Ortopedska pomagala Beograd

Registruj se
Prijavi se
Ortopedska pomagala Beograd
LOKACIJE
Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako saradjuje sa ostalim specijalnostima. Ortopedska pomagala su tehničke sprave koje služe uspostavljanju i popravljanju ostećenja lokomotornog sistema, korekciji estetskih nedostataka tela i pružaju pomoć invalidnim licima u obavljanju fizioloških pokreta i kretanju. Strukturalna kompleksnost i svakodnevna opterećenja čine da su tegobe sa stopalima jedan od vrlo čestih zdravstvenih problema. Po svetskim statistikama svaki peti pacijent koji zatraži pomoć ortopeda, dolazi zbog tegoba od strane stopala.
Back to Top