Plastifikacija metala Beograd

Registruj se
Prijavi se
Plastifikacija metala Beograd
lemic-group-plastifikacija-metala

Lemić Group

Beograd, Altina, Musorgskog 2 011 3165286
Plastifikacija metala.
Pogon za plastifikaciju čeličnih i aluminijumskih profila ima komoru i mašinu za plastifikaciju metala.
Stoga naš tim teži da ispuni sva vaša očekivanja, i da istovremeno isporuči vrhunski kvalitet.
Savremeni pogon za plastifikaciju profila sa oštrom kontrolom kvaliteta.
Proces plastifikacije je u potpunosti automatizovan i uslovi su komjuterski kontrolisani.
Elektrostatička plastifikacija metala je oblik površinske zaštite koji ima mnoge i velike prednosti u odnosu na druge vidove zaštite metala i nemetala, a samo neke od njih su to što je pre svega jeftinije, ne zagađuje okolinu i činjenica da se jednostavno postižu svi zahtevi, efekti, nijanse itd. Evropski standardi u mnogo slučajeva zahtevaju da oblik površinske zaštite bude baš plastifikacija. Elektrostatska plastifikacija (plastificiranje metala, oslojavanje praškastim lakom) je metoda površinske zaštite metala od korozije. Ona se zasniva na površinskom nanošenju praha, te polimerizaciji praha na određenoj temperaturi. Plastificirani sloj, osim šta je odlična zaštita od korozije, otporan je na toplinu i abraziju. Osim navedenih svojstava, plastifikacija omogućava i neograničen izbor boja, različite površinske strukture. Plastifikacija je proces pri kome se vrši površinska zaštita. Ovaj vid površinske saštite naziva se plastifikacija jer se radni komad kompletno oblaže slojem plastike tako što se na njega nanese plastični prah, a potom izvrši polimerizacija pri temperaturama od 180 do 220 stepeni Celzijusove temperaturne skale, u zavisnosti od tehničkih karakteristika praha koji se nanosi. Za nanošenje praha koristi se poseban uređaj koji koristeći visoki napon naelektriše plastični prah te se on nalepi na radni komad, a kako bi sprečili nalepljivanje praha svuda po prostoriji u kojoj se vrši plastifikacija koriste se kabine za elektrostatičko nanošenje praha (plastificiranje), dok se za polimerizaciju radnih plastičnog praha koriste posebne peći.
Back to Top