozi.
Ovako atraktivan i aktivan muzički život je efektna i korisna dopuna svakodnevnim nastavnim delatnostima.
Ona đacima pomaže da, u okviru same škole, sagledaju mogućnosti i smernice svog budućeg bavljenja muzikom.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Kondina 6
    +381 11 3241169;
Povezane kategorije:
Back to Top