Obuka za servisera Beograd

Registruj se
Prijavi se
Obuka za servisera Beograd
OBUKA ZA SERVISERA: električara, servisera rashladnih uredjaja, servisera bele tehnike, servisera notebook, tablet i smart telefona. OBUKA ZA ELEKTRIČARA: Svoje znanje i iskustvo prenosi dugogodišnji predavač elektrotehnike, a svi kandidati biće obučeni za samostalnog preduzetnika. Naši sertifikati će vam pomoći da se zaposlite u domaćim ili inostranim fimama širom Evrope. POSTAVLJANJE GLAVNE RAZVODNE TABLE- Naučićete kako da priključite brojilo na glavnu naponsku mrežu, IZVOĐENJE INSTALACIJA
OBUKA ZA SERVISERA ADŽIJA nudi sledeće kurseve: serviser bele tehnike, serviser televizora, serviser audio opreme, serviser računara, serviser mobilnih telefona, serviser liftova. Obuka traje 3 meseca. Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje. Ukoliko polaznik već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku, i može izlaći samo na ispit tj. proveru znanja.
narodni-univerzitet-svetozar-markovic-obuka-za-servisera
OBUKA SERVISERA.
NU Svetozar Marković organizuje tečajeve stručnog osposobljavanja u trajanju od 1,3,6 meseci.
Naši programi: serviser tv tehnike, serviser računara i računarske opreme, serviser bele tehnike, serviser rashladnih uređaja, mehaničar za liftove, mehaničar za održavanje i rukovanje kompresorima, elektroinstalater kućnih instalacija, elektromehaničar.
Osposobljavanje za rad i usavršavanje u procesu rada NU organizuje i realizuje po sopstvenim programima.
Za sva zanimanja organizovana je teorijska nastava a praktična obuka se obavlja u vreme rada preduzeća u koji se polaznik upućuje.
Nakon završetka praktične obuke polaznik polaže sledeće ispite: Osnovi struke, Tehnologija zanimanja, Zaštita na radu, Praktična provera i završni ispit.
Back to Top