Organska hrana Beograd

Registruj se
Prijavi se
Organska hrana Beograd
LOKACIJE
Organska hrana je hrana proizvedena koristeći metode koje ne uključuju savremene veštačke dodatke kao npr. pesticide i hemijska đubriva, ne sadrži genetski modifikovane organizme i nije tretirana zračenjem, industrijskim rastvaračima ili hemijskim prehrambenim aditivima. U većem delu ljudske istorije, poljoprivredna proizvodnja se može nazvati "organskom". Samo je tokom 20-tog veka počela upotreba velikih količina veštačkih hemikalija u proizvodnji hrane. Organska proizvodnja je, za razliku od privatnog povrtlarstva, regulisana zakonom. U smislu ovih zakona, organska hrana je hrana proizvedena na način koji je usklađen sa standardima koje su propisane na državnom ili međunarodnom nivou. Prvi potrošači zainteresovani za organsku hranu su tražili hranu koja nije hemijski tretirana korišćenjem pesticida, svežu i minimalno procesiranu hranu. Takva hrana se nabavljala direktno od uzgajivača. Danas ne postoji ograničenje u veličini farme na kojoj se uzgaja organska hrana, tako da mnoge velike farme imaju delove u kojima uzgajaju organsku hranu. Na tržištu je teško razlikovati ovakvu hranu, pa je uvedeno označavanje proizvoda, kao "sertifikovani organski" proizvod.
Back to Top