Nopal Lux

Registruj se
Prijavi se

Nopal Lux

NOPAL LUX

NOPAL Lux d.o.o. je vodeći proizvođač elektroinstalacionog materijala u Srbiji, izrastao na temeljima NOPALA a.d. čije
ime više od 50 godina znači vrednost, kvalitet i pouzdanost. Preduzeće zapošljava 120 radnika i posluje na jednoj lokaciji
u Srbiji. Sa proizvodnim kapacitetom od 5 miliona jedinica godišnje NOPAL Lux d.oo. nudi kompletan asortiman
proizvoda za kućne električne instalacije:

- Sijalična grla i svetiljke
- Instalacione sklopke i priključnice
- Utikače, prenosne priključnice i razvodnike
- Instalacioni pribor
- Kućna zvona

Preduzeće se sastoji od službe razvoja proizvoda, moderne alatnice sa CNC mašinama i CAD/CAM sistemom, pogona
za preradu plastičnih masa tehnikom injekcionog brizganja i direktnog presovanja, pogona za preradu metalnih delova sa
razvijenom tehnologijom površinske zaštite (niklovanjem i cinkovanjem) i pogona montaže.Kompletan tehnološki ciklus
obezbeđuje praćenje najnaprednijih tehnika i metoda kao i permanentan razvoj novih
proizvoda.
Nopal Lux - NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - NOPAL LUX - 1

INTERIO SKLOPKE NOPAL LUX

- Sklopke 10AX 250V~ 1M
- Sklopke 10AX 250V~ 2M
- Sklopke 16AX 250V~ 1M
- Sklopke 16AX 250V~ 2M
- Indikatorske sklopke za kupatilo
Nopal Lux - INTERIO SKLOPKE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO SKLOPKE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO SKLOPKE NOPAL LUX - 1

INTERIO SLEPI MODULI NOPAL LUX

- Slepi modul 1/2M
- Slepi modul 1M
Nopal Lux - INTERIO SLEPI MODULI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO SLEPI MODULI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO SLEPI MODULI NOPAL LUX - 1

INTERIO PRIKLJUČNICE NOPAL LUX

- Priključnica Euro 1M
- Priključnica šuko 2M
- Priključnica šuko sa poklopcem 2M
- Priključnica namenska
Nopal Lux - INTERIO PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1

INTERIO KOMUNIKACIJE NOPAL LUX

INTERIO nudi širok izbor komunikacionih modula:
- Telefonske priključnice RJ11 i RJ12, ravne i kose sa keystone standardom priključivanja.
- Računarske priključnice RJ45 ravne i kose sa keystone standardom pričvršćivanja.
- Keystone adaptere ravne i kose.
- Adaptere Eline ravne i kose sa Leoni Kerpen eLIne/BKS NewLine standardom pričvršćivanja.
- Koaksijalne priključnice TV, RD i SAT.
- Audio priključnice.
Nopal Lux - INTERIO KOMUNIKACIJE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO KOMUNIKACIJE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO KOMUNIKACIJE NOPAL LUX - 1

INTERIO ELEKTONIKA NOPAL LUX

Interio u ponudi ima više modela dimera:
- za regulaciju jačine svetlosti inkandescentnih i halogenih sijalica 230V~ ;
- za regulaciju jačine svetlosti inkandescentnih i halogenih sijalica 230V~ kao i niskonaponskih halogenih sijalica 12V~ sa
torusnim i laminiranim transformatorom;
- za dimabilnu LED i CFL rasvetu kao i rasvetu napajanu preko niskonaponskih dimabilnih elektronskih ili torusnih
transformatora.
Nopal Lux - INTERIO ELEKTONIKA NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO ELEKTONIKA NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO ELEKTONIKA NOPAL LUX - 1

INTERIO RAMOVI NOPAL LUX

Savršen izbor boja i visokokvalitetnih materijala omogućava iznenadjujuće kombinacije koje ne mogu proći neopaženo.

Ramovi su raspoloživi u tri palete:
- Polikarbonatni ramovi u signal beloj i toplo beloj boji kao i ramovi u bojama sa gliter efektom.
- Ramovi sa galvanskom prevlakom
- Ramovi sa drvenom prevlakom
Nopal Lux - INTERIO RAMOVI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO RAMOVI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO RAMOVI NOPAL LUX - 1

INTERIO NOSAČI MODULA NOPAL LUX

Nosači modula su opremljeni otvorima za pričvršćivanje za montažne kutije za pune i šuplje zidove kao i dodatnim otvorima
za nestandardna pričvršćivanja na bilo koju površinu (paneli i profili gde nije predvidjeno korišćenje kutija).

Raspoloživi su u beloj i crnoj boji i primenjuju se u zavisnosti od boje modula i ramova. Beli nosači se preporučuju za
montažu signal belih, toplo belih i gliter sivih modula a crni nosači za montažu antracitnih modula.
Nopal Lux - INTERIO NOSAČI MODULA NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO NOSAČI MODULA NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INTERIO NOSAČI MODULA NOPAL LUX - 1

INFERIO MONTAŽNE KUTIJE NOPAL LUX

- Montažne kutije za pune zidove
- Zaštitni poklopac za kutije za pune zidove
- Dekorativni poklopac za kutije za pune zidove
- Montažne kutije za šuplje zidove
Nopal Lux - INFERIO MONTAŽNE KUTIJE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INFERIO MONTAŽNE KUTIJE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - INFERIO MONTAŽNE KUTIJE NOPAL LUX - 1

SIJALIČNA GRLA I SVETILJKE

- Prilagodjeno svim potrebama
- Širok asortiman raznih vrsta sijaličnih grla i svetiljki
- Izrada od najkvalitetnijih materijala
Nopal Lux - SIJALIČNA GRLA I SVETILJKE - 1
Nopal Lux - SIJALIČNA GRLA I SVETILJKE - 1
Nopal Lux - SIJALIČNA GRLA I SVETILJKE - 1

SKLOPKE I PRIKLJUČNICE NOPAL LUX

- Primera
- Astra
- Nopstyle
- Mikro
- OGlux IP44
- OG IP44
Nopal Lux - SKLOPKE I PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - SKLOPKE I PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - SKLOPKE I PRIKLJUČNICE NOPAL LUX - 1

UTIKAČI, PRENOSNE PRIKLJUČNICE I RAZVODNICI NOPAL LUX

- Duroplastični utikači, dvopolni
- Bakelitni utikači, dvopolni
- Termoplastični utikači, dvopolni
- Prenosne priključnice
- Bakelitni utikači, tropolni
- Termoplastični utikači, tropolni
- Razvodnici
- Telefonski utikač
Nopal Lux - UTIKAČI, PRENOSNE PRIKLJUČNICE I RAZVODNICI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - UTIKAČI, PRENOSNE PRIKLJUČNICE I RAZVODNICI NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - UTIKAČI, PRENOSNE PRIKLJUČNICE I RAZVODNICI NOPAL LUX - 1

KUĆNA ZVONA I INSTALACIONI PRIBOR

Kućna zvona su raspoloživa u elektromehaničkoj izvedbi, sa dva tona, sa priključcima za 250V ili preko
transformatora na 8V.

Instalacioni pribor:
- Kutije za montažu u zid
- Jednopolne sklopke
- Redna stezaljka
- Sigurnosni umetak
Nopal Lux - KUĆNA ZVONA I INSTALACIONI PRIBOR - 1
Nopal Lux - KUĆNA ZVONA I INSTALACIONI PRIBOR - 1
Nopal Lux - KUĆNA ZVONA I INSTALACIONI PRIBOR - 1

REŠENJA ZA HOTELSKE SISTEME NOPAL LUX

Modul čitača transpondera za sobni pristup
- Prepoznavanje pristupnog koda na transponderskoj kartici bez dodira, približavanjem kartice na cca 5cm
- Transfer pristupnog koda sobnom kontroleru
- Omogućava funkciju pristupa u sobu
- Obezbeđuje signale „gost u sobi” / „dozvoljen pristup sobi”, „ne uznemiravaj”/ „pristup se odbija”, „poziv sobarici”,
„SOS”

Držač transponderske kartice za identifikaciju statusa zauzetosti sobe
- Prepoznavanje pristupnog koda transponderske kartice bez dodira
- Transfer pristupnog koda sobnom kontroleru
- Obezbeđenje funkcije uštede energije
- LED osvetljenje za mesto umetanja kartice

Komandna konzola koja upravlja individualnim kontrolnim sistemima u hotelskim sobama
- Prikazuje sobnu temperaturu i podešavanja
- Podešavanja sa UP i DOWN tasterima
- Prva selekcija brzine ventilatora za kontrolu ventilatora („Tihi mod”) ili selekcija „Auto” radnog moda
- Merenje sobne temperature pomoću ugrađenog temperaturnog senzora
- Funkcije Ne uznemiravaj i Poziv sobarici
- SOS reset u sobi
- Funkcija zvona
Nopal Lux - REŠENJA ZA HOTELSKE SISTEME NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - REŠENJA ZA HOTELSKE SISTEME NOPAL LUX - 1
Nopal Lux - REŠENJA ZA HOTELSKE SISTEME NOPAL LUX - 1
Branka Bajića 78 - Bačka Palanka -
021 6045179;
Pitaj NOPAL LUX
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Nopal Lux
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Bačka Palanka Branka Bajića 78 +381 21 6045179
Nopal Lux - 13
Nopal Lux - 15
Nopal Lux - 14
Nopal Lux - 12
Nopal Lux - 7
Nopal Lux - 11
Nopal Lux - 3
Nopal Lux - 4
Nopal Lux - 6
Nopal Lux - 16
Nopal Lux - 17
Nopal Lux - 18
Nopal Lux - 19
Nopal Lux - 20
Nopal Lux - 21
Nopal Lux - 22
Nopal Lux - 5
Nopal Lux - 23
Nopal Lux - 24
Nopal Lux - 25
Nopal Lux - 26
Nopal Lux - 27
Nopal Lux - 28
Nopal Lux - 29
Nopal Lux - 30
Nopal Lux - 31
Nopal Lux - 32
Nopal Lux - 2
Nopal Lux - 33
Nopal Lux - 34
Nopal Lux - 35
Nopal Lux - 36
Nopal Lux - 37
Nopal Lux - 38
Nopal Lux - 39
Nopal Lux - 40
Nopal Lux - 41
Nopal Lux - 42
Nopal Lux - 10
Nopal Lux - 43
Nopal Lux - 44
Nopal Lux - 45
Nopal Lux - 46
Nopal Lux - 47
Nopal Lux - 48
Nopal Lux - 9
Nopal Lux - 8
Nopal Lux - 49
Nopal Lux - 50
Nopal Lux - 51
Nopal Lux - 52
Nopal Lux - 53
Back to Top
Mirandre.com logo